שיתוף

בתקופה הנוכחית יש לא מעט עובדים שנמצאים בחופשות ללא תשלום (חל"ת) ומחפשים עבודה זמנית עד שהמעסיק שלהם יחזיר אותם לעבודה.

אבל מה קורה כאשר העובד החל לעבוד בחברה מסויימת, ובשלב מסויים, לפני שהחברה שילמה לו את שכרו, הוא מפסיק להגיע ואף לא עונה לטלפון. נשאלת השאלה האם הוא יוכל להגיע לאחר תקופה מסויימת ולדרוש הלנת שכר.

מתברר שגם כאשר מעסיקים עובד באופן זמני, יש לקלוט אותו כמו כל עובד אחר, ולבקש ממנו את פרטי חשבון הבנק שאליו יועבר השכר.

במקרים בהם השכר משולם בצ'ק או במזומן, העובד נעלם וניתק קשר, חובת המעסיק היא לשלוח אליו מכתב בדואר רשום, בהנחה שהוא נתן כתובת נכונה.

במכתב על המעסיק להודיע לעובד שהחברה מעוניינת לשלם לו את שכרו עבור הימים בהם עבד. לחלופין, ניתן לצרף במכתב את הצ'ק.

במקרים בהם העובד לא הגיע לקבל את הצ'ק ולא נתן את הפרטים הרלוונטיים כדי שניתן יהיה לשלוח אליו את שכרו, בית הדין לעבודה ככל הנראה לא יטה לפסוק הלנת שכר.

הנה 4 מקרים שעלולים לחשוף את המעסיק לתביעות מעובדים או מועמדים, גם אם מדובר בתנאי העסקה שהעובד עצמו ביקש לקיימם:

1 מקרה מסוג אחר הוא כאשר עובד מסרב שיעשו עבורו ביטוח פנסיוני, ומבקש מהמעסיק לתת לו את הכסף שהיה אמור לעבור לביטוח הפנסיוני. חשוב להדגיש, כי למרות שהוא ביקש זאת, וגם אם הוא חתום על הבקשה בכתב ידו, בית הדין לעבודה לא יקבל את ההסדר הזה.

הזכות להפקדות לביטוח פנסיוני היא זכות מגן שלעובד אין זכות לוותר עליה. זכיות המגן לא ניתנות להתניה ולא לוויתור.

כפי שעובד לא יכול על פי החוק להסכים לקבל שכר הנמוך משכר המינימום, כך הוא לא יכול לוותר על ההפקדות לקופת הפנסיה שלו.

במקרים בהם מעסיק לא שילם לעובד פנסיה במשך שנים, וכעת מעוניין לשלם לו רטרואקטיבית, ניתן לעשות זאת אבל זה תלוי בתקנון הביטוח הפנסיוני.

2 סוגייה אחרת היא מה קורה אם עובד שכיר לא רוצה שישלמו לו כל חודש אלא פעם בחודשיים שלושה.

מתברר שלמעסיק אסור בשום אופן להסכים לכך. חוק הגנת השכר שגם הוא חוק מגן, קובע שלא ניתן לשנות את מועדי העברת התשלום, גם בהסכמת העובד ואף לבקשתו.

ברוב המקרים המעסיק מחוייב לשלם לעובד עד ה-9 בחודש העוקב לחודש העבודה. במילים אחרות, המעסיק והעובד כאחד כפופים לדיני העבודה אף על פי שהחוזה (בין אם בכתב או בעל פה) נחתם בין שניהם.

3 זאת ועוד, גם עבור תקופת התמחות המעסיק מחוייב לשלם שכר מינימום ואת כל זכויות המגן לרבות פנסיה, ביטוח לאומי וכו.

4 אותו דבר אמור לגבי תקופות מבחן. מעסיק שעורך למועמד מבחן חייב לשלם לו עבור כל שעה שבה המועמד מעמיד את זמנו לרשות המעסיק הפוטנציאלי לצורך המבחן. כלומר, על פי דיני העבודה המועמד זכאי לקבל תשלום (כולל כל הזכויות) עבור שעות המבחן, גם אם מדובר במבחן בית.

מעסיקים שעוברים על דיני העבודה וההוראות הקבועות בחוקי המגן חשופים מעבר לתביעות כספיות ואף לכתבי אישום פליליים שיוגשו על ידי משרד העבודה, קנסות ועוד. זאת ,משום שהפרתם של רוב חוקי המגן נחשבת לעבירה פלילית.

סדנת ניהול זמן

2 תגובות

 1. הי המעסיק לא נתן לי על 5 ימי התנסות בעבודה רשמתי לו ומתחמק מזה .מה עושים

 2. ניתן להגיש תלונה ליחידה לאכיפה של חוקי העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
  הגשת תלונה ניתן לעשות באמצעות אתר האינטרנט: //www.gov.il/he/service/work-rights-violation-complaints
  או ישירות באמצעי התקשורת הבאים:
  טלפון: *2570
  דואר אלקטרוני: report.achifa@labor.gov.il
  שעות מענה טלפוני
  מענה טלפוני אנושי ניתן בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 עד 16:00.
  בשעות שבהן המוקד הטלפוני סגור, ניתן להשאיר הודעה באמצעות טלמסר, 1800-354-354 (לפניות גם בשפות זרות) הפעיל 24 שעות ביממה.

השאר תגובה