שיתוף

עובד שהתפטר מעבודתו בדין מפוטר בעקבות מצב בריאותי לקוי, לא חייב להחזיר את עלות ההכשרה שקיבל, אף על פי שהתפטרותו בדין מפוטר התרחשה לפני שחלפה תקופת העבודה המינימלית הקבוע בהסכם העבודה, כך פסק בית הדין לעבודה.

בית הדין הדגיש כי יש לקחת בחשבון את הנסיבות בהן עובד מתפטר בדין מפוטר, המצדיקות שלא להחיל את התנאי ההסכם.

בעקרון, על פי דיני העבודה, אין מניעה עקרונית לכך שהמעסיק יממן הכשרה מקצועית של עובד בתמורה להתחייבותו של העובד לעבוד עבורו תקופה מינימלית כלשהי, כל עוד מדובר בחילופי תמורה סבירים ומאוזנים.

במקרה מסויים הועסק עובד בתפקיד בודק איכות חומרים במסגרתו הוא נטל דגימות. לצורך קידומו נשלח העובד על ידי החברה לקורס חיצוני (מחוץ לחברה) לצורך הכשרה מקצועית. החברה שילמה את עלות הקורס.

בחוזה העבודה התחייב העובד כי אם יעזוב את החברה לפני שיחלפו 36 חודש עבודה מסיום הקורס, הוא יפצה את החברה בעלות קורס ההכשרה בסכום של 5,300 שקלים.

למרות זאת, בתום הכשרתו סירב העובד לעבוד בתפקיד אליו הוכשר (ולמעשה קודם) והחברה נעתרה לבקשתו לוותר על הקידום ולהישאר בתפקידו.

לפני שחלפה תקופת העבודה המינימלית של 36 חודשים, החל העובד לסבול מפריחה ולא יכול היה להמשיך בתפקידו. מאחר שלא נמצא לו תפקיד חלופי מתאים הוא התפטר בדין מפוטר בשל מצב בריאותי לקוי.

בעקבות זאת תבע העובד מהחברה תשלום פיצויי פיטורים. החברה, מצידה, הגישה תביעה שכנגד להשבת עלות ההכשרה בהתאם לאמור בחוזה העבודה.

בית הדין לעבודה פסק, כי אין מניעה עקרונית לכך שהמעסיק יממן הכשרה מקצועית של עובד בתמורה להתחייבותו של העובד לעבוד בחברה תקופה מינימלית כלשהי, כל עוד מדובר בחילופי תמורה סבירים ומאוזנים.

ועם זאת, פסק בית הדין, כי יש לתת את הדעת לנסיבות ההתפטרות בדין פיטורים, המצדיקות שלא להחיל את התנאי בהסכם.

העובד התפטר מעבודתו בדין מפוטר בגלל מצבו הרפואי. לכן – פסק בית הדין – לא ניתן לראות בהתפטרותו של עובד זה הפרת התחייבותו לעבוד אצל המעסיק לפחות 36 חודשים או להשיב את עלות ההכשרה.

עוד פסק בית הדין, כי לא הוכחה סבירותה של תקופת ההתחייבות ביחס להכשרה שניתנה, ולא הוכחה סבירות היחס בין עלות ההכשרה בפועל לבין הסכום שהחברה תבעה לקבל מהעובד.

זאת ועוד, לאחר שהעובד השלים את קורס ההכשרה הוא כלל לא עבד בתפקיד שאליו הוכשר. כלומר, החברה ממילא ויתרה על התועלת אשר יכולה היתה להפיק מהכשרת העובד.

לאור כל זאת פסק בית הדין כי אין מקום לחייב את העובד בפיצוי החברה עבור עלות ההכשרה. לכן דחה בית הדין את תביעת החברה.

בשורה התחתונה, התפטרות עובד בדין מפוטר עשויה להוות סיבה המצדיקה שלא לחייב את העובד בהשבת עלות ההכשרה, למרות התחייבותו של העובד לעשות כן אם יסיים את עבודתו לפני תום תקופת העבודה המינימלית שנקבעה בחוזה.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה