שיתוף

אחת הסוגיות שעולות בנוגע לשמירה על פרטיות של עובדים בד בבד עם פיקוח לגיטימי עליהם היא האם מותר להתקין מכשיר מעקב GPS ברכב הנמצא בשימושו של העובד.

ברכבי חברה רבים מותקנים מכשירי מעקב, המאפשרים למעסיק לדעת בכל רגע נתון היכן נמצא העובד. בית הדין לעבודה קבע כי מותר למעסיק לפקח על מקום המצאו של העובד, אבל בד בבד נקבע גם סייג המתיר למעסיק לעשות כן אך ורק במהלך שעות עבודתו של העובד.

סוגייה אחרת היא האם מותר למעסיק לעקוב אחרי גלישה של עובד ברשת האינטרנט. אף על פי שהמידע שנאסף בשרתי המחשב של המעסיק לא דורש מהמעסיק לבצע פעולה יחודית לצורך מעקב, אסור לו (למעסיק) לנסות לאתר על ידי שרת האינטרנט מילות חיפוש של עובד, משום שפעולה זו נחשבת לפגיעת המעסיק בפרטיותו של העובד.

מנגד, למעסיק מותר לחסום בפני העובדים גלישה באתרים מסויימים. אותו דבר אמור לגבי מצב בו המעסיק חושד שהעובד משתמש ברשת בזמן העבודה לצורך ביצוע מעשים פליליים.

אלא שגם במקרה כזה, בו מתעורר חשד לפלילים, המעסיק אינו יכול לחפש על דעת עצמו אלא עליו לפנות אל בית הדין ולבקש צו שיאפשר לו לבצע חיפוש ומעקב אחרי פעולות העובד באינטרנט.

בנוגע לקריאת הודעות אישיות בדואר האלקטרוני של העובד נקבע, כי הכלל המתאים למסגרת יחסי עבודה, אלא אם הוסכם אחרת, הוא כי העובד רשאי לבצע שימוש פרטי בתא הדואר האלקטרוני שהועמד לרשותו על ידי המעסיק, אבל בתנאי שמדובר בהיקף סביר.

העובד זכאי לפרטיות בכל התכתובות שלו בדואר האלקטרוני. המעסיק יכול לפקח על השימוש שנעשה בדואר האלקטרוני לצרכיו הפרטיים של העובד, רק על ידי באמצעות בדיקת היקף השימוש הפרטי ובלי לקרוא את תוכן ההודעות.

ולמרות כל זאת נקבע, כי את הזכות לפרטיות יש לאזן מול האינטרסים של המעסיק. המשמעות היא שנקבע כי יש לאפשר למעסיק לקרוא את תוכן ההודעות במקרים בהם למעסיק קיים אינטרס מיוחד ומשמעותי המצדיק זאת.

יש שלושה מבחנים שלפיהם יכול בית הדין לאשר למעסיק לקרוא את תוכן ההודעות האישיות של העובד או לפסול זאת:

1 האם העובד ציפה לפרטיות בדואר האלקטרוני שלו או האם ידע שמדובר בתכתובות שייתכן שיגיעו לידיעת המעסיק או עובדים אחרים.

2 האם תיבת הדואר האלקטרוני שניתנה לעובד היתה מראש מיועדת לשימושו הפרטי בלבד, האם נדרשה סיסמה לצורך כניסה לתיבת הדואר של העובד, והאם יש הפרדה בין תיקיות אישיות לבין מסמכי העבודה.

3 האם עובדים אחרים משתמשים באותה תיבת דואר אלקטרוני או באותו מחשב, האם העובד נתן את הסכמתו בכתב למעקב אחר ההודעות, והאם הסכמתו של העובד היא אכן אמיתית בהתחשב בפער הקיים ביחסי הכוחות בין הצדדים.

בית הדין לעבודה יבחן מהו סוג עיסוקו של המעסיק ומהם הסיכונים אותם הוא מנסה למנוע באמצעות ניטור הודעות הדואר האלקטרוני של עובדיו.

כמו כן יבדוק בית הדין לעבודה האם העיון בדואר האלקטרוני של העובד ישיג את המטרה המבוקשת, מהו עיסוקו הספציפי של העובד אצל המעסיק והאם יש סכנה לסודות מסחריים, והאם המעקב אחר הודעות הדואר האלקטרוני בוצע במינימום הפגיעה בפרטיות.

מבחנים אלה נועדו לבדוק האם תיבת הדואר האלקטרוני של העובד יכולה להיות מוגדרת כרשות היחיד של העובד. כל עוד הגישה לתא הדואר האלקטרוני הינה בלעדית לעובד, תיבה זו תחשב לרשות היחיד.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה