שיתוף

כל מעסיק, בכל תחום ובכל סדר גודל חייב לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני. חובת הביטוח הפנסיוני היא חובה לא רק של המעסיק אלא גם של העובד. כלומר היא אינה זכות שניתן לוותר עליה.

ברגע שנקלט עובד חדש עליו להודיע למעסיק מי הוא הגוף המבטח אותו, ועל המעסיק להפקיד לקרן הפנסיה שהעובד מסר לו, מדי חודש את חלקו ואת חלק העובד.

לעובד שאין לא ביטוח פנסיוני בעת שהוא נקלט לעבודה, או שיש לו ביטוח פנסיוני שלא הופקדו אליו כספים יותר מחמישה חודשים, על המעסיק להפריש לביטוח הפנסיוני שלו ששה חודשים לאחר שנקלט במקום העבודה.

אם העובד לא מודיע למעסיק באיזו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים הוא רוצה שהכספים יופקדו עבורו, המעסיק חייב לבטח את העובד באחת מקרנות ברירת המחדל (הקרנות הנבחרות).

מעסיקים רבים תוהים מה אומרים דיני העבודה לגבי פרילנסרים שהם מעסיקים. האם חוק הפנסיה חל גם על פרילנסרים, ובאופן כללי, האם לפרילנסר שעובד תחת יחסי עובד מעסיק, מגיעות זכויות סוציאליות.

אם כן, על פי הפסיקה, לפרילנסר מגיעות זכויות שונות למרות שאינו נחשב לעובד שכיר. כלומר, מכוח הפסיקה, גם מי שאינו מוגדר כשכיר זכאי לחלק מהזכויות מכוח דיני העבודה.

אבל כדי שפרילנסר יהיה זכאי לקבל זכויות סוציאליות לרבות פנסיה, חייבים להתקיים כמה תנאים שמעידים על כך שהפרילנסר הוא למעשה עובד של החברה, על פי קריטריונים שנקבעו מראש.

מעסיק שמעוניין להעסיק פרילנסרים שהם גם עצמאים, כלומר אינם עובדים שכירים, חייב לשלם לפרילנסר כנגד חשבונית, ועל הפרילנסר להעביר לידי המעסיק (שהוא למעשה לא מעסיק אלא הלקוח של אותו פרילנסר), אישור מרשויות המס על ניהול ספרים.

רצוי לקבל גם אישור על כך שהפרילנסר משלם בעצמו עבור עצמו, את דמי הביטוח הלאומי, מפקיד  לקרן הפנסיה שלו וכו.

בחוזה שחותמים עם הפרילנסר ניתן להוסיף סעיף שבו נכתב כי אם בשלב כלשהו הפרילנסר יפנה בדרישה לקבל את הזכויות הסוציאליות,  יהיה עליו להחזיר למעסיק 35% מסך התשלומים ששולמו לו.

סוגייה אחרת בנושא הביטוח הפנסיוני לעובדים היא, האם למעסיק מותר להעביר את ניהול הביטוח הפנסיוני מידי הסוכן של העובד לידי סוכן הביטוח של המעסיק, על דעת עצמו, באופן חד צדדי ובלי להודיע על כך לעובד.

חשוב לדעת כי רפורמת ניוד הביטוח הפנסיוני קובעת כי העובד הוא המחליט הבלעדי באיזו חברת ביטוח ובאיזו קרן פנסיה יופקדו הכספים שלו.

כל עוד העובד העביר לידי המעסיק את פרטי חברת הביטוח ואת פרטי הביטוח הפנסיוני שלו, למעסיק אסור להעביר את הביטוח הפנסיוני לקרן או לחברת ביטוח אחרים.

אשר לסוכן עצמו, לסוכן למעשה אין תפקיד בניהול הכסף אלא בייעוץ. ואין כל תשלום המועבר לסוכן עצמו בהקשר של הפקדות לביטוח הפנסיוני.

לכן, לעובד יש זכות להמשיך להתייעץ עם הסוכן שלו כל עוד זה לא כרוך בתשלום עבור המעסיק.

לגבי עובדים שלא התקבלו לביטוח פנסיוני בשל מצבם הרפואי, או שלא העבירו למעסיק את פרטי הביטוח הפנסיוני שהם רוצים להשתייך אליו – ניתן לצרפם לביטוח הפנסיוני של הקרנות הנבחרות.

זאת, משום שהצטרפות לקרנות פנסיה אלה נעשית ללא שאלון רפואי וללא חיתום.

המשמעות היא שגם עובדים שלא התקבלו לקרנות פנסיה אחרות בשל מצבם הבריאותי, יכולים להצטרף לקרנות אלה.

עם הקרנות שנבחרו לשמש כקרנות הנבחרות החל מנובמבר 2018 נמנות הקרנות הבאות: מיטב דש גמל ופנסיה, הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, פסגות, ואלטשולר שחם.

מיטב ד"ש והלמן אלדובי נבחרו גם שנתיים קודם לכן (ב-2016) לשמש כקרנות ברירת מחדל, ולכן עובדים שהחלו את הביטוח הפנסיוני אצלן יכולים להמשיך אותו באותם תנאים.

יתרון נוסף של קרנות אלה טמון בכך שהן התחייבו לגבות דמי ניהול נמוכים משמעותית משאר השוק ובנוסף התחייבו שדמי ניהול אלה ישארו קבועים במשך 10 שנים לפחות.

סדנת פרזנטציה אפקטיבית והעברת מסרים מרחוק

אין תגובות

השאר תגובה