שיתוף

יש לא מעט מעסיקים שאינם מצויים בכל הכללים בקבועים בחוק שעות עבודה ומנוחה וכתוצאה מכך מאלצים עובדים רבים, בעיקר עובדי משמרות, לעבוד בימים ובשעות שהינם בניגוד לחוק, דבר החושף את המעסיק לתביעות משפטיות מצד העובדים.

עיקרי החוק בתמצית: עובדים זכאים למנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות (פרט לחריגים), הכוללת את יום המנוחה על פי דתם.

עובד שחוייב לעבוד במנוחה השבועית, זכאי לגמול עבור העסקתו בשיעור של לפחות 150% משכרו. כלומר, עובד שמשתכר 30 שקל לשעה בממוצע, צריך לקבל עבור שעות המנוחה השבועיות, 45 שקלים לשעה.

יודגש כאן, כי שלילת הזכות למנוחה שבועית מהעובדים היא עבירה שהמעסיק עלול להקנס בגללה בקנסות גבוהים.

יום המנוחה השבועי לעובד יהודי צריך לכלול את יום השבת ומשך המנוחה השבועית הנו 36 שעות. החוק קובע, כי יש לפרש את המונח "שבת" בזיקה למורשת ישראל ולכן עבודה במוצאי שבת כשלעצמה, לא נחשבת לעבודה בשבת. במילים אחרות, בעקרון, אפשר לשלם שכר רגיל עבור עבודה במוצאי שבת.

עם זאת, אם בהודעה לעובד על תנאי העבודה לא הוגדרו שעות המנוחה השבועית, שעות העבודה במוצאי שבת כן יחשבו כשעות עבודה במנוחה השבועית והעובד יהיה זכאי לגמול עבור העסקה במנוחה השבועית (150 אחוזים משכרו הרגיל).

זאת ועוד, אם ההודעה לעובד (על תנאי העסקתו) קובעת כי המנוחה השבועית לא כוללת את מוצאי השבת, אבל שעות המנוחה שהוגדרו בהודעה לעובד לגבי יום המנוחה הן פחות מ-36 שעות, הרי שעבודה במוצאי שבת כן תזכה את העובד בגמול העסקה במנוחה השבועית (150 אחוזים) עד להשלמת 36 שעות מנוחה (כלומר 150 אחוזים).

דוגמה לצורך המחשה: אם בהודעה לעובד הוגדרו שעות המנוחה השבועית כ-30 שעות בלבד (במקום 36 שעות) החל מיום שישי בשעה 12.00 ועד מוצאי שבת בשעה 18.00, אזי שעות העבודה שלו במוצאי שבת, מהשעה 18.00 ועד חצות יחשבו כעבודה בשבת ויחייבו את המעסיק לשלם לו שכר השווה ל-150 אחוז משכרו הרגיל.

במילים אחרות, אם על פי ההודעה לעובד, הוא צריך לעבוד ביום שישי עד השעה 12.00, ולהגיע לעבודה במוצאי שבת בשעה 18.00, אז השעות שבין 18.00 (במוצאי שבת) עד חצות מוצאי שבת, נחשבות כשעות מנוחה ועל המעסיק לשלם לעובד 150 אחוז על כל שעה שבין 18.00 עד חצות (במוצאי שבת).

רק כאשר בהודעת ההעסקה לעובד נקבע שהמנוחה השבועית לא כוללת את מוצאי השבת, ושעות המנוחה שהוגדרו ביום המנוחה השבועי של העובד הן לפחות 36 שעות כדין, הרי שעבודה במוצאי שבת (לאחר תום 36 השעות) לא תזכה את העובד בגמול העסקה במנוחה השבועית והוא יקבל שכר רגיל.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה