שיתוף

נשים שמתפטרות מעבודתן בסמוך להגעתן לגיל פרישת החובה (גיל 67 – נכון לספטמבר 2021) זכאיות לקבל פיצויי פיטורים.

יתרה מכך, נשים זכאיות לפיצויי פיטורים אם הן מתפטרות בהגיען לגיל פרישת חובה (67) גם אם הן החלו לעבוד אצל המעסיק לאחר גיל הזכאות לפרישת נשים, שנכון לספטמבר 2021 הוא גיל 62.

הנה מקרה לדוגמה: עובדת החלה לעבוד לאחר שמלאו לה 62 שנה. בעת שהחלה לעבוד במקום עבודה זה, 62 היה גיל הפרישה שבהגיעה אליו היא (כאשה) זכאית לפרוש מעבודתה, אם כי אינה חייבת לפרוש.

כחמש שנים לאחר מכן, כשהגיעה קרוב לגיל 67 (שהינו גיל פרישת חובה נכון לספטמבר 2021, כלומר הגיל שבו מעסיק רשאי לחייב עובד או עובדת לפרוש מהעבודה, היא התפטרה מעבודתה.

העובדת ביקשה מהמעסיק שלאור ההתפטרות, ישלם לה פיצויי פיטורים. זאת, לפי סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים. סעיף זה קובע כי התפטרות בשל גיל הפרישה נחשבת כפיטורים לצורך תשלום פיצויי פיטורים.

המעסיק סירב בטענה שאישה שמתחילה להיות מועסקת לאחר שהגיעה לגיל הזכאות לפרישה (62) אינה זכאית לתשלום פיצויי פיטורים בהתאם לחוק.

אלא שבית הדין לעבודה פסק אחרת. לדברי בית הדין לעבודה, קביעת גיל פרישה שונה לנשים ולגברים לצורך זכאות לפיצויי פיטורים מפלה לרעה את הנשים.

הסיבה לכך היא, שעלול להווצר מצב בו גבר שמתקבל לעבודה בגיל 62 ומתפטר בגיל 67 יזכה בפיצויי פיטורים ואילו אישה שתעבור מסלול זהה לא תזכה בפיצויי הפיטורים.

לכן, קבע בית הדין, כי יש לקרוא את "גיל פרישה" בסעיף 11(ה) ככזה המתייחס גם לגיל פרישת חובה (הגיל שבו מותר למעסיק לחייב עובד או עובדת לפרוש – 67 שנה)..

כלומר, עובד או עובדת, הפורש או פורשת או מתפטר או מתפטרת לאחר גיל פרישת החובה זכאי וזכאית, לפיצויי פיטורים.

מסיבה זו, פסק בית הדין, גם אין לראות בעובדת שהחלה לעבוד לאחר גיל 62 כמי שהחלה לעבוד לאחר גיל הפרישה (מכיוון שכאמור, גיל פרישת חובה הוא 67).

לאור כל זאת, אישה שמעוניינת להמשיך לעבוד לאחר גיל 62, כמו גם אישה שהחלה לעבוד לאחר גיל 62, שתיהן זכאיות לקבל  פיצויי פיטורים עם פרישתן בגיל 67.

נזכיר, כי חלק מפיצויי הפיטורים משולמים כיום במסגרת ההפקדות החודשיות לרכיב פיצויים במסגרת הביטוח הפנסיוני של העובד.

במקרה כזה, עובד שזכאי לפיצויי פיטורים בשל הגיעו לגיל זכאות לפרישה (62 לנשים ו-67 לגברים), יהיה רשאי לקבל מהמעסיק רק את השלמת פיצויי הפיטורים.

כלומר, את ההפרש בין סכום הפיצויים שלו הוא זכאי לבין סך כל ההפקדות שהופרשו עבורו לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני. את חלק הפיצויים שנמצא בביטוח הפנסיוני (בעקבות ההפקדות) הוא יכול למשוך מתוך הביטוח הפנסיוני, או להשאיר אותו בביטוח הפנסיוני בסעיף רצף קצבה.

עוד חשוב לציין, כי המעסיק חייב לבצע הפקדות חודשיות לביטוח פנסיוני של עובד, גם לאחר שהעובד הגיע לגיל פרישה.

המעסיק יכול להפסיק את ביצוע ההפרשות לביטוח הפנסיוני של העובד רק אם התקיימו שני התנאים הבאים:

1 העובד הגיע לגיל פרישת חובה מהעבודה (גיל 67).

2 העובד מקבל קצבה כלשהי פרט לקצבת זקנה מהביטוח לאומי.

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה