מתייעלים: בית ההשקעות "פסגות" צפוי לפטר עשרות עובדים

מתייעלים: בית ההשקעות "פסגות" צפוי לפטר עשרות עובדים

הגבלת תקרת דמי ניהול הפנסיה על-ידי הרגולציה כופה על בתי ההשקעות פגיעה בכוח-אדם. ב"פסגות" מועסקים כ-800 עובדים

שיתוף
קנס כספי

הורדת דמי הניהול מתחילה לתת אותותיה? בבית ההשקעות פסגות, הנחשב לגדול בישראל, הוחלט לאחרונה על פיטוריהם של כמה עשרות עובדים בתום הליך שימוע ועל הקפאת גיוסי כוח אדם עד להודעה חדשה.

בקרב תומכי הפחתת דמי הניהול של קרנות הפנסיה, יש מי שיאמר שכעת מקצצות חברות הביטוח ב"שומן" ולאו דווקא ב"בשר החי ", שכן עד כה נהנו מהכנסות מופלגות.

מנגד, לאחרונה התריעו מנהלים בקרנות הפנסיה השונותכי הפחתת דמי הניהול תגרור אחריה פגיעה בשירות הלקוחות ואף יותר מכך. "חברות הביטוח רואות בחומרה רבה את הסכמתו של המפקח על הביטוח להקטין באופן קיצוני את דמי הניהול בניגוד לעמדתו המקצועית ולמספרים שהציג בוועדת הכספים של הכנסת רק לפני מספר ימים", נכתב בהודעה שהועברה לתקשורת. "ההחלטה מהווה גם הפרה של התחייבויות ומצגים שלטוניים, שניתנו על-ידי המפקח ועל ידי שר האוצר למנכ"לי חברות הביטוח… המפקח הינו הסמכות המקצועית הקובעת, ובנושא כה חשוב לא היה כל מקום ל"דיל" שבו השיקולים הפוליטיים והפופוליסטיים גברו על השיקולים המקצועיים.

"מממצאים שהוצגו ע"י המפקח", ציינו, "עולה כי העלויות של החיסכון הפנסיוני בישראל הן נמוכות או דומות למקובל בעולם המערבי. לא זו אף זו המשקיעים בעולם מדירים רגליהם מהשקעות בענף החיסכון הפנסיוני בישראל מפאת הרגולציה המכבידה והפגיעה הקשה בדמי הניהול. לא ניתן לעבור לסדר היום על פגיעה רטרואקטיבית בקופות הגמל ועל שבירת 'כללי המשחק' על ידי המדינה. הכנסת שיקולים זרים לשוק החיסכון הפנסיוני, אשר פועל על בסיס עקרונות כלכליים תגרור עיוותים שאת תוצאותיהם הקשות לא ניתן לשער, ולפיכך אנו מצפים מהמפקח על הביטוח שלא להביא את התקנות בניסוחן החדש לאישור ועדת הכספים, אלא לבחון את הנושא פעם נוספת לפי אמות מידה מקצועיות בלבד".

ואכן, הרקע לצעדים הפנים-ארגוניים ב"פסגות" מקורו בחולשת ענף ההשקעות בשנה האחרונה וכן בהידוק הפיקוח והרגולציה עליו. המשבר הכלכלי העולמי אינו מוסיף למצבן של הקרנות ממילא. יצוין כי הרווח התפעולי-תזרימי של בית ההשקעות ירד ב-2011 ב-16% לעומת 2010 והסתכם ב-333.5 מיליון שקלים. היקף ההכנסות של פסגות הסתכם ב־907.8 מיליון שקל ב־2011, ירידה של 9.1% לעומת 2010.

בשבוע שעבר קיבל דירקטוריון בית ההשקעות פסגות, שבשליטת קרן ההשקעות אייפקס, החלטה לקצץ בכוח האדם. על-פי ההערכות בענף, מדובר על כמה עשרות עובדים מתוך כ-800 עובדי החברה בסך הכל.

 

הפיטורים יימשכו?

לפני עשרה ימים הודיעו הממונה על הביטוח באוצר פרופ' עודד שריג ויו"ר ועדת המשנה לפנסיה ח"כ חיים כץ על הגבלת תקרת דמי הניהול לרמה של 1.05% עד ינואר 2014 לעומת 2% כיום.

אנשי מקצוע בשוק ההון העריכו כי הפיטורים בפסגות הם רק הסנונית הראשונה שתיצור אפקט דומינו, ובתי ההשקעות יגיבו בפיטורי עובדים כחלק מהתייעלות. לא זו בלבד, אלא שגם הממונה על הביטוח עודד שריג אמר כי על בתי ההשקעות להתייעל.

בפסגות לא מסרו תגובה לדברים.

כנס קהילת הגיוס השנתי 2021

אין תגובות

השאר תגובה