שיתוף

שיעור המשרות הפנויות בחודש דצמבר 2021 עמד על כ-4.91%, לעומת כ-4.93% בחודש נובמבר. מספר המשרות הפנויות עמד בחודש דצמבר על 141,037, לעומת 140,897 בחודש נובמבר, כך עולה מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסיכום שנת 2021.

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי מספר המשרות הפנויות בכל האוכלוסייה שנסקרה, בסוף שנת 2021 היה כמעט כפול ממספר המשרות הפנויות בסוף שנת 2020.

במהלך המחצית הראשונה של 2021 היה גידול גבוה בכל חודש לעומת החודש שקדם לו – במספר המשרות הפנויות – ולאחר מכן, במחצית השנייה, התמתן הגידול במספר המשרות הפנויות עד שהגיע ליציבות בחודשיים האחרונים של השנה.

מההתפלגות על פי משלחי יד נפוצים ניתן לראות, כי בהשוואה למצב הביקוש לעבודה לפני משבר הקורונה, חלה עלייה במספר המשרות הפנויות בכלל משלחי היד (למעט בוני בתים ובנאים).

במספר המשרות הפנויות של מהנדסים, לרבות מהנדסי מחשבים, חשמל, תעשייה וניהול ומכונות וכד', חלה עלייה של כ-84 אחוזים מאוקטובר-דצמבר 2019 לאוקטובר-דצמבר 2021.

במספר המשרות הפנויות של מפתחי תוכנה (שמחושבים כחלק מהמשרות הפנויות של מהנדסים) חלה עלייה של כ-94% לעומת מספר המשרות הפנויות של מפתחי תוכנה טרם פרוץ המשבר.

במספר המשרות הפנויות של הנדסאים וטכנאים חלה עלייה של כ-21 אחוזים מאוקטובר-דצמבר 2019 לאוקטובר-דצמבר 2021.

במספר המשרות הפנויות של  טכנאי רשתות ומערכות מחשבים (שהם חלק ממספר הפנויות של הנדסאים וטכנאים) חלה עלייה של כ-10 אחוזים מאוקטובר-דצמבר 2019 לאוקטובר-דצמבר 2021.

במספר המשרות הפנויות של עובדי המכירות, לרבות סוכני מכירות, נציגי מכירות, עוזרי מכירות בחנויות ומוכרים בדוכנים ובשווקים, חלה עלייה של כ-32 אחוזים מאוקטובר-דצמבר 2019 לאוקטובר-דצמבר 2021.

במספר המשרות הפנויות של נציגי מכירות טלפוניים חלה עלייה של כ-72 אחוזים מאוקטובר-דצמבר 2019 לאוקטובר-דצמבר 2021.

במספר המשרות הפנויות של מאבטחים חלה עלייה של כ-44 אחוזים מאוקטובר-דצמבר 2019 לאוקטובר-דצמבר 2021.

במספר המשרות הפנויות של פקידים חלה עלייה של כ-84 אחוזים מאוקטובר-דצמבר 2019 לאוקטובר-דצמבר 2021.   

אחד ממשלחי היד שמשפיעים על הביקוש לעובדים בישראל הוא מלצרים. מספר המשרות הפנויות של מלצרים (באוקטובר-דצמבר 2021) מצביע על עלייה של כ-65% לעומת האומדן טרם המשבר.

מהתפלגות מספר המשרות הפנויות לפי איזורים (בעסקים מקומיים, ללא עסקים בעלי פריסה ארצית) עולה, כי במחוז תל אביב חלה עלייה חדה במספר המשרות הפנויות ברבעון הרביעי של שנת 2021 והוא הגיע לכ-43 אלף משרות פנויות, לעומת כ-19 אלף משרות פנויות ברבעון הרביעי של שנת 2020 (שבחלק מחודשיו היה סגר).

בכל מרכז הארץ עמד מספר המשרות הפנויות ברבעון הרביעי של 2021 על 35,094, לעומת 14,944 משרות פנויות באיזור המרכז ברבעון הרביעי של 2020.

באיזור הצפון הסתכם מספר המשרות הפנויות ברבעון הרביעי של 2021 ב-11,404, לעומת 5,482 משרות פנויות ברבעון הרביעי של 2020 (שכאמור, בחלק ממנו היה סגר).

בחיפה עמד מספר המשרות הפנויות ברבעון הרביעי של 2021 על 11,308, לעומת 5,911 משרות פנויות ברבעון הרביעי של 2020.

בירושלים (כולל איזורי יהודה ושומרון), מספר המשרות הפנויות ברבעון הרביעי של 2021 עמד על 12,474, לעומת 4,718 משרות פנויות ברבעון הרביעי של 2020.

באיזור הדרום כולו עמד מספר המשרות הפנויות ברבעון הרביעי של 2021 על 12,826, לעומת 5,599 משרות פנויות ברבעון הרביעי של 2020.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה