מי זכאי לחופש בסילבסטר?

מי זכאי לחופש בסילבסטר?

מי זכאי ליום חופש בסילבסטר ובראש השנה האזרחית?

שיתוף
חופש בסילבסטר

חופש בסילבסטר

למי מגיע יום חופש בסילבסטר וביום הראשון של השנה האזרחית החדשה?

מחר (יום ב') יהיה זה היום האחרון של שנת 2018 ורבים האנשים שיוצאים לחגוג את הסילבסטר ואת בואה של השנה האזרחית החדשה: שנת 2019.

כמובן שחשוב לדעת, מי מהעובדים זכאים לימי חופש בתאריכים אלו ומהם התנאים על פי החוק.

ערב ראש השנה (סילבסטר) חל בליל יום שני ה- 31.12.2018. ראש השנה האזרחית 2019 חל ביום שלישי ה-  01.01.2019

מי זכאי ליום חופש במועדים אלו?

חשוב לדעת, כי עובדים נוצרים זכאים להיעדר מעבודתם במועד זה מבלי שייפגע שכרם.

זכויות נוצרים עובדים:

ערב החג עבור עובדים נוצרים הוא יום עבודה מקוצר והוא נע בין 5 – 7 שעות עבודה, בהתאם להסכמים הקיבוציים, להסכמים עם העובדים או בהתאם לנוהג המקובל במקום העבודה.
על פי המקובל, עבור עובדים אלו יום העבודה בערב החג יסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת החג.

מידע לגבי ימי חופש מאתר "כל זכות":

המעביד רשאי לקבוע מתי יצא העובד לחופשה.

המעסיק רשאי להחליט כי בערב החג יצא העובד לחופשה, על חשבון ימי החופשה השנתית אשר העובד צבר.

חשוב לציין כי, על המעסיק להודיע מראש לעובד על כך.

חופשה ביוזמת העובד

ערב ראש השנה האזרחית נחשב כיום בחירה. המשמעות היא כי זהו אחד מהמועדים שעובד רשאי לבחור אותם כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית (כמו כן, ראש השנה האזרחית עצמו נחשב כיום בחירה, כפי שיפורט בהמשך).

לשם מימוש זכאותו של העובד עליו לפנות אל המעסיק לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על כוונתו לצאת לחופשה בערב החג.

על המעסיק לאשר את בקשתו.

במקרה שהעובד כבר ניצל את ימי הבחירה שלו בשנה זו, העובד רשאי יהיה לבקש ממעבידו לצאת לחופשה באותו יום. יחד עם זאת, בניגוד ליום בחירה- המעביד לא חייב להסכים לבקשת העובד, אך במידה ויסרב, עליו להסביר את שיקולי התנגדותו בהסבר סביר כגון צרכי עבודה.

יום חופשה בערב חג דינו כיום חופשה מלא.

עובד היוצא לחופשה מעבודתו במהלך ערב החג זכאי לשכר רגיל עבור אותו יום (שכר עבור יום עבודה מלא, כאילו לא יצא לחופש).

ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו של העובד ינוכה יום חופשה שלם.

אין תגובות

השאר תגובה