שיתוף

הם נחשבים למוחלשים בשוק העבודה, נהוג לחשוב שהם עובדים בתפקידים הקשורים לעבודת כפיים שבה המעסיק לא מחפש יכולות יחודיות אצל העובד, והודבקה להם תווית של עובדים פחות מקצועיים וכאלה שאינם בעלי חיבור עמוק או נאמנות לחברה.

אבל כל אלו הן סטיגמות שגויות. עובדי הקבלן נמצאים בכל סוגי הארגונים והחברות כולל בחברות הייטק, הם ממלאים את כל סוגי התפקידים, גם כאלה שדורשים ידע יחודי ונדיר, ולא אחת הם עובדים במשך שנים רבות עבור אותו מעסיק, גם אם בהפסקות.

טעות רווחת נוספת היא שהמעסיק שמעסיק את עובדי הקבלן בפועל, פטור מכל החובות כלפי העובד, הנובעים מיחסי עובד מעסיק.

הזכויות הסוציאליות של עובדי הקבלן צריכות אמנם להינתן לעובד על ידי קבלן כוח האדם עצמו. אבל אם יש פגיעה בזכויות העובד, הרי שבמקרים רבים, בתי הדין לעבודה מטילים אחריות גם על המעסיק בפועל.

לכן חשוב מאוד לדעת לבחור את קבלן כוח האדם שהארגון רוצה לעבוד איתו, ולבצע בדיקות מקיפות בכל הנוגע ליחסי העבודה שהוא מנהיג בתוך החברה שלו.

כמו כן, כדאי לעגן בחוזה עם קבלן כוח האדם הסכמות לגבי תחומי האחריות שלו מול העובדים ולהתנות את העבודה בהענקת מלוא הזכויות לעובדים שמגיעים דרכו.

הסיבה לכך היא, שקבלן שמעגל פינות בכל הקשור לחוקי העבודה, או קבלן שהמנהלים מטעמו מתעמרים בעובדים בכל דרך שהיא, עלול לגרום לכך שהארגון כולו יכנס לעלויות כבדות של פיצויים והוצאות משפט.

זאת, מאחר שבית הדין מטיל אחריות גם על המעסיק בפועל. פרט לכך, הדבר עלול לפגוע במותג המעסיק של המעסיק בפועל.

יש להדגיש, כי עובדי הקבלן זכאים לכל הזכויות המוקנות לעובדים מכוח החוק. בנוסף על זכויות אלו, יש כמה זכויות ייחודיות לעובדי קבלן כוח אדם, המגיעות להם מתוקף צו הרחבה בענף אספקת שירותי כוח אדם וחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.

זכויות עובדי קבלן כוח אדם במגזר העסקי הפרטי שונות מאלו של עובדי קבלן כוח אדם במגזר הציבורי. בעוד שעובדים במגזר העסקי זכאים לזכויות מתוקף צו הרחבה בענף אספקת שירותי כוח אדם, עובדים במגזר הציבורי זכאים לקבל השוואת תנאים לעובדים בהעסקה ישירה לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.

זאת ועוד, על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, לחברה אסור להעסיק עובד באמצעות קבלני כוח אדם במשך יותר מתשעה חודשים.

היוצאים מהכלל הם עובדי המחשוב, שאותם מותר להעסיק במעמד של עובדי קבלן גם לאחר תשעה חודשים.

בשאר המגזרים, לאחר תשעה חודשי העסקה רצופים, המעסיק בפועל חייב לקלוט את עובד הקבלן, ולהעסיקו כעובד מהמניין (בהעסקה ישירה), או להפסיק את עבודתו.

חשוב לשים לב כי הפסקת עבודה אצל המעסיק, לאחר תקופה שהינה קצרה מתשעה חודשים, אינה שוברת את הרצף שנספר לצורך העסקה ישירה.

המשמעות היא שבמקרה שהמעסיק מעוניין לשוב ולהעסיק את אותו עובד במסגרת זמנית דרך קבלן כוח אדם, הוא יכול לעשות זאת רק לאחר שחלפו תשעה חודשים מיום סיום ההעסקה.

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה