שיתוף

קובי חתןבימים אלה ניתן לראות לא מעט עובדים שכירים שמסרבים להתחסן כנגד נגיף הקורונה בגלל מגוון רחב של סיבות. החל בעובדים שחוששים מפני החיסון ועד עובדים שמסרבים להתחסן בגלל סיבות אידיאולוגיות, בהם, לדוגמה, טבעונים שבעקבות תפיסת עולם טבעונית אינם מוכנים לקבל חיסון כלשהו.

בהמשך לכתבה: : האם ידי המעסיקים כבולות בנוגע לסנקציות כנגד סרבני חיסונים, שוחחנו עם עורך הדין קובי חתן, מומחה לדיני עבודה, על ההבחנה במקום העבודה, בין עובדים שהתחסנו כנגד נגיף הקורונה לבין עובדים שמסרבים להתחסן, בהקשר של זכויותיהם של העובדים סרבני החיסונים, מול זכויותיהם וחובותיהם של המעסיקים.

אחת הסוגיות שעולות שוב ושוב וטורדות מאוד את מוחם של מעסיקים ומנהלי משאבי אנוש רבים היא, האם פיטורי עובד שמסרב להתחסן בגלל אמונתו או תפיסת העולם שלו, בין אם מדובר בטבעונות או תפיסת עולם אחרת ששוללת חיסונים באשר הם, נחשבת לאפליה אסורה בעבודה.

"חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 קובע רשימה סגורה של מקרים המהווים אפליה בעבודה", אומר עו"ד קובי חתן.

"אמונה או תפיסת עולם טבעונית אינה נמנית עליהם ולכן אין מדובר באפליה. עם זאת, אני סבור כי חל איסור לפטר עובד רק עקב התנגדותו להתחסן מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וזכות האדם על גופו".

האם מעסיק יכול לדרוש ממתנגדי חיסונים מטעמי תפיסת עולם, לעבוד מרחוק גם במקרים בהם שאר העובדים (המחוסנים) יכולים להגיע למשרד? האם הדבר לא יחשב לאפליה?

"כאמור לעיל, היות שתפיסת עולם אינה נמנית על המקרים הקבועים בחוק שוויון הזדמנויות, אזי הדבר לא ייחשב לאפליה.

"למעסיק יש פררוגטיבה ניהולית לקבוע את סדרי העבודה במקום העבודה, ובכלל זאת את נהלי העבודה בתקופת הקורונה, לרבות עבודה בקפסולות ועבודה מרחוק. לכן, עבודה מרחוק לדעתי אפשרית במקרה זה".

האם מעסיק יכול לסרב לקבל לעבודה מועמד שהינו סרבן חיסונים?

"בשום פנים ואופן לא. כפי שלא ניתן לפטר עובד שמסרב להתחסן, כך גם לא ניתן שלא לקבל לעבודה מועמד שלא מתחסן.

"התוצאה של סירוב כאמור (לקבל מועמד לעבודה בשל סירובו להתחסן) תהא כפיית חיסונים, המנוגדת לחוק יסוד כבוד האדם".

האם מותר למעסיק לשאול בריאיון עבודה את המועמד אם הוא התחסן או מתכוון להתחסן, ולהתנות את קבלתו לעבודה בתעודת מתחסן?

"לגבי החלק הראשון, ניתן לדעתי לשאול שאלה זו בריאיון העבודה. אבל לא ממקום של התניית קבלה לעבודה בהתחסנות, אלא כדי לסייע בקביעת סדרי העבודה".

מה מותר ומה אסור למעסיק לעשות לגבי עובד שאינו יכול להתחסן לקורונה בגלל אלרגיה קשה או סיבות בריאותיות אחרות שמונעות ממנו להתחסן?

"כאן המקרה מובהק עוד יותר, וסביר להניח שאסור לפגוע בשום דרך בתנאי עבודתו של עובד שמנוע ממנו להתחסן מסיבות בריאותיות או אחרות, לרבות בעניין של קבלה לעבודה או פיטורים".

אם מעסיק מאפשר הגעה למשרד לעובדים שאסור להם להתחסן מסיבות רפואיות באישור רופא, האם הוא יכול להחליט שאינו מאפשר הגעה למשרד של עובדים מתנגדי חיסונים שאין להם אישור רפואי כזה?

"לדעתי, במקרה כזה עשויה לקום לעובדים מתנגדי החיסונים טענה של פגיעה בשוויון. שהרי, הסכנה היא באי-התחסנות, לא משנה מה הסיבה לה. לכן, לא ניתן יהיה לדעתי להבחין בין שתי הקבוצות".

עו"ד חתן מדגיש: "לסיום אציין שוב כי המדובר בשדה משפטי לא חרוש, והתשובות לעיל הן הערכות בלבד".

  

  

סדנת ניהול זמן

2 תגובות

  1. אז מה אפשר לעשות במקרה שלא מקבלים לעבודה על סמך לא מחוסן

  2. שימי לב כי נאמר על דעה שנאמרה בשעתה (לפני חודשים רבים), ובכל מקרה כל מקרה עומד לגופו ובעל מאפיינים שונים, ולכן תמיד במקרים פרטניים יש חשיבות לקבלת ייעוץ פרטני.

השאר תגובה