שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

הוצאתם עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) בפעם השנייה או השלישית? גייסתם עובד חדש שנקלט בארגון שלכם לאחר שהיה בחל"ת ואתם נאלצים להוציא אותו לחל"ת נוסף?

יש כיום הרבה מאוד אי בהירויות לגבי נושא יציאה לחל"ת וחזרה לעבודה, בעיקר בשל השינויים הרבים שנערכים בלי יכולת לצפות מראש את הבאות.

אחד מתפקידיו של מנהל משאבי האנוש בימים אלה הוא לתת תשובות לעובדים שהולכים לאיבוד בסבך התקנות, הכללים וההנחיות.

להלן ריענון של הנהלים לגבי הוצאה לחל"ת, החזרה מחל"ת, הוצאה נוספת לחל"ת, הוצאת עובדים חדשים לחל"ת ועוד.

1 עובד יצא לחל"ת פעם נוספת: יש לחדש רישום באתר שירות התעסוקה, ובמקביל לעדכן את הסטטוס התעסוקתי שלו באתר הביטוח הלאומי.

אם העובד כבר נרשם באתר שירות התעסוקה, הוחזר מהחל"ת וכעת הוצאה בשנית, עליו להירשם מחדש לשירות התעסוקה.

יש להבהיר לעובד זה כי הפרטים שלו, שהוזנו ברישום הקודם, נשמרו במערכות שירות התעסוקה ויוצגו בפניו בעת חידוש הרישום. לכן יש להשלים את הפרטים החסרים כחלק מחידוש רישום ללשכה באתר.

2 מה קורה בחל"ת שני לגבי קיזוז חמשת ימי האבטלה ראשונים: אם העובד הוצא שוב לחל"ת, כלומר הוא מובטל חוזר, נשאלת השאלה האם גם הפעם יקזזו לו את חמשת ימי האבטלה הראשונים. 

התשובה היא שהחל מחודש יוני 2020, חמשת ימי האבטלה הראשונים ינוכו רק בחודש הראשון לקבלת דמי אבטלה. ימים אלה לא ינוכו יותר בשנת האבטלה. כלל זה הינו בתוקף עד ל- 30.6.21.

3 עובד שיצא פעם נוספת לחל"ת, אבל כשחזר מהחל"ת בפעם הקודמת הוא לא עדכן את החזרתו באתר שירות התעסוקה:

אם העובד לא עדכן את שירות התעסוקה לגבי החזרה לעבודה (טרם יציאתו לחל"ת נוסף) אין צורך בפעולה נוספת. לשכת התעסוקה תמשיך לדווח על ימי האבטלה שלו עד שיעדכן כי חזר לעבודה.

עם זאת, יש לוודא שהסטטוס התעסוקתי הנוכחי שלו מעודכן בביטוח הלאומי.

בנוסף מומלץ לבדוק האם לאור חוסר הדיווח לשירות התעסוקה נוצר חוב בביטוח הלאומי. על העובד לברר מהו גובה החוב ולשלם אותו כדי שלא יצברו ריביות, קנסות והצמדות.

אותו דבר אמור לגבי עובד שלא עדכן באתר של הביטוח הלאומי על חזרתו לעבודה ולאחר מכן הוצא שוב לחל"ת.

4 עובדים שלא הצליחו להרשם לאתר של שירות התעסוקה בגלל עבודות תחזוקה: ב-10 בספטמבר 2020 בוצעו עבודות תחזוקה באתר של שירות התעסוקה.

עובדים שהוצאו לחל"ת ונמנע מהם להירשם במועד זה, אבל השלימו את רישומם באתר שירות התעסוקה עד לתאריך ל-14 בספטמבר (כולל), יוכרו וידווחו למוסד הביטוח הלאומי כאילו נרשמו ב-10 בספטמבר.

5 הוצאתם את העובד לחל"ת ודיווחתם עליו לביטוח לאומי. אבל העובד נרשם בשירות התעסוקה רק כמה ימים לאחר מכן – איך עליו לעדכן את תאריך הרישום:

מי שנרשם בשירות התעסוקה בתוך שבעה ימים ממועד הפסקת העבודה שדווח לביטוח לאומי, יהיה זכאי לדמי אבטלה החל ממועד הפסקת העבודה. אין צורך לשנות את תאריך הרישום.

כנס משאבי אנוש כנס קהילת הגיוס השנתי 2021

אין תגובות

השאר תגובה