שיתוף

החלטתם להעסיק גימלאי שפרש ומקבל קצבת פנסיה, והוא רוצה להמשיך לעבוד.

באילו מקרים תצטרכו להפריש עבורם לביטוח פנסיוני מיומם הראשון בעבודה, ובאילו מקרים תצטרכו להפריש עבורם לביטוח פנסיוני רק החל מהחודש השביעי לעבודתם אצלכם.   

הנה דוגמה שממחישה את עמדתו של בית הדין לעבודה: עובד שפרש לגמלאות מצה"ל החל לעבוד אצל מעסיק אזרחי ועבד אצלו במשך כ-14 חודשים.

לאחר שהפסיק לעבוד עבור מעסיק זה, תבע העובד את המעסיק בבית הדין לעבודה בטענה כי מגיע לו פיצוי משום שהמעסיק לא ביצע עבורו הפרשות לביטוח הפנסיוני במשך תקופת עבודתו אצלו.

בתביעתו טען העובד כי על המעסיק היה לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני שלו החל מהחודש הראשון לעבודתו, משום שבתחילת עבודתו הוא היה גמלאי של צה"ל.

במילים אחרות, היה לו ביטוח פנסיוני טרם תחילת עבודתו אצל המעסיק.

נציין כי חוק הפנסיה מחייב לבצע הפרשות לביטוח פנסיוני החל מהיום הראשון לעבודה, עבור עובדים שבתחילת עבודתם הגיעו עם ביטוח פנסיוני שהיה להם טרם החלו לעבוד אצל המעסיק הנוכחי.

לגבי עובדים שבעת תחילת עבודתם לא היה להם ביטוח פנסיוני, החובה להפריש עבורם לביטוח פנסיוני היא רק לאחר שעבדו אצל אותו מעסיק ששה חודשי עבודה.

במקרה הנוכחי, המעסיק אישר כי אכן לא ביצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של התובע אבל טען כי העובד זכאי להפרשות רק כעבור ששה חודשי עבודה, שכן הוא (העובד) לא הביא כל ראיה לכך שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני בעת תחילת עבודתו.

בית הדין לעבודה פסק, כי על פי צו הרחבה בדבר פנסיה חובה, העובד זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני לאחר ששה חודשים מתחילת העבודה.

עם זאת, עובד שהתקבל לעבודה כאשר הוא כבר מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, הינו זכאי לביצוע ההפרשות החל מיום העבודה הראשון לעבודתו.

במקרה כזה, ההפרשות יבוצעו רטרואקטיבית לאחר שלושה חודשי עבודה או בתום שנת המס, לפי המוקדם מביניהם.

מטרתו של סעיף זה היא למנוע מצב שבו כתוצאה ממעבר העובד ממקום עבודה אחד לאחר, תיפסק עבורו רציפות ההפרשות לפנסיה, באופן שעשוי לפגוע בזכויותיו הפנסיוניות.

במקרה הנוכחי, העובד היה גמלאי צה"ל שכבק קיבל פנסיה מהצבא. לכן, פסק בית הדין לעבודה, אין לראותו כמבוטח בביטוח פנסיוני במועד תחילת עבודתו אצל המעסיק, משום שבמועד פרישתו מצה"ל הוא עבר ממעמד של מבוטח למעמד של גמלאי.

בסיכומו של דבר, גם אם בית הדין היה מקבל את טענת העובד, לפיה במועד פרישתו מהצבא הוא נחשב כמבוטח בביטוח פנסיוני ולא כגמלאי, טענתו בכל זאת לא הייתה מתקבלת משום שהוא לא הוכיח שבמועד תחילת עבודתו אצל המעסיק הוא היה עדיין מבוטח בביטוח פנסיוני.

כמו כן, הוא לא הציג נתונים לגבי הזמן שחלף ממועד פרישתו מהצבא לבין מועד תחילת עבודתו אצל הנתבע.

לאור כל זאת פסק בית הדין כי העובד זכאי לפיצוי בגין חלק המעסיק בהפרשות לביטוח הפנסיוני החל מהחודש השביעי לעבודתו ועד סיום עבודתו.

סיכום ומסקנות: גמלאי שמקבל פנסיה אינו נחשב מבוטח בביטוח פנסיוני, אלא גמלאי.

לכן, אם הוא מתחיל לעבוד במקום מסוים, הוא אינו זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני החל מהיום הראשון לעבודתו, אלא רק לאחר ששה חודשי עבודה.

למרות זאת, גמלאים שרוצים להיות זכאים להפרשות לביטוח פנסיוני החל מיום עבודתם הראשון, צריכים להוכיח במועד תחילת עבודתם אצל המעסיק, כי הם אכן מבוטחים בביטוח פנסיוני.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה