שיתוף

ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו על הסכם להעלאת קצובת דמי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי.

לאחר שבע שנים בהן לא עודכנה קצובת דמי הבראה לעובדים במגזר הפרטי, נקבע לאחרונה, בהסכם בין ההסתדרות לנשיאות המגזר העסקי, כי סכום דמי ההבראה יועלה ל-382 שקלים ליום.

בעקבות זאת פנו כעת ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי אל שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי, ולממונה הראשית על יחסי העבודה בבקשה להוצאת צו הרחבה שבאמצעותו יוחל ההסכם על כלל המשק.

בין הצדדים הוסכם, כי השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של העובדים תעמוד בשנת 2021 על 382 שקלים לכל יום הבראה.

כאמור, זוהי ההעלאה ראשונה זה שבע שנים, והיא נובעת מעלייה במדד המחירים לצרכן, באופן שהביא לידי סיום את הקפאת סכום דמי ההבראה ושחיקתו.

בחודש זה (חודש יולי) אמורים דמי ההבראה להיות משולמים במשכורת חודש יולי לכשני מיליון עובדים שכירים במגזר הפרטי. מההסתדרות נמסר, כי מדובר בהטבה חשובה לעובדים, במיוחד בצל תקופת הקורונה.

לאחר חתימת ההסכם פנו הצדדים לשרת הכלכלה אורנה ברביבאי ולממונה הראשית על יחסי העבודה עו"ד רבקה ורבנר, בבקשה לפרסם צו הרחבה שלפיו יחול ההסכם הזה על כלל העובדים והמעסיקים.

בחתימת ההסכם השתתפו גם עו"ד ישי פולק, מנכ"ל התאחדות האיכרים ויו"ר ועדת עבודה של נשיאות המגזר העסקי.

נזכיר, כי דמי הבראה הם תשלום שהמעסיק חייב לשלם לכל עובד שמועסק במשך שנה או יותר. סכום התשלום נקבע ביחס ישר לוותק של העובד באותו מקום עבודה.

הזכות לקבל תשלום דמי הבראה היא אחת מהזכויות הקוגנטיות הקבועות בבסיס תנאי ההעסקה. המשמעות של דמי הבראה היא סכום כסף ידוע מראש שהעובד זכאי לקבל מהמעסיק כהשתתפות בהוצאות ההבראה והנופש של העובד.

בעבר הרחוק, זכות זו היתה ניתנת רק לעובדים שהוכיחו כי הם אכן שהו בבית הבראה או השתתפו בצורת נופש אחרת כלשהי כתנאי לתשלום דמי ההבראה.

אבל כיום אין קשר בין הדברים וכל עובד שעבד במקום העבודה לפחות שנה אחת ברציפות, זכאי לקבל דמי הבראה.

יש ארגונים שנוהגים להעניק את דמי ההבראה לכל העובדים בתאריך מסוים בשנה. במקרים בהם מועד תום שנת העבודה הראשונה של העובד חל לפני מועד הענקת דמי ההבראה, העובד זכאי לקבל במועד המקובל במקום העבודה, גם תשלום דמי הבראה רטרואקטיבי, הכולל את כל הסכום עבור שנת העבודה הראשונה ובנוסף את החלק היחסי עבור עבודתו בשנת עבודתו השנייה.

יש ארגונים שבהם נהוג לפצל את תשלום דמי ההבראה. פיצול זה מקובל על בתי הדין לעבודה והוא נעשה בהתאם לחוק.

לכן, אין זה מן הנמנע שארגונים יפצלו את תשלום דמי ההבראה באופן שהעובדים יקבלו את החלק היחסי כל חודש, כל רבעון וכך הלאה. בכל מקרה, יש לציין בתלוש השכר את סכום דמי ההבראה שהעובד קיבל, בנפרד מסכום המשכורת עצמה.

נציין, כי סכום דמי ההבראה עבור כל יום הוא סכום קבוע מראש. מה שמשתנה הוא מספר ימי ההבראה שהעובד זכאי להם בהתאם לוותק.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה