שיתוף

בחודש מרץ 2020 חלה ירידה חדה במספר המשרות הפנויות (משרות שארגונים מחפשים עבורן מועמדים) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהשל כ-52.6 אלף משרות פנויות, לעומת כ-91.7 אלף משרות פנויות בחודש פברואר, כך עולה מדו"ח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש מרץ.

נדגיש, כי המושג "משרות פנויות" מתייחס למספר המשרות והתפקידים שארגונים מחפשים עבורם מועמדים באופן פעיל.

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי אחוז המשרות הפנויות עמד בחודש מרץ על כ-2.1%, לעומת כ-3.24% בחודש פברואר 2020.

הלשכה המרכזית מדווחת כי היה קושי בביצוע האומדנים בשל שיבוש אפשרי במתודות הסטטיסטיות הרגילות, לרבות שיטות לניכוי עונתיות ומגמה.

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסבירים, כי בשל ירידה חדה באומדן מספר המשרות הפנויות בחודש מרץ 2020, לא חושבו אומדנים מנוכי עונתיות ומגמה של חודש זה.

אומדני הביקוש לעבודה מהווים אינדיקטור מקדים לשוק העבודה משום שבעיתות משבר, מעסיקים רבים מפסיקים קודם כל את גיוסי העובדים החדשים ורק לאחר מכן מתחילים לפטר עובדים.

מכיוון שכך, בחודש מרץ חלה ירידה חדה באומדן המשרות הפנויות לכלל המשק, בהשוואה לחודש שקדם לו. מדובר בירידה של כ-39.1 אלף משרות.

מן הסתם, ההגבלות פגעו באופן שונה בכל אחד מענפי התעשייה וההבדלים מקבלים ביטוי בסקר.

ענף האירוח והאוכל שבו מסווגות חברות העוסקות במלונאות, הסעדה ואולמות אירועים, חווה ירידה כמעט מוחלטת במספר המשרות הפנויות. מדובר בירידה של כ-86% במספר המשרות הפנויות.

מנגד, בענפי הפיננסים, התחבורה וההובלה וההייטק חלה ירידה מתונה יותר במספר המשרות הפנויות.

מספר המשרות הפנויות בענף הבינוי ירד במידה ניכרת בחודש מרץ. זאת, בהמשך לירידה הדרגתית שחלה בביקוש לעבודה בענף זה בחודשים שקדמו למשבר.

ומה לגבי היוצאים לחופשות ללא תשלום (עובדים הנעדרים זמנית מעבודתם):

אחוז המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם במשך כל השבוע או פחות משבוע, מתוך כלל המועסקים עמד במרץ 2020 על כ-43% לעומת כ-10.1 אחוזים בפברואר 2020.

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שנעדרו מעבודתם בחודש מרץ מתוך כלל המועסקים, בהתפלגות על פי ענפים (תחומי עיסוק):

  • אמנות, בידור ופנאי – נעדרו כ-66.1% מהעובדים מעבודתם.
  • שירותי אירוח ואוכל בו נעדרו כ-60.5% מהעובדים מעבודתם.
  • בתחום אספקת החשמל נעדרו כ-52 אחוזים מעבודתם.
  • שירותים אחרים בהם נעדרו כ-53.8% מעבודתם.

בהתפלגות על פי משלחי יד, האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שנעדרו בחודש מארס 2020 מעבודתם על פי משלחי יד היה בקרב פקידים כלליים ועובדי משרד – מדובר בהיעדרות של כ-51.3%.

כמו כן, בקרב הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי 'משלח יד נלווה', נרשמה היעדרות זמנית של כ-49.7% מהעובדים, ובקרב עובדי המכירות והשירותים נרשמה בחודש מארס 2020 היעדרות של כ-49.7% מהעובדים.

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 או יותר הסתכם בחודש מרץ 2020 בכ-4.128 מיליון איש. כ-3.986 מיליון מהם מועסקים וכ-142 אלף בלתי מועסקים.

כ-2.068 מיליון מכלל המועסקים מיליון היו גברים, לעומת כ-2.073 מיליון בפברואר השנה. כ-1.918 מיליון מכלל המועסקים היו נשים, לעומת כ-1.92 מיליון בחודש שקדם לו.

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד ל-62.7% לעומת כ-62.8% בחודש הקודם.

אחוז הגברים בקרב המשתתפים בכוח העבודה בגילאי 15 ומעלה הגיע לכ-66.3% – ללא שינוי לעומת החודש שקדם לו.

בקרב הנשים ירד שיעור המשתתפות בכוח העבודה בנות 15 ומעלה ל-59.2% במרץ, לעומת כ-59.5% בחודש הקודם.

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 או יותר עלה במרץ לכ-3.4% לעומת כ-3.3% בחודש הקודם.

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה