שיתוף

לפני כעשור, באוגוסט 2008 נכנס לתוקף חוק שירות המילואים, המעניק תנאים מיטיבים לחיילי מילואים. כחלק מזה שונו גם הוראות חוק הביטוח הלאומי.

להלן כמה תיקונים ושינויים שנקבעו בחוק:

 • הוגדל סכום תגמולי המילואים בהתאם למספר ימי השירות.
 • נקבעה זכאות לתגמולי מילואים גם לחיילי מילואים שהכנסתם לא נפגעה.
 • הוגדל תגמול המינימום לחייל המילואים לסכום של 5,000 שקלים.
 • ונקבע כי תגמולי מילואים ישולמו גם תמורת תקופות שירות קצרות בנות חצי יום.

הנחיות המוסד לביטוח לאומי:

בעקבות חוק המילואים פרסם המוסד לביטוח לאומי אגרת עם הנחיות למעסיקים ממנה עולים הדברים הבאים:

 • על המעסיק לשלם את תגמולי המילואים בהתאם לנוסחאות החישוב החדשות, המגדילות בנסיבות המתאימות את מספר ימי המילואים לצורך תגמולים, מעבר למספר הימים שהעובד שירת בפועל.
 • למרות זאת, הדיווח של המעסיק למוסד לביטוח לאומי צריך להתייחס למספר הימים בפועל.
 • אם בעבר לא נפגעה הכנסתו של עובד אשר עבד במהלך תקופת שירות המילואים, הוא לא היה זכאי לתגמולי מילואים. חוק המילואים שינה מצב זה וקבע כי עובד יהיה זכאי לשכר ולתגמולי המילואים כאחד. המוסד לביטוח לאומי הבהיר, כי יאפשר לעובדים להגיש תביעות אישיות לקבלת התגמולים בנסיבות שכאלו, אליהן יש לצרף הצהרה חתומה על ידי המעסיק, כי העובד השתכר באופן מלא בתקופת המילואים.
 • על המעסיק לשלם לעובד את תגמולי המילואים גם אם החישוב מראה כי תגמולי המילואים הם בסכום הגבוה מהשכר אותו היה אמור העובד לקבל אילו המשיך בעבודתו כסדרה.

להלן כמה כללים נוספים שחשוב לדעת:

 • על המעסיק לשלם את תגמולי המילואים לעובד במועד בו היה משולם שכרו אילו המשיך בעבודתו. המוסד לביטוח לאומי ישיב למעסיק את התגמולים אותם הוא שילם.
 • על פי סעיף 283 לחוק הביטוח הלאומי, יש להמשיך להעביר כספים לקופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וכיו"ב, במשך כל תקופת שירות המילואים.
 • שירות מילואים אינו קוטע את רצף הוותק של העובד לצורך קביעת זכויותיו השונות.
 • שירות מילואים אינו מחושב כחלק מימי חופשה להם זכאי העובד. לכן, כאשר עובד זומן לשירות מילואים במהלך חופשה מאורגנת של החברה כולה, אין להפחית את ימי המילואים ממכסת ימי החופשה של העובד ששירת כחייל מילואים.

 

כנס מצוינות במשאבי אנוש באנר

אין תגובות

השאר תגובה