החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה נכנס היום לתוקף!

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה נכנס היום לתוקף!

לידיעת ציבור המעסיקים, עם כניסת החוק החדש לתוקף, המדינה תהיה רשאית להטיל קנסות כבדים על מעסיקים 'פורעי חוק'

שיתוף
שר התמ
שר התמ"ת שלום שמחון

מהיום (יום ג' ה-19 ביוני), מעסיקים שישלמו לעובדיהם שכר נמוך משכר מינימום הקבוע בחוק, יימנעו מתשלום גמול שעות נוספות או מהענקת יתר הזכויות המוגנות של העובד – צפויים לקנסות כבדים!

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה קיבל את אישור הכנסת ונכנס היום לתוקפו באופן רשמי. החוק נועד לשפר את מעמדם של ציבור העובדים במשק הישראלי, לרבות עובדי קבלן בתחומים ה'בעייתיים' דהיינו ענף השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה.

במסגרת השינוי המרכזי בחוק החדש – עובדים יוכלו להגיש תלונה לאגף האכיפה במשרד התמ"ת בגין כל מקרה של הפרת זכויותיהם. תלונה זו תיבדק על ידי נציגי האגף המוסמכים לכך ובאם תלונתם תמצא מוצדקת, יוכל האגף לקנוס את המעסיק במסגרת הליך מנהלי מקוצר ויעיל (שיתנהל במקביל להליך הפלילי). כך למעשה, הטלת הקנס על המעסיק (על ידי משרד התמ"ת) לא תעצור מבעד העובד לפנות כנגד המעסיק לבית הדין לעבודה בגין הפרת זכויותיו.

ממשרד התמ"ת נמסר, ערב אישור החוק, שזה נועד לחזק את כוחו של העובד, תוך הטלת איום קונקרטי על מעסיק שמפר את זכויותיו. מהתמ"ת עוד נמסר כי גובה הקנסות הכספיים שיוטלו על המעסיקים ינוע בין אלפי שקלים למאות אלפי שקלים!

כדי שלחוק החדש 'יהיו שיניים', הוא למעשה מאפשר למשרד התמ"ת להסמיך "בודקי שכר עבודה" שיעבדו אצל המעסיקים עבור המעסיקים, בתור מומחים לבקרה על זכויות העובדים, כשמטרתם הינה לדווא שהמעסיק עובד בהתאם לחוקי העבודה במטרה להגן על המעסיק מפני קנסות ו/או תביעות משפטיות בגין פגיעה , ויוודאו עבור שהמעסיקים: 1. מכירים את חוקי העבודה 2. עובדים בהתאם לחוקי העבודה. מטרת בודקי שכר העבודה יהיה לוודא שהמעסיקים עובדים כחוק ומעבידים כחוק וזאת הפעם לא רק לטובת ציבור העובדים אלא לטובת המעסיקים עצמם.

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה