שיתוף

בכל ארגון יש כמעט בכל רגע נתון עובדים שעומדים לפרוש לגמלאות. חשוב מאוד ליידע עובדים אלה, כי אם לא יסדירו את נושא מס ההכנסה המשולם מקצבת הפנסיה, יהיה עלים לשלם מס הכנסה על הקצבה (למעט הקצבה שמקבלים מהביטוח הלאומי, שכן קצבה זו פטורה מס).

כדי להקטין את גובה המס, כלומר, כדי לקבל פטור על חלק מהקצבה או על כולה, יש לבצע מול מס הכנסה הליך שנקרא קיבוע זכויות.

כל עובד שעומד לצאת לפנסיה, ממלא (ומגיש למס הכנסה) לפני פרישתו לגמלאות טופס 161 המאשר כי המעסיק מודיע על פרישתו של העובד לגמלאות, טופס 161 א', שהינו הודעה של העובד על פרישה מעבודה בשל הגעתו לגיל הפרישה, וטופס 161 ד' שהינו בקשה לקיבוע זכויות.

בטפסים אלה מרוכזים כל הפרטים על ההכנסות הצפויות של העובד הפורש לפנסיה, כדי לאפשר לפקיד השומה לחשב את הזכאות לפטור ממס על הקצבה וכדי שיוכל לחשב את הזכאות לפטור ממס הכנסה.

הטבת הפטור ממס הכנסה יכולה להגיע לעשרות ואף מאות אלפי שקלים ולכן חשוב מאוד לא לשכוח לבצע את הליך קיבוע הזכויות.

את הפטור ממס ניתן לקבל על הכספים שנצברו כפיצויי פרישה ועל כספי הפנסיה החודשית. לחלופין ניתן להוון את כספי הקצבה בקופת הגמל או קרן הפנסיה, ואפשר לשלב את הפטור ביניהם.

היוון כספי קצבה הוא למעשה משיכה חד פעמית של סכום כסף מכספי הפנסיה הצפויה. המשמעות היא, שהפורש מקבל מקרן הפנסיה סכום חד פעמי על חשבון הקצבה החודשית.

מכיוון שכך, הרי שבמהלך תקופת ההיוון יקבל הפורש קצבת פנסיה מופחתת על פי גובה ההיוון (הסכום החד פעמי שהפורש משך). היוון יתרות הקצבה משמעו – משיכת כספי קצבה שהינם פטורים ממס.

מה קורה עם כספי הפיצויים שבקרן הפנסיה: במהלך חייו של כמעט כל עובד קרה שהוא עזב מקום עבודה. כאשר עובד מושך את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה, הרי שמעל סכום מסויים הוא ישלם מס. כלומר מסכום הפיצויים יקוזז סכום המס.

עם זאת, יש אפשרות לקבל פטור ממס עד לתקרה מסוימת (עד סכום מסויים של הפיצויים). פרט לכך, ניתן לפרוס את תשלום המס על פני כמה שנים.

בכל מקרה חשוב לזכור, כי משיכת כספי הפיצויים עלולה להשפיע על גובה הפטור ממס שיינתן לקצבת הפנסיה החודשית, בעל הפרישה לגמלאות.

אשר למענק פרישה חד פעמי: כל עוד סך כל הסכומים ששולמו בפועל לעובד בעקבות סיום עבודתו אינו עולה על התקרה שנקבעה בחוק, יהיו סכומים אלה פטורים מתשלום מס.

אבל על כל סכום שהעובד קיבל מעל לתקרה הפטורה ממס (כחלק מהמענק שקיבל בשל סיום עבודתו), הוא יחויב בתשלום מס הכנסה על פי מדרגות המס שחלות עליו במועד קבלת הכספים בפועל.

 

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה