שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

ארגונים שהוציאו עובדים לחופשות ללא תשלום (חל"ת) במטרה להחזירם בתום המשבר, ובשל המצב נאלצים בלית ברירה לפטר חלק מהעובדים, חייבים לבצע את הפיטורים על פי כל הכללים ודיני העבודה.

ראשית, יש להסביר לעובד שפוטר את התנאים לזכאותו להמשיך לקבל דמי אבטלה.

עובד שפוטר במהלך החל"ת זכאי לקבל הודעה מוקדמת ואת השכר במהלך ימי ההודעה מוקדמת.

לכן, זכאותו לדמי אבטלה תקטע למשך התקופה שעבורה הוא מקבל תשלום בגין הודעה מוקדמת.

לאחר שימים אלה יסתיימו יהיה עליו לפנות שוב לביטוח הלאומי, להרשם מחדש ולדרוש דמי אבטלה בשל פיטורים, או לחלופין בשל התפטרות בגין הרעה מוחשית בתנאי ההעסקה.

במקרה כזה העובד זכאי ליתרת דמי האבטלה שנותרו לו, מתוך תקופת הזכאות המקסימלית שהיתה  לו בטרם יצא לחל"ת והחל לקבל דמי אבטלה.

אשר לפיטורים עצמם, מעסיקים שאינם יכולים כלכלית להחזיר את העובדים לעבודה, רשאים לפטר אותם גם תוך כדי תקופת החל"ת ולא רק בסיומה.

עם זאת, הפיטורים חייבים להתבצע על פי כל דיני העבודה החלים על פיטורים כדין:

1 פיטורים מוצדקים:

על המעסיק להראות כי יש עילה מוצדקת לפיטורים. חשוב לדעת שדרישה זו מתקיימת גם במקרים בהם מדובר בפיטורים בשל צמצומים, וגם כאשר מדובר בצמצומים המתחייבים בשל משבר הקורונה.

כלומר, גם בתקופה זו המעסיק מחוייב להמשיך ולפעול בתום לב בפיטורים. במילים אחרות, ארגון שינצל את המשבר כדי לפטר עובדים מסיבות אחרות ובפרט תוך כדי אפליה אסורה, עלול להתבע בבית הדין לעבודה, וזה האחרון עלול לחייב אותו לשלם לעובד פיצויים מוגדלים לרבות פיצויים עונשיים.

2 קיום הליך שימוע כדין:

למרות המשבר ועל אף ההבנה שבתי הדין עשויים לגלות כלפי פיטורי עובדים בתקופה זו, עדיין יש  להקפיד על כללי עריכת שימוע.

חשוב לדעת שגם אם קיימת עילה עניינית ומוצדקת לפיטורים, הרי שפגם בהליך השימוע עלול להעניק לעובד זכות לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין בנוסף לפיצויי הפיטורים.

נוכח הנסיבות במצב הקיים, ניתן להציע לעובד מספר אופנים לקיום השימוע: בעל פה ובנוכחות שני הצדדים, בטלפון, בכתב, או בשיחת וידאו.

3 הגבלות על פיטורים על פי חוק עבודת נשים:

ההגבלות הקיימות בחוק בנוגע לפיטורי עובדים ממשיכות לחול גם כעת. כך לדוגמה, אם מדובר בפיטורי עובד או עובדת המצויים בתקופה המוגנת מכוח חוק עבודת נשים (בתקופת היריון, במהלך טיפולי פוריות, בחופשת לידה, בתקופה המוגנת לאחר חופשת הלידה וכו), לא ניתן לפטר ללא הגשת בקשה להיתר פיטורים מהממונה על עבודת נשים.

את ההיתר יש לבקש ממנהלת תחום חוק עבודת נשים במנהל ההסדרה והאכיפה, עוד לפני הפיטורים של  העובד או העובדת המוגנים.

4 הגבלות על פיטורים מסיבות אחרות:

פרט לתקופה המוגנת הקשורה לחוק עבודת נשים, יש כמה תקופות נוספות שחלות עליהן הגבלות לגבי פיטורים.

למשל, במהלך תקופת מילואים ובמהלך תקופת מחלה אסור לפטר עובדים. כמו כן, אסור לפטר עובדים מסיבה של אפליה אסורה על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ועל פי חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות.

כמו כן, על פי צו בריאות העם חל איסור לפטר עובד שנמצא בבידוד בית, רק בשל היעדרותו ממקום העבודה עקב בידוד הבית. רק לאחר סיום תקופת בידוד הבית יוכל המעסיק לפטר את העובד.

5 הודעה מוקדמת:

על המעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים בכתב, וכן אישור על תקופת העסקה. מדובר גם בפיטורים בתום החל"ת וגם בפיטורים במהלך תקופת החל"ת.

בשני המקרים המעסיק חייב לתת לעובד הודעה מוקדמת בכתב, בהתאם לתקופת הזכאות על פי החוק, וכן אישור על תקופת העסקה. חובה זו חלה גם אם מדובר בפיטורים הנובעים מסגירת מקום העבודה.

בנוגע לאופן מתן ההודעה המוקדמת עומדות בפני המעסיק שלוש אפשרויות:

  • הודעה מוקדמת רגילה, במהלכה העובד מתבקש להופיע לעבודה כרגיל, ובתום ימי ההודעה המוקדמת מסתיימים יחסי העבודה.
  • הודעה מוקדמת לגבי פיטורי העובד במהלך החל"ת ותשלום שכר מלא במהלך ימי ההודעה המוקדמת. גם במקרה זה סיום יחסי העבודה הינו בתום תקופת ההודעה המוקדמת.
  • אי מתן הודעה מוקדמת, ובמקומה משולם לעובד "חלף הודעה מוקדמת" או פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת. במקרה זה, הפיטורים נכנסים לתוקף באופן מיידי.

הנקודה החשובה בנושא הודעה מוקדמת במהלך החל"ת היא, שתקופת ההודעה המוקדמת לא יכולה להיות בחפיפה עם החל"ת.

כלומר, ניתן לתת לעובד הודעה מוקדמת כאשר הוא בחל"ת, אבל מרגע ההודעה המוקדמת ועד סיומה הוא לא בחל"ת אלא מקבל את שכרו המקורי מהמעסיק.

לכן, במהלך ימי ההודעה המוקדמת המעסיק רשאי לזמן את העובד להגיע לעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת ועליו לשלם לו שכר רגיל בתקופה זו.

אם העובד מעדיף לסיים את יחסי העבודה באופן מיידי ולא להגיע לעבודה במהלך ימי ההודעה המוקדמת, על המעסיק, כאמור, לשלם לו חלף הודעה מוקדמת.

יצויין כי עובד שמפוטר במהלך היותו בחל"ת או בתום החל"ת זכאי להודעה מוקדמת או (לחלופין) לתשלום חלף הודעה מוקדמת.

נזכיר שוב, כי במקרה בו העובד מקבל הודעה מוקדמת (ולא חלף הודעה מוקדמת) המשמעות היא שעל המעסיק לשלם לו שכר במהלך ימי ההודעה המוקדמת.

כלומר להחזיר אותו מהחל"ת לעבודה למהלך ימי ההודעה המוקדמת. במהלך תקופה זו  – של ההודעה המוקדמת – העובד אינו זכאי לקבל דמי אבטלה.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה