שיתוף

בין ההטבות היותר אטרקטיביות עבור מועמדים לעבודה כשכירים יש למנות את הטבת קרן ההשתלמות.

הטבה זו, שהינה הטבה כספית משמעותית ביותר עבור העובדים, ניצבת באחד המקומות הגבוהים ביותר מבחינת העדפת המועמדים והעובדים, ומהווה גורם מבדל משמעותי עבור ארגונים בעת שהם מעוניינם לגסיי טלנטים מבוקשים.

העובד מפקיד לקרן ההשתלמות 2.5% משכרו בחודש בעוד שהמעסיק מפקיד עד 7.5% נוספים מסכום המשכורת של העובד.

חשוב לציין שהמעסיק לא מחויב על פי החוק להפקיד עבור העובד לקרן השתלמות, למעט במקרים שהדבר מסוכם במסגרת הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה שמחייבים את המעסיקים להפריש לקרן השתלמות.

שכיר לא יכול לפתוח קרן השתלמות עבור עצמו:

שכירים שהמעסיק שלהם לא מחויב לבצע הפקדות לקרן השתלמות לא יכולים לפתוח בעצמם קרן השתלמות ולהפקיד בעצמם כספים לקרן השתלמות קיימת (כשכירים) כל עוד המעסיק לא מפריש במקביל את חלקו.

כאשר עובד מועסק כשכיר בשני מקומות עבודה, ושני המעסיקים מפקידים עבורו כספים לקרן השתלמות, יופקדו הכספים מכל מקום עבודה לקרן השתלמות אחרת, משום שלא ניתן להפקיד לאותה קרן השתלמות כספים משני מקומות עבודה שונים.

למרות זאת, העובדים יכולים לבחור אם להפקיד את הכספים בשתי קרנות השתלמות שונות שמנוהלות על ידי אותה חברה או בשתי קרנות השתלמות שונות שכל אחת מהן מנוהלת על ידי חברה אחרת.

עובד שבמקביל לעבודתו כשכיר עובד גם כעצמאי, יכול לפתוח קרן השתלמות כעובד עצמאי.

עובדים שיצאו לשירות מילואים זכאים להמשך ההפקדות לקרן השתלמות גם עבור תקופת שירותם במילואים. התנאי הוא שהיה נהוג או מוסכם על ההפקדות לקרן השתלמות לפני יציאתם למילואים.

על המעסיק להמשיך ולהפקיד את הסכומים לקרן ההשתלמות ולנכות את חלקם של העובדים, כאילו לא יצאו כלל למילואים אלא המשיכו לעבוד כרגיל.

פטור ממס רווחי הון עד תקרה:

הרווחים שנצברים לזכות החוסך בקרן השתלמות הינם פטורים ממס על רווחי הון, עד לתקרה שבשנת 2023 מסתכמת ב-15,712 שקלים).

לאור העובדה שמס רווחי הון מהווה 25% מהרווחים, זוהי הטבה משמעותית ביחס לסוגים אחרים של חסכון לטווח בינוני וארוך.

המשמעות היא שעובד שחוסך בקרן השתלמות מקבל למעשה הטבה השווה לרבע מהרווחים של הקרן.

אם העובד מושך את הכספים לפני המועדים הללו, הוא יחויב בתשלום מס הכנסה לפי מדרגת המס שחלה עליו.

החיוב במס יחול רק על החלק של המעסיק, משום שחלקו של העובד כבר חויב במס הכנסה בעת תשלום השכר.

גם הרווחים שנצברו בקרן (על החלק של העובד ועל החלק של המעסיק) יחויבו במס הכנסה לפי מדרגת המס של העובד בעת משיכתם.

לאור העובדה שהחברה המנהלת את קרן ההשתלמות אין מידע על הכנסותיו של העובד ועל מדרגת המס שלפיה יש לנכות את המס מכספי קרן ההשתלמות, יתכן שהיא תנכה מהכספים מס שיעור המירבי (מדרגת מס של 47%).

במקרה זה, העובד יכול לפנות מראש לפקיד השומה ולבקש ממנו אישור על גובה המס שיש לנכות, ולמסור את האישור לחברה המנהלת את קרן ההשתלמות לפני משיכת הכספים. או לחלופין, להגיש בתום שנת המס בקשה להחזר מס.

מה קורה במקרה בו המעסיק מפקיד לקרן ההשתלמות של העובד סכום הגבוה מ-7.5 אחוזים משכרו:

אם המעסיק מפקיד לקרן ההשתלמות אחוזים גבוהים יותר מתקרת ההפקדה, תיחשב כהכנסה של העובד כבר במועד ההפקדה לקרן.

במקרה כזה, העובד יחויב בתשלום מס הכנסה על הסכום שמעבר ל-7.5%, לפי מדרגת המס שחלה עליו באותו מועד, כלומר, המועד שבו המעסיק העביר בפועל את התשלום שמעבר לתקרה אל קרן ההשתלמות.

נציין, כי החלק של העובד אינו פטור ממס הכנסה בכל מקרה, שכן חלקו של העובד בהפקדה מופקד מתוך השכר נטו, כלומר לאחר שנוכו מהשכר ברוטו שלו ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי.

כמו כן, בעת משיכת הכספים יחויב העובד בתשלום מס הכנסה בשיעור של 25% על הרווחים שצברו סכומים אלה שהם מעבר לתקרה, (אם הוא עמד בתנאי המשיכה כלומר משך את הכסף לאחר שש שנים).

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

כנס דיני עבודה למנהלי.ות משאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה