שיתוף

בכתבה הקודמת סקרנו את מספר ימי החופשה השנתית המגיעים לעובדים בארגונים שנהוג אצלם שבוע עבודה של חמישה ימים ואשר חל עליהם צו הרחבה.

בכתבה זו נסקור את מספר ימי החופשה המגיעים לעובדים שעובדים בארגונים שעברו לשבוע עבודה מקוצר בן חמישה ימים ואשר לא חל עליהם צו הרחבה.

עובדים במקומות עבודה שבהם מונהג שבוע עבודה בן חמישה ימי עבודה, ואשר צו ההרחבה בנוגע למעבר לשבוע עבודה מקוצר אינו חל עליהם, זכאים לימי חופשה בהתאם להוראות שנקבעו בחוק החופשה השנתית בלבד.

מדובר בעובדים שעבדו בפועל אצל המעסיק במהלך השנה כולה 200 ימים לכל הפחות. 200 ימים אלה כוללים ימי מחלה בתשלום, עם אישור רופא.

להלן מספר ימים החופשה השנתית המגיעים לעובדים אלה:

  • שנה עד חמש שנות עבודה (החל מה-1.1.17): 12 ימים נטו או 16 ימים ברוטו (כולל שישי שבת).
  • שש שנות עבודה: 14 ימי חופשה נטו או 18 ימי חופשה ברוטו (כולל שישי שבת).
  • שבע שנות עבודה: 15 ימי חופשה נטו, או 21 ימי חופשה ברוטו (כולל שישי שבת).
  • שמונה שנות עבודה: 16 ימי חופשה נטו או 22 ימי חופשה ברוטו.
  • תשע שנות עבודה: 17 ימי חופשה נטו או 23 ימי חופשה ברוטו.
  • עשר שנות עבודה: 18 ימי חופשה נטו או 24 ימי חופשה ברוטו.
  • 11 שנות עבודה: 19 ימי חופשה נטו או 25 ימי חופשה ברוטו.
  • 12 שנות עבודה ומעלה: 20 ימי חופשה נטו או 28 ימי חופשה ברוטו.

מקום עבודה שלא חל עליו צו הרחבה הוא מקום עבודה שמועסקים בו פחות מארבעה עובדים, וכמו כן: חברות ממשלתיות, חברות עירוניות, עובדים ומעסיקים שהמעבר לשבוע עבודה בן חמישה ימי עבודה הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי, ועובדים במשק בית, לרבות מנקים (עוזרי\ות בית), מטפלים וכו'. כמו כן בקטגוריה זו נכללים כל העובדים שלגביהם נקבע כי צו ההרחבה לא חל עליהם.

כמה ימי חופשה מגיעים לעובדים שעבדו במשרה חלקים, פחות מ-200 ימים בשנה קלנדרית. במילים אחרות, עובדים אשר עבדו אצל אותו מעסיק כל השנה מינואר עד דצמבר – פחות מ-200 ימים.

עובדים אלה זכאים לחלק היחסי ממספר הימים ברוטו (כולל שישי ושבת).

וכך יתבצע החישוב לגבי עובדים אלה: מכפילים את מספר ימי הזכאות המלאה במספר ימי העבודה בפועל, ואת התוצאה מחלקים ב-200. אם התוצאה אינה מספר שלם, מעגלים כלפי מטה.

מספר ימי החופשה המגיעים לעובד שפוטר או התפטר לפני תום השנה, ובמהלך אותה שנה הוא עבד אצל המעסיק פחות מ-240 ימים, יחושב: מספר ימי הזכות המלאה כפול מספר ימי העבודה בפועל, לחלק ב-240. אם התוצאה היא מספר לא שלם, יש לעגל כלפי מטה.

יריד תעסוקה וירטואלי אוניברסיטת תל אביב

אין תגובות

השאר תגובה