שיתוף

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לשכיר מעבודה שכירה הסתכמה ב-2018 ב-10,584 שקלים. מדובר בעלייה ריאלית של כארבעה אחוזים לעומת 2017, כך עולה מסקר הוצאות משק הבית בשנת 2018 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהשנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .

עוד עולה מהסקר של הלמ"ס, כי ההכנסה החציונית לשכיר הסתכמה ב-2017 ב-7,988 שקלים לחודש – מדובר בעלייה ריאלית של כ-6.3% לעומת 2017.

מספר שעות העבודה הממוצע לשבוע עמד בשנת 2018 על 40.9, וההכנסה ברוטו הממוצעת לשעת עבודה הסתכמה ב-61.7 שקלים.

התפלגות ההכנסות של שכירים לפי גברים\נשים:

1 כ-51.6% מהשכירים הם גברים וכ-48.4% הן נשים.

2 ההכנסה הממוצעת ברוטו לגבר שכיר הסתכמה ב-2018 ב-12,498 שקלים לחודש ו-66.3 שקלים לשעה, בעוד שההכנסה הממוצעת ברוטו לאישה שכירה הסתכמה ב-2018 ב-8,546 שקלים לחודש וכ-55.7 ש"ח לשעה.

3 ההכנסה החציונית ברוטו לחודש לגבר שכיר עמדה אשתקד על 9,207 שקלים בעוד שההכנסה החציונית ברוטו לאשה שכירה הסתכמה ב-6,672 שקלים.

4 ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש של אישה שכירה מהווה כ-68.4% מהכנסת גבר, וההכנסה החציונית לחודש היא 72.5% מההכנסה החציונית של גבר.

5 מבחינת השכר לשעה עולה, כי ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעה לאישה עומדת על כ-84 אחוזים מהכנסתו של גבר לשעה.

התפלגות הכנסות השכירים ב-2018 לפי קבוצת אוכלוסייה:

1 ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה באוכלוסייה היהודית הסתכמה ב-2018 ב-11,191 שקלים, וההכנסה החציונית ברוטו לעובדים שכירים יהודים הסתכמה ב-8,416 שקלים.

2 ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה שכירה באוכלוסייה הערבית הסתכמה ב-2018 ב-7,338 שקלים, וההכנסה החציונית ברוטו לחודש באוכלוסייה הערבית הסתכמה ב-2018 ב-6,512 שקלים.

התפלגות ההכנסות של שכירים ב-2018 לפי ענף כלכלי, משלח יד, שנות לימוד ומין:

1 ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר היתה ב-2018 בענף מידע ותקשורת והיא עמדה על 19,499 שקלים בחודש.

2 ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין משלחי היד היא בקרב 'מנהלים' – הכנסה זו הסתכמה ב-2018 ב-19,326 שקלים בחודש. בקבוצת המנהלים, גם שעות העבודה השבועיות הן הרבות ביותר ועומדות על 47.2 שעות בממוצע לשבוע.

3 ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש למנהל שכיר שעבד בשנת 2018 כ-49.1 שעות עבודה בשבוע, הסתכמה ב-21,130 שקלים. לעומת זאת, ההכנסה למנהלת (אשה) שכירה שעבדה בשנת 2018 כ-43.6 שעות עבודה בחודש, הסתכמה ב-16,028 שקלים לחודש. מדובר בפער של כ-31.8%.

מהסקר עולה, כי ככל שעולה רמת ההשכלה של השכיר כך גדלה הכנסתו. ההכנסה הממוצעת ברוטו לשעה של שכיר בעל השכלה של 16 שנות לימוד או יותר, עמדה בשנת 2018 על 89.9 שקלים, לעומת הכנסה של 34.6 שקלים ברוטו לשעה של שכיר שלמד פחות מתשע שנים.

 

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה