שיתוף
כספי פנסיה

נכתב על ידי: רחלה מחוי לוזון, סמנכ"ל כספים, תפעול גמל בע"מ

החובה להפריש אחוזים מסויימים משכר העובד לביטוח הפנסיוני שלו, החלה בשנת 2008 והיא כבר מוכרת לרוב

רחלה מחוי-לוזון, סמנכ"ל כספים תפעול גמל
רחלה מחוי-לוזון, סמנכ"ל כספים תפעול גמל

הארגונים שפועלים על פיה.

מה שפחות מוכר וידוע, הוא העובדה שלא כל הכסף שמופרש על ידי הארגון מכספי העובד, אכן מגיע אל קרן הפנסיה, ביטוח המנהלים או קרן ההשתלמות של העובד.

שוב ושוב אנחנו שומעים בכלי התקשורת דיווחים על עובדים שעמדו מול קופה ריקה, משם שלא מצאו את הכספים שהפקיד עבורם המעסיק בקרנות הפנסיה, בקופות הגמל, בביטוחי המנהלים ובקרנות ההשתלמות.

מסתבר שיש כשני מיליארד שקלים שכלל לא הגיעו אל העובדים משום שלא שוייכו לחשבונם.

איך יתכן שכשני מיליארד שקלים, מכספים שהופרשו על ידי המעסיקים לביטוחי הפנסיה של העובדים, כלל אינם משוייכים לחשבונות העובדים:

ובכן, מתברר ששני מיליארד השקלים הללו מעלים אבק ב'פנדינג' וכאמור, כלל אינם משוייכים לחשבונותיהם של העובדים. למצב זה יש מגוון רחב של סיבות. היותר שכיחות מביניהן הן אלה:

  • המעסיק העביר כספים למספר חשבון בנק שגוי.
  • העובד כלל לא רשום בגוף המוסדי (ואין רשומה עם פרטיו).
  • הרשימות נשלחו בדואר ואבדו בדרך, ועוד כהנא וכהנה סיבות.

מהן התקנות החדשות של הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל, תשלומים לקופת גמל), שמסדירות את אופן הדיווח על הפקדות התשלומים לחיסכון הפנסיוני של העובדים ועל מי הן חלות:

רשות שוק ההון במשרד האוצר, בניסיונה לתקן את העיוות הזה, לקחה את השוק כמה צעדים קדימה ויצאה עם רפורמה שאלה הם כלליה:

ראשית, תוקנו תקנות פיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל, תשלומים לקופות גמל) הקובעות, כי החל בינואר השנה (2019) מעסיקים שמעסיקים פחות מ-20 עובדים, חייבים לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר, ובשנת  2020 פעימה אחרונה, בה יכנסו לדווח כלל המעסיקים.

שנית, מעתה מחוייבים המעסיקים לעקוב אחר הביצוע ולוודא קליטה תקינה של הכספים בחשבונות של עובדיהם, בהתאם לרכיבי ההפרשה שדווחו (על ידי המעסיק).

התפיסה שעומדת בבסיס התקנות הללו גורסת, כי בהיעדר טיפול בדו"חות שגויים, וללא טיפול שוטף ומקצועי בהיזונים החוזרים מידי חודש, מהקופות, גם הדיווח בממשק אחיד אינו מבטיח קליטה נכונה של הטפסים ושיוכם הנכון של כספים אלה לחשבונות העובדים.

האם התקנה החדשה בנושא אופן הדיווח על ההפקדות לפנסיה, משנה את הגדרת אחריות המעסיקים:

בהחלט כן. לאור המצב שתואר כאן, מוטלת מעתה על המעסיק האחריות לכספים אלה ולשיוכם הנכון. ומאחר שהאחריות מוטלת על המעסיק, הרי שאם ההפקדות לא יתבצעו על פי הכללים והתקנות החדשים, לממונה על שוק ההון יש סמכות להטיל עליו עיצומים כספיים, ולעובד זכות לתבוע את המעסיק בבית דין לעבודה.

למעשה, הדיווח באמצעות ממשק אחיד מטיל על המעסיק אחריות שלא הייתה לו בעבר: פרט לחובה להעביר את הכספים על פי חוק ובזמן, מוטלת עליו כעת גם החובה לדווח על רשימות הפיצול לגופים המוסדיים באופן ממוכן ודיגיטלי.

 האם המעסיק מודע לסטטוס קליטת התנועות של כספי הפנסיה בחשבונות העובדים, והאם תנועות ההפקדות של העובדים נקלטו באופן תקין:

בנוסף לתחומי האחריות הנוספים שהוזכרו כאן, מוטלת על המעסיק החובה לוודא, כי הכספים שוייכו לעובדים בצורה תקינה. אחריות זו דורשת מהמעסיק מעקב אחר אופן קליטת הכספים והתעסקות ארוכה ומסורבלת מול הגופים המוסדיים בטיפול בשגויים.

אלא שבתהליך זה יש גם יתרונות רבים. אחד מהם הוא עצם ביצוע הבקרה על שיוך נכון של התשלומים. יתרון נוסף טמון בצמצום החשיפה לתביעות מצד העובדים. יתרון נוסף ולא פחות חשוב: יש כאן הגנה על זכויותיהם הפנסיוניות והביטוחיות של העובדים.

מהם הסיכונים של המעסיק בתפעול עצמי, ומהן היתרונות שבהסתייעות בגורם מקצועי בתפעול הפנסיה של העובדים:

לאור העובדה שרוב המעסיקים, רואי החשבון וחשבי השכר אינם מסוגלים לעמוד בעומס של תשומות רבות כל כך, ובעיקר אינם יכולים להתעדכן בכל רגע בידע הנדרש לצורך יישום התקנות ועמידה מלאה בסעיפיהן, מעסיקים רבים בוחרים בשירותיו של גורם חיצוני. כלומר, מתפעל פנסיוני שיבטיח להם עמידה בסעיפי התקנה.

עבודה עם חברה מקצועית בתחום התפעול הפנסיוני מאפשרת למעסיק ולעובדיו להינות מהיתרונות של תקנות הדיווח האחיד, ובה בעת מבטיחה למעסיק שקט נפשי, שכן הוא יכול להיות בטוח שכספי הפנסיה שהוא מפריש מידי חודש אכן משוייכים בצורה תקינה.

יש לזכור, כי יותר מ-20% משכר העובדים מופרש על ידי המעסיקים. התשלום לחברה מקצועית בתחום התפעול הפנסיוני מהווה  תוספת של שקלים ספורים לעובד. בתמורה, מובטח למעסיק ולעובדיו שהכספים של העובדים אכן מגיעים ליעדם.

כך, ביום בו יפנה העובד אל קרן הפנסיה שלו, בבקשה לפדות את כספי הפיצויים לדוגמה, הוא ימצא כי כל הכספים שהופקדו עבורו אכן רשומים בחשבונו בדיוק כפי שהמעסיק הפקידם.

והוא לא יתקל במצב הלא נעים שבו הוא מגלה כי אין בחשבונו כספים, משום שהללו מעלים אבק בפנדינג או כלל לא הגיעו אל הקופה.

חברת תפעול גמל בע"מ מתמחה בתחום התפעול הפנסיוני לגופים מוסדיים משנת  2007 ומעניקה בשנים האחרונות שירות מקיף גם למעסיקים רבים, לרבות בקרות טרום דווח, סליקה כספית, דווח באמצעות הממשק האחיד וטיפול בשגויים עד לקליטה מלאה.

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה