שיתוף

עובדת תבעה את המעסיק שלה משום שבמשך זמן רב לא העביר אל קופת הביטוח הפנסיוני את הכספים שהיה אמור להעביר להבטחת זכויותיה.

בית הדין לעבודה פסק כי יש לראות בעובדת זו כמי שהתפטרה בשל הרעת תנאים (מתפטרת בדין מפוטרת), ולכן היא זכאית לפיצויי פיטורים בסכום של כ-62 אלף שקלים.

העובדת עבדה אצל מעסיק זה במשך חמש שנים. לטענתה היא התפטרה מעבודתה לאחר שגילתה כי המעסיק הפסיק להעביר עבורה כספים לקופת גמל במשך כמה חודשים והמחדל לא תוקן למרות התראותיה.

חשוב לדעת, כי בישראל אין חוק פנסיה, אבל החל משנת 2008 תקף צו הרחבה שמחייב הסדר פנסיה מינימלי על כל העובדים והמעסיקים במשק ללא יוצא מן הכלל, מיומו הראשון של העובד במקום העבודה.

בסקטורים הציבוריים ובמקומות עבודה מאורגנים, מוסדרות זכויות הפנסיה של העובדים באמצעות הסכמים והסדרים קיבוציים, כאשר הסכמים קיבוציים רבים, הורחבו באמצעות צווי הרחבה.

משמעות החוק היא שכל המעסיקים והעובדים כפופים להסדר פנסיוני שהינו רחב יותר מהסדר פנסיית חובה, גם כאשר מקום העבודה אינו מאורגן ואין בו ועד עובדים.

צו ההרחבה בנושא פנסיה חובה חל על כל עובד שאין לו זכויות פנסיה אחרות שהינן משופרות מעבר לקבוע בצו ההרחבה (כלומר על כל עובד שאין לו 'הסדר פנסיוני מיטיב').

זאת ועוד, צו זה מאפשר לכל עובד (בלי קשר לוותק שלו ולדרגתו בארגון) לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני בו הוא מעוניין.

מעסיק של עובד שאינו בוחר בביטוח פנסיוני מסויים, חייב לבטח אותו בפנסיה מקיפה, כולל קופת גמל לקצבה, בתנאי שהביטוח יכלול גם כיסויים למקרה מוות או נכות.

זכויות הפנסיה מתוקף צו הרחבה זו כוללות את ההוראות בנושא השכר המבוטח ושיעורי ההפרשות.

מהו אם כן שכר מבוטח: המשמעות של 'שכר מבוטח' היא שיש לבטח את כל אותם רכיבי תשלום הנחשבים שכר (קובע) לצורך חישוב פיצויי פיטורים, בכפוף לתקרה שנקבעה שהיא השכר הממוצע במשק.

זאת ועוד: החל משנת 2016 מחוייבים המעסיקים להפקיד הפקדות בשיעור של ששה אחוזים בגין תגמולי עובד פלוס 6.5% בגין תגמולי המעסיק.

התשלום של המעסיק לתגמולים בקופת ביטוח או קופת גמל שאינה קרן פנסיה, צריך לכלול את תשלום המעסיק עבור רכישת כיסוי למקרה של אבדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד.

ובכל מקרה, שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים נטו (ללא אבדן כושר עבודה ומרכיבים אחרים) יהיה לפחות חמישה אחוזים מהשכר הקובע.

ברגע שמגדילים את ההפקדות מעבר לששה וחצי אחוזים (חלקו של המעסיק) בגלל הכיסוי בגין אבדן כושר עבודה, הרי שהעלויות למעסיק בגין רכישת אבדן כושר עבודה, יחד עם עלות ההפקדות של המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר הקובע.

הפקדות המעסיק לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה ו\או בקופת הביטוח ו\או בקופת גמל, לא יעמדו על פחות מששה אחוזים מהשכר הקובע.

למרות כל זאת, עובד שמגיע למקום עבודה חדש ומעביר אליו את פוליסת ביטוח המנהלים הקיימת שלו, יהיה זכאי לשיעורי ההפקדה הנקובים בפוליסה, כל עוד הם לא פחות מששה אחוזים מהשכר הקובע.

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה