שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

בארגונים שמפטרים עובדים בעקבות משבר הקורונה חשוב להפגיש את העובד עם יועץ פנסיוני כדי שייעץ לו לגבי משיכת כספי הפיצויים.

עובד שיכול להרשות לעצמו שלא למשוך את כספי הפיצויים, עדיף לו להשאירם בקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים.

מי שבכל זאת רוצה למשוך את כספי פיצויי פיטורים שהופקדו בביטוח פנסיוני או בקופת גמל צריך להצטייד באישורים מהמעסיק ומרשות המיסים.

קופת הביטוח הפנסיוני תאשר את משיכת כספי הפיצויים רק לאחר קבלת אישור מרשות המיסים על גובה המס שיש לנכות מהכספים או על פטור ממס.

בעקרון, העובד רשאי למשוך את כל כספי הפיצויים, אלא שבמקרה כזה, יהיה עליו לשלם מס, עבור חלק מכספי הפיצויים שחייב במס.

יובהר כאן, כי חלק מפיצויי הפיטורים פטורים מתשלום מס הכנסה עד לגובה התקרה הקבועה בחוק.

אם כן מהי התקרה שמתחתיה העובד לא מחוייב במס? סכום הפיצויים שמחוייב במס הוא הנמוך מבין שתי האופציות הבאות:

1 סכומים שהמעסיק הפריש לרכיב הפיצויים בקופת הפנסיה, שהם גבוהים יותר ממשכורת חודשית של עובד כפול מספר החודשים שעבורם מתקבלים הפיצויים.

2 סכומי פיצויים הגבוהים מ-34,900 שקל – נכון לשנה הנוכחית.

עבור סכום הפיצויים שהינו גבוה מהאופציה הנמוכה יותר, יחויב בתשלום מס הכנסה על פי מדרגת המס שבה נמצא העובד.

מי שרוצה להמנע מתשלום מס על הפיצויים ובכל זאת רוצה למשוך כספי פיצויים, יצטרך להסתפק במשיכה של חלק מכספי הפיצויים, כלומר רק את החלק שאינו חייב במס.

את השאר עליו להשאיר בקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים בסעיף רצף קצבה או לרצף פיצויים.

יש ליידע את העובד טרם פיטוריו כי אם ימשוך את כספי הפיצויים מקרן הביטוח הפנסיוני עלולות כאמור להיות לכך השלכות על גובה מס ההכנסה שינוכה מהכספים אבל זה לא המיסוי היחיד שינוכה.

בנוסף, משיכת הכספים עלולה להגדיל את גובה מס ההכנסה שינוכה בעתיד מקצבת הפנסיה החודשית של העובד.

כלומר, משיכת כספי הפיצויים שהופקדו לביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שעתיד העובד לקבל לאחר שיגיע לגיל פרישה.

בעקרון, עובדים שהמעסיק הפקיד עבורם מדי חודש כספים המיועדים לפיצויי הפיטורים, זכאים לקבל את כספי הפיצויים במזומן ישירות מקופת הפנסיה, בהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בחוק או בצווי ההרחבה הרלוונטיים.

שימו לב שמשרד האוצר ממליץ שלא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני, שכן משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין ביותר משליש את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה.

בנוסף, משיכת כספי הפיצויים עלולה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו לגמלאות.

 

כנס משאבי אנוש כנס קהילת הגיוס השנתי 2021

אין תגובות

השאר תגובה