שיתוף

בחודש מרץ השנה נרשמו 104 אלף משרות פנויות, לעומת 103.6 אלף בפברואר. כמו כן אחוז המשרות הפנויות עמד במרץ על כ-3.83%, לעומת כ-3.8% בחודש שקדם לו. כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לרבעון הראשון של 2018.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי בחודשים ינואר-מרץ 2018 נרשמה עלייה של כ-2.4% במספר המשרות הפנויות בחישוב שנתי. אחוז המשרות הפנויות הממוצע עמד בחודשים אלה על כ-3.82%, על פי נתונים מנוכי עונתיות של החודשים ינואר-מרץ 2018 לענפי הכלכלה.

בחודשים אלה חלה ירידה במספר המשרות הפנויות בענף הבינוי לעומת הרבעון המקביל בשנת 2017, ועלייה במספר המשרות הפנויות בענפי השירותים, לעומת הרבעון המקביל ב-2017.

מהחלוקה לפי איזורים עולה, כי חלה עלייה של כ-18.5% בביקוש לעובדים במחוז ירושלים, בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2017; ובה בעת חלה ירידה של כ-16.7% בביקוש לעובדים במחוז הדרום, לעומת הרבעון המקביל של שנת 2017.

העלייה של כ-2.4% במספר המשרות הפנויות ברבעון הראשון של 2018 (בחישוב שנתי) מגיעה לאחר לאחר עלייה של כ-5.9% במספר המשרות הפנויות בממוצע בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017. כאמור, אחוז המשרות הפנויות, עמד ברבעון הראשון של השנה על כ-3.82% בממוצע.

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציינים, כי ברבעון הראשון של שנת 2018 חלה עלייה במספר המשרות הפנויות בכל קבוצות הגודל, לעומת הרבעון המקביל בשנת 2017. בקבוצת הגודל של העסקים המעסיקים כ-10-49 עובדים, חלה העלייה הגדולה ביותר של כ-11% במספר המשרות הפנויות.

בירושלים חלה עלייה בביקוש לעובדים. במחוז הדרום חלה ירידה

מההתפלגות לפי איזורים עולה, כי מחוז ירושלים מוביל על עלייה משמעותית בשיעור של כ-18.5% בביקוש לעובדים ברבעון הראשון של 2018. מדובר בשיעור משרות פנויות של כ-3.2% ברבעון הראשון, לעומת כ-2.7% ברבעון הראשון אשתקד. לעומת זאת, במחוז הדרום חלה ירידה של כ-16.7% בביקוש לעובדים.

מחלוקת המשרות הפנויות לפי מקצועות ומשלחי יד ברבעון הראשון של 2018 עולים הנתונים הבאים:

מספר המשרות הפנויות של עובדי המכירות, כולל סוכני מכירות, נציגי מכירות, עוזרי מכירות בחנויות ומוכרים בדוכנים ובשווקים הסתכם בחודשים ינואר-מרץ, ב-8,289. מדובר בירידה של כ-5% לעומת אמדן דצמבר-פברואר.

בתחום המהנדסים, הכולל מהנדסי מחשבים, חשמל, תעשייה וניהול ומכונות וכדומה נרשמו בינואר-מרץ 7,468 – ירידה של כ-4% לעומת אמדני דצמבר-פברואר. מהם, מספר המשרות של מפתחי התוכנה עמד ברבעון הראשון על 5,133 – ירידה של כ-2% לעומת אמדני דצמבר-פברואר.

בתחום ההנדסאים וטכנאים נרשמו ברבעון הראשון השנה 2,846 משרות פנויות, מדובר בירידה של כ-4% לעומת המשרות הפנויות על פי אמדני דצמבר-פברואר. מתוכם, בתחום טכנאי הרשתות ומערכות המחשבים נרשמו 425 משרות פנויות – ירידה של כ-8% לעומת אמדני דצמבר-פברואר.

בתחום המלצרים והמוזגים נרשמו 7,996 משרות פנויות – ירידה של כאחוז אחד לעומת אמדני דצמבר-פברואר.

בתחום נציגי מכירות טלפוניים נרשמו 3,886 משרות פנויות – ללא שינוי לעומת אמדני דצמבר-פברואר.

מנגד, בתחום הפקידים נרשמו ברבעון הראשון השנה 1,885 משרות פנויות – מדובר בעלייה חדה של כ-15% במשרות הפנויות לעומת מספרן על פי אמדני דצמבר-פברואר.

בתחום הרצפים, הסתתים, הטייחים, המסגרים, ועובדי השלד בתחום הבנייה נרשמו ברבעון הראשון 3,766 משרות פנויות. מדובר בעלייה חדה של כ-13% לעומת אמדני דצמבר-פברואר.

בתחום בוני הבתים, הבנאים ומניחי הבטון נרשמו ברבעון הראשון של השנה 1,402 משרות פנויות – מדובר בעלייה של כ-11% לעומת אמדני דצמבר-פברואר.

בתחום המאבטחים נרשמו ברבעון הראשון השנה 4,176 משרות פנויות – עלייה של כאחוז אחד לעומת אמדני דצמבר-פברואר.

בתחום הטבחים נרשמו ברבעון הראשון 3,682 משרות פנויות – עלייה של כ-4% לעומת אמדני דצמבר-פברואר.

בתחום עובדי המטבח והניקיון במוסדות ובמשקי בית נרשמו ברבעון הראשון השנה 6,341 משרות פנויות – עלייה של כ-5%.

בתחום המטפלים הסיעודיים במוסדות ובמשקי בית נרשמו ברבעון הראשון של השנה 4,110 משרות פנויות – עלייה של כאחוז אחד לעומת אמדני דצמבר-פברואר.

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה