שיתוף

בשבוע שעבר הוגש כתב אישום נגד דני איזנמן, שעסק באספקת עובדים כקבלן כוח אדם, בלי שיש בידיו רישיון לעסוק כקבלן כוח אדם על פי חוק. כתב האישום הוגש  בעקבות חקירה של מינהל ההסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה, כך נמסר ממשרד העבודה והרווחה.

פרטי המקרה, כפי שעולים מכתב האישום: בין מאי 2016 לפברואר 2017, סיפק איזנמן עובדים לעבודה בחברות הבנייה ארז כהן מהנדסים, יסודות צור ו-י. ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח. העובדים סופקו בין השאר, לשם ביצוע עבודות הנפה (מנופאות) באתרי בנייה שונים. לאיזנמן, כך עולה מכתב האישום, לא היה רישיון לעסוק כקבלן כוח אדם כמתחייב על פי חוק.

הפרת זכויות עובדים

בנוסף לכך, כולל כתב האישום כנגד איזנמן הפרות של זכויות עובדים. מהות ההפרה היא ניכוי סכומים משכרם של העובדים, אף שהכספים שנוכו לא הועברו למי שאליו יועדו, בתוך 30 יום מהיום שבו רואים את השכר כמולן, ואף לא הועבר כל הניכוי, באי מסירת תלושי שכר לעובדים. בנוסף, בתלושי השכר לא כלולים הפרטים האמורים על פי חוק, בניגוד לחוק הגנת השכר.

כמו כן, איזנמן מואשם בכך שבניגוד לחוק החופשה השנתית, לא שילם לעובדים דמי פדיון חופשה שנתית, ולא מסר הודעה בכתב המפרטת את תנאי העסקתם בניגוד לחוק הודעה לעובד. העבירות בוצעו כלפי כמה עובדים, לאורך תקופה של חודשים ארוכים, תוך שהמעסיק פועל כקבלן כוח אדם ללא רישיון.

אכיפה פלילית

התיק נפתח כחלק ממספר תיקים שניהל האגף לאכיפה פלילית כנגד חברות קבלן, שפעלו ללא רישיון וסיפקו עובדים בתחום המנופאות, לאחר שהתברר כי הן פועלות ללא רישיון קבלן כנדרש בחוק וכי חלקן מפרות בנוסף גם את זכויות עובדיהן.

נזכיר, כי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (מ-1996) קובע, כי קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי האבטחה והניקיון, מחויב בקבלת רישיון ממינהל ההסדרה ואכיפה שבמשרד העבודה.

קבלת הרישיון מותנית בבדיקת הרקע ואופן ההתנהלות של החברה ומנהליה, ומאפשרת למשרד לפקח על עבודת החברה ובכך להגן על זכויות עובדי הקבלן.

עונש פלילי גם למזמיני השירות

החוק קובע עונש פלילי לא רק על קבלן שירות המספק שירותים ללא רישיון אלא גם על חברה המזמינה שירות, שהשתמשה בשירותיה של חברה העובדת ללא רישיון.

מכיוון שכך, הגישה הלשכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה כתב אישום כנגד חברת ארז כהן מהנדסים, שביצעה פעולות בנייה בירוחם, וכנגד מנהלה. מכתב האישום עולה, כי החברה התקשרה עם איזנמן, בהסכם לקבלת שירותי כוח אדם לתפעול מנוף באתר בנייה, אף על פי שאיזנמן לא החזיק ברישיון לכך על פי חוק. בכך, טוענים בלשכה, הפרה החברה את מחויבותה על פי חוק, כמזמינת שירותי כוח אדם.

כתב אישום נוסף בגין הזמנת שירותי כוח אדם מקבלן שירותי כוח אדם ללא רישיון כחוק הוגש כנגד ג.נ. איכות פרויקטים וכנגד מנהליה. מדובר בחברת בנייה חברת נוספת שהתקשרה עם קבלן כוח האדם בתחום שירותי המנופאים בניגוד לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.

מנהלת מינהל הסדרה ואכיפה, יפה סולימני אמרה, כי "המחוקק יוצא מנקודת הנחה כי עובדי הקבלן מגיעים לרוב משכבות האוכלוסייה החלשות ביותר, ולכן יש להגן עליהם.

על מזמין השירות מוטלת אחריות

"הליך הרישוי מאפשר למינהל לפקח על אופן ההעסקה שלהם ולוודא כי זכויותיהם נשמרות. בנוסף, על מזמין השירות, אף שהוא לא המעסיק הישיר בפועל, מוטלת האחריות לשמירת זכויות העובדים.

"מכיוון שכך, על מזמיני השירות מוטלת האחריות לוודא כי לקבלני כוח האדם איתם הם מתקשרים יש רישיונות כחוק, אחרת גם הם חשופים לכתבי אישום ולקנסות כפי שקובע החוק".

התובעת הראשית, עו"ד גלי לו אמרה, כי "חשוב להעביר מסר ברור לשוק העבודה, כי אחריות פלילית מוטלת בהקשר הנוכחי, לא רק על הקבלן הלא מורשה, אלא גם על מזמין השירות.

"המזמין לא יוצא ידי חובתו בעצם ההתקשרות להוצאת העבודה לעובדי קבלן כוח אדם, או התקשרות עם נותן שירות בתחום הניקיון, השמירה והאבטחה.

"במקרים בהם קיימת התקשרות עם גורם שאינו מורשה כדין, ומתגבשת תשתית ראייתית לכך, יואשם גם המזמין שהתקשר עם הגורם שאינו מורשה. הפעילות בתחום הפלילי וסמכויות החקירה במסגרת הפרוצדורה הפלילית מסייעות למשרדנו להגיע לחקר האמת ומאפשרות נקיטת הליכים כנגד גורמים משמעותיים בשוק העבודה, שמפרים זכויות עובדים, דוגמת נותני השירות שאינם מורשים כדין וכן מי שמתקשר איתם".

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה