שיתוף

למשרד הפנים, לאגף משאבי אנוש במשרד הראשי בירושלים דרוש\ה מועמד\ת לתפקיד ראש ענף משאבי אנוש. 

רמת המשרה  37-39 מח"ר – משרה מלאה – המשרה הינה זמנית לתקופת מילוי מקום. 

תיאור המשרה:

ביצוע פעולות משאבי אנוש, בהתאם להוראות החוק, התקשי"ר, נציבות שירות המדינה והממונה.

ביצוע אחת או יותר מהפעולות שלהלן:

1. סיוע בהליכי פרסום המשרות והליכי גיוס עובדים ומיון מועמדים.

2. סיוע בקליטת עובדים חדשים לרבות: ריכוז הטפסים ובדיקת האסמכתאות  הנדרשות, בדיקת עמידה בדרישות הסף למשרה, וידוא אישור בטחוני ורפואי, ביטוח פנסיוני. 

3. ריכוז נוכחות העובדים על פי הכללים וההסכמים הקיימים.

4. טיפול בסיום העסקתם של עובדים ובפרישתם לגמלאות, ובכלל זה הכנת התיק האישי, בדיקת הזכאות לתשלומים שונים ועוד.

5. סיוע בביצוע בקשות לשינויי תקינה בהתאם להוראות התקינה, לתוכנית העבודה, לצרכים המקצועיים, למכסת העלויות לשינויי תקינה.

6. עבודה במערכות מידע ממוחשבות לניהול משאבי אנוש והפקת דו"חות ביצוע ובקרה.

7. ריכוז נושא ההדרכה ו\או הרווחה בהתאם להנחיות הממונה.

8. השתתפות בוועדות משרדיות ובין-משרדיות בנושאים הקשורים לתחומי העיסוק.

9. ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

דרישות התפקיד:

1. השכלה אקדמית – תואר ראשון (נא ראו הערות בהמשך).

2. שנת ניסיון בתחום עיסוק המשרה כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד (לבעלי\לבעלות תואר ראשון).

3. רמת שירותיות גבוהה.

4. כושר תכנון, ניהול וארגון.

5. כושר הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה.

6. יחסי אנוש מעולים.

היקף המשרה: משרה מלאה. המשרה הינה זמנית לתקופת מילוי מקום. 

פרטים הנדרשים להגשת קורות חיים:

נא לשלוח קורות חיים מתאימים בצירוף תעודות השכלה, ואישורים ממקומות עבודה קודמים המעידים על ניסיון (האישור יכלול תאריכי העסקה מלאים, חלקיות משרה ותפקיד) לכתובת דואר אלקטרוני:  ma-enosh@moin.gov.il.

מועד סיום הגשת המסמכים עד לתאריך  27.1.22.

קורות חיים ללא מסמכים מצורפים לא יתקבלו.

רק פניות מתאימות ייענו.

הערות:

1. במשרה זו קיימת תקופת מעבר באופן שבמכרז פנימי ובין משרדי, מועמדים בעלי השכלה תיכונית יוכלו להתמודד למשרה ויידרשו לשלוש שנות ניסיון לדרגה התחילית.

החל מתאריך ה-1 בספטמבר 2022 יושוו תנאי הסף של משרה זו בין המכרז הפנימי לפומבי, באופן שיוכלו להתמודד עליה רק בעלי השכלה אקדמית.

במכרז פנימי ובין משרדי בלבד – רשאים להגיש מועמדות גם עובדי מדינה מן המניין שהם בעלי השכלה תיכונית (12 שנות לימוד), בתנאי שעומדים ביתר דרישות המשרה.

2. בנוגע לתואר הראשון הנדרש: בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית, רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים טכנאים מוסמכים הרשומים בפנקס ההנדסאים\טכנאים. במקרה זה נדרשים הנדסאים וטכנאים לשנות ניסיון בתחומים המפורטים בעיסוק, כאמור בפסקה 11.131 בתקשי"ר.

הנדסאים וטכנאים ידרשו להציג ניסיון לפי הפירוט הבא:

– להנדסאים מוסמכים – 2 שנות ניסיון כמפורט לעיל.

– לטכנאים מוסמכים  – 3 שנות ניסיון  כמפורט לעיל.

בעלי תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחרו למשרה ידורגו בדירוג המנהלי. עובדים מתוך שירות המדינה אשר דורגו זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים רשאים יהיו לשמר דרוג זה.

3 משרות המשויכות לעיסוק נמצאות במסלול קידום מקצועי, עד לרמת תקן של מרכז 38-40 דירוג המח"ר, בכפוף לתנאים מצטברים המפורטים במסלול הקידום.

נא להקיש על קישור זה כדי לגשת לטופס הרלוונטי.

המשרה מיועדות לנשים וגברים כאחד.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה