שיתוף

בחודש יולי היו כ-209.3 אלף בלתי מועסקים שהיוו כ-5.1% מכוח העבודה, לעומת כ- 191.9 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהאלף בלתי מועסקים ביוני, שהיוו כ-4.7% מכוח העבודה, כך עולה מדו"ח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי כ-10.3% מכוח העבודה הם עובדים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה ובלתי מועסקים. זאת, לעומת כ-9.8% מכוח העבודה בחודש יוני.

מנגד, כ-11.9% מכוח העבודה הם אנשים שהפסיקו לעבוד בעקבות פיטורים או בשל סגירת מקום העבודה בחודשים מרץ-יולי 2020, מועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה ובלתי מועסקים.

מדובר בעלייה מינורית לעומת יוני השנה בה נאמדה קבוצה זו בכ-11.5% מכוח העבודה.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה עוד, כי כ-12.3% מהאנשים שאינם משתתפים כיום בכוח העבודה כוללים את האוכלוסיות הבאות:

1 עובדים שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או בשל סגירת מקום העבודה בחודשים מרץ-יולי 2020.

2 אנשים שאינם משתתפים בכוח העבודה ושהפסיקו לעבוד בגלל סיבות אחרות (כלומר לא קורונה) או לא עבדו בעבר ומעוניינים כעת לעבוד, אבל בגלל הקורונה לא חיפשו עבודה בחודש אחרון.

3 המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה.

4 הבלתי מועסקים.

בהשוואה מול חודש יוני ניתן לראות שחלה עלייה בשיעור הקבוצה הזאת (המונה את ארבעה סוגי האוכלוסייה הללו) מתוך כוח העבודה, אז היוותה קבוצה זו (של ארבעה סוגי אוכלוסיות אלה) כ-11.9% מכוח העבודה.

פירוט מספר המועסקים והבלתי מועסקים לפי קבוצות וסוגי אוכלוסיות:

בחודש יולי 2020 היו כ-421.9 אלף מועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה ובלתי מועסקים, והם היוו כאמור, כ-10.3% מכוח העבודה, לעומת כ-400.4 אלף ביוני שהיוו כ-9.8% מכוח העבודה.

בחודש יולי היו כ-496.6 אלף אנשים שלא השתתפו בכוח העבודה, אנשים שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או בגלל סגירת מקום העבודה בחודשים מרץ-יולי, מועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה ובלתי מועסקים, והם היוו כ-11.9% מכוח העבודה.

ביוני מנתה קבוצה זו כ-480.5 אלף איש והיא היוותה כ-11.5% מכוח העבודה.

ביולי היו כ-513.2 אלף איש שלא השתתפו בכוח העבודה בהם: אנשים שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה בחודשים מרץ-יולי 2020, אנשים שהפסיקו לעבוד בגלל סיבות אחרות או שלא עבדו בעבר, אבל מעוניינים לעבוד עכשיו ולא חיפשו עבודה בחודש אחרון בגלל קורונה, מועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה ובלתי מועסקים.

כאמור, ביולי היוותה קבוצה זו כ-12.3% מכוח העבודה.

ביוני עמד מספר האנשים בקבוצה זו על כ-497.9 אלף איש וכאמור, הם היוו כ-11.9% מכוח העבודה.

 

 

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה