שיתוף

בימים אלה, כאשר רוב העובדים עובדים מהבית, יש חשיבות מכרעת לוודא שכל העובדים מיישרים קו עם מטרות הארגון.

בסקר שנערך בארה"ב כשנה לפני פרוץ משבר הקורונה, בו השתתפו יותר מ-1000 מנהלי משאבי אנוש, השיבו כ-70% מהנשאלים כי המחוברות לארגון של עובדים שעובדים מהבית היא בעלת השפעה חיובית על יכולתו של הארגון להשיג את המטרות העסקיות שלו.

לאור העובדה שהעבודה מהבית הולכת והופכת לנוהג קבוע, כלומר כזה שצפוי להשאר לאורך זמן ובמקרים רבים לתמיד (הרבה לאחר שיסתיים משבר הקורונה), עולה הצורך בכל ארגון באשר הוא, לחשוב מחדש על הדרך שבה נדרש הארגון לשלב את העובדים מהבית בתרבות הארגונית של החברה ולעודד אותם לסייע בהשגת מטרות הארגון.

לשם כך יש לקחת בחשבון את מגוון ההשפעות שיש לעבודה מהבית על אותם עובדים שעובדים מביתם, ואת מידת ההזדהות שלהם עם החברה.

כמו כן יש לבדוק מחדש באיזו מידה העובדים מרחוק אכן מעוניינים ומחוייבים לתת ביטוי לערכי החברה.

יש הטוענים כי למעשה אין הכרח קריטי בכך שהעובדים מביתם יזדהו עם ערכי החברה ומטרותיה, ולכן אין צורך להשקיע בכך מאמצים ומשאבים.

יתכן שבעבר אכן לא היה צורך דחוף בכך שהעובדים מביתם יחושו הזדהות עם ערכי החברה, משום שהם היו מיעוט קטן ביותר.

כיום לעומת זאת, כאשר רוב העובדים (אם לא כולם) עובדים מהבית, וצפוי שרובם ימשיכו לעבוד מהבית באופן קבוע, יש לממש לגבי כל העובדים, לרבות אלה שעובדים מביתם, את כל השיטות והאסטרטגיות שעד כה היו נחלת העובדים מהמשרד.

בסקר (שכאמור נערך לפני פרוץ משבר הקורונה) ציינו כ-64% מהארגונים, כי העובדים שעובדים מרחוק (מהבית) הינם קריטיים ליכולתן של החברות לעמוד בדרישות התפעול, בדרישות הפיתוח ובכל הקשור להוצאה לפועל של האסטרטגיה העסקית שלהם.

כאמור, נכון להיום, מספרם של העובדים מהבית, ברבים מהארגונים הוא בהיקף כל כך גדול שהשפעתם על החברה היא מהותית.

לכן כבר אין מקום לציפיות מינימליות מהם. במקום זאת, יש להתיחס אליהם כאל מרכיב מהותי להצלחה עסקית.

בין הסוגיות שעוד צריכות להתברר בנוגע לעבודה מהבית בולטת סוגיית דיני העבודה.

בסקר ציינו מנהלי משאבי האנוש כי אף על פי שיש סיכון משפטי פוטנציאלי בהעסקה של שיעור גבוה של עובדים מהבית, הם מעוניינים מאוד לשלב את העובדים מהבית באותה דרך ובאותם תהליכים הננקטים לגבי עובדים שעובדים במשרד.

מתברר כי יש חשיבות רבה לטיפול בעובדים, שבאופן קבוע עובדים מביתם, באותה דרך בה מטפלים בעובדי המשרד.

כמו כן מתברר כי כדי למקסם את תרומתם של העובדים מהבית לתוצאות העסקיות של הארגון, יש חשיבות רבה ליישום אותן אסטרטגיות לגבי עובדים מהבית כמו לגבי עובדים במשרד.

כנס משאבי אנוש

אין תגובות

השאר תגובה