שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

לאור התגברות מקרי הקורונה נזכיר, כי מעסיק אמנם אינו רשאי לכפות על עובד להתחסן או לבצע בדיקת קורונה, אבל לסירוב העובד עלולות יכולות להיות השלכות בהקשר של המשך כניסתו אל מקום העבודה.

כזכור, מעסיק רשאי לדרוש מעובד שלא התחסן להציג בדיקת קורונה שלילית. הוא אינו רשאי לכפות עליו בדיקה שכזו אבל לאור התקנות החדשות שיפורטו בהמשך, יתכן שהמעסיק יוכל להסיק, כי עובד שאינו מחוסן ושאינו מוכן להציג בדיקת קורונה שלילית, לא יוכל להכנס אל משרדי המעסיק.

זאת ועוד, מכמה החלטות ביניים של בתי הדין האזוריים לעבודה עולה, כי במקרים מסוימים ייתכן שניתן יהיה להגביל את כניסתם למקום העבודה של עובדים המסרבים להתחסן ומסרבים להציג בדיקת קורונה שלילית.

בהנתן העדכון של משרד הבריאות לפיו אתמול (20.7.21) אותרו 1,400 מקרי קורונה מאומתים חדשים, ובהינתן העובדה כי  מקדם ההדבקה עומד על 1.4 ושיעור הבדיקות החיוביות עומד על 1.76%, פרסם משרד הבריאות תקנות חדשות לגבי כניסה לבתי עסק בתקופת הקורונה. התקנות תקפות לגבי כניסה לכל מקום סגור.

מתקנות אלה עולה, כי על כל מקום ציבורי ועסקי, לרבות מקומות שלא פועלים על פי התו הירוק, חל החובה שלא להכניס אדם שאינו עוטה מסיכה ולא לתת שירות למי שאינו עוטה מסיכה.

כמו כן נדרשים בתי עסק להציב שלטים במקומות בולטים לגבי החובה לעטות מסיכה. בנוסף, מקומות שיש בהם מערכת כריזה, חובה על בית העסק להודיע לשוהים בו בתם לעטות מסיכה.

מקומות עבודה שפועלים על פי התו הירוק מחוייבים לאשר כניסה רק לאנשים בעלי תעודת מתחסן או מחלים, או שיש להם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת PCR בתוקף של 72 שעות (באפליקציית הרמזור או תוצאת בדיקת מעבדה).

ניתן להציג גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקה מהירה שבוצעה על ידי גוף דוגם הרשום במשרד הבריאות, בתוקף ל-24 שעות.

את אישור התו ירוק ניתן להוריד באפליקציית הרמזור או באתר של משרד הבריאות, או לקבלו באמצעות המוקד או המענה הקולי.

על כל מקום שפועל על פי התו ירוק חלה החובה לעמוד ב-3 הוראות:

  1. מינוי ממונה קורונה.
  2. בדיקת תו הירוק או אישורים אחרים – עם תעודה מזהה של המחלים, או המחוסן או בעל התו הירוק.
  3. יש להציב שלט המודיע על החובה להיכנס רק עם התו הירוק או תוצאה שלילית של בדיקת קורונה.

על מקומות עבודה לשים לב כי קבינט הקורונה קבע  עבירות וקנסות מנהליים על הפרה של הוראות אלה. ואלה הם הקנסות:

1 קנס של 1,000 שקלים לאדם שאינו מחוסן או מחלים שנכנס למקום הפועל בתו ירוק.

2 קנס של עד 10,000 שקלים למקום שאמור לפעול בתו ירוק, ולא בודק את האישורים בכניסה למקום.

3 קנס של 3,000 שקלים למקום שפועל בתו ירוק, שלא הציב שלט המודיע על החובה להכנס עם תו ירוק או עם תוצאה שלילית – בלבד.

4 קנס של 1,000 שקלים למקום ציבורי ועסקי שמכניס אדם שלא עוטה מסיכה או נותן לו שירות, או מקום שלא הציב שלטים המודיעים על החובה לעטות מסיכה.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה