שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

בין הסוגיות הרבות הטורדות כיום את המעסיקים, בולטת השאלה האם המעסיק חייב להחזיר את העובדים למשרתם שהיתה טרם משבר הקורונה והאם כל עובד זכאי לחזור מהחופשה ללא תשלום (חל"ת) באותם תנאי העסקה ערב הוצאתו לחל"ת.

מאחר שהיציאה לחל"ת נעשית בהסכמתו של העובד, הרי שניתן להסדיר את נושא החזרה לעבודה כבר בעת החתימה על ההסכם ליציאה לחל"ת. הסכם זה מחייב את העובד והמעסיק כאחד.

אם קורה מה שקרה בפועל ברובם המכריע של הארגונים, כאשר ההוצאה לחל"ת היתה חד צדדית מצד הארגון והעובדים הסכימו מחוסר ברירה, הרי שתנאי החל"ת לא סוכמו בין הצדדים.

במקרה כזה, המעסיק מחוייב לקיים בתום לב את הסכם העבודה המקורי, כפי שהיה בטרם יצא העובד לחל"ת.

במילים אחרות, המעסיק מחויב להחזיר את העובד לתפקידו ולתנאי ההעסקה שלו, בטרם יצא לחל"ת.

ועם זאת, במקרים רבים המעסיק נאלץ מחוסר ברירה לשנות את תנאי ההעסקה של העובדים, פשוט משום שאין כרגע תקציב לכל השכר וההטבות שקיבלו העובדים לפני המשבר.

במקרים אלה, בהם המעסיק נאלץ בעקבות המשבר להפחית את תנאי העסקה של העובד (דבר הפוגע בתנאי העסקתו של העובד) הוא חייב לקבל את הסכמתו המפורשת (רצוי בכתב) של העובד לשינוי.

הפחתת שכר והטבות משמעה הרעה מוחשית בתנאי העסקה. לכן, כדי לבצע את ההפחתה, מנהלי משאבי האנוש נדרשים לזמן את העובד, בכתב, לשיחה או אף לשימוע לגבי שינוי תנאי ההעסקה.

במהלך אותו שימוע צריך המעסיק להודיע לעובד על כוונתו לשנות את תנאי ההעסקה, ועליו לציין את פרטי השינוי המיועד והנימוקים.

בנוסף, על המעסיק להזמין את העובד להציג את עמדתו. במסגרת השימוע ניתן לכלול גם חלופה לפיטורים.

בשל הנסיבות המיוחדות שנוצרו במהלך משבר הקורונה, המעסיק יכול להציע לעובד כמה דרכים לביצוע השימוע: בעל פה ובנוכחות שני הצדדים, או בשיחה טלפונית, או בכתב או בשיחת וידאו דוגמת אפליקציית זום, סקייפ וכדומה.

מעסיק שלא יקפיד על כל כללי ההליך שמאפשר לעובד להביע את טיעוניו לפני ביצוע השינויים בפועל, ויעמיד את העובד בפני עובדה מוגמרת (של הפחתת שכר, שינוי תפקיד וכד) עלול להיתבע על ידי העובד.

במקרה כזה לעובד יש זכות לתבוע מהמעסיק פיצוי בגין הפרת הסכם. זאת ועוד, בית הדין עלול להטיל על המעסיק לקיים את ההסכם שהופר, כלומר להחזיר את העובד לעבודה באותם תנאי העסקה בהם היה טרם המשבר.

לאור כל זאת, יש חשיבות רבה ביותר שכל ארגון יקפיד על קיום השימוע על פי הכללים, ויבצע את השינויים מתוך הסכמה עם העובדים.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה