שיתוף

האם המעסיק מחוייב תמיד ובאופן גורף לשלם פיצויי פיטורים או מענק פרישה, בלי קשר למקרה הספציפי או למעשיו של העובד? מתברר שלא.

יש אמנם מקרים נדירים ביותר שבהם בית הדין מאשר לשלול מעובד פיצויי פיטורים, אבל מסתבר שהתנהגות לא נאותה, הפרות משמעת חמורות ואף גניבה ממעסיק, בדרך כלל לא יגרמו לבית הדין לקבוע כי יש לשלול מהעובד את פיצויי הפיטורים.

ובכל זאת, יש מקרים בהם בית הדין לא רק מאשר לשלול פיצויי פיטורים, אלא אף מטיל על העובד להחזיר למעסיק את פיצויי הפיטורים או מענק הפרישה.

הכתבה: באילו מקרים יחוייב עובד להחזיר את פיצויי הפיטורים למעסיק דנה במקרים בהם בית הדין לעבודה עשוי לחייב עובד להחזיר את פיצויי הפיטורים שקיבל, גם אם הוא קיבל אותם בהתאם לחוזה העבודה שלו.

הנה 3 מקרים בהם המעסיקים דרשו לקבל בחזרה את כספי הפיצויים – כדאי לשים לב באילו מקרים בית הדין מקבל את התביעה ובאילו מקרים הוא דוחה אותה:

1 עובד בכיר מסויים קיבל מענק פרישה ופיצויי פיטורים בסכום של יותר מחצי מיליון שקלים. סכום זה ניתן לו לפנים משורת הדין, כנגד התחייבותו לאי תחרות ולשמירת סודיות לתקופת צינון מסויימת במסגרת הסכם הפרישה שנחתם עמו.

אלא שבדיעבד התברר שהעובד הפר את התחייבותו לאי תחרות ועבר לעבוד בחברות מתחרות במהלך תקופת הצינון.

בית הדין לעבודה חייב את העובד להשיב למעסיק את הסכומים ששולמו לו. חיוב השבת הכספים בשל הפרת הסכם הפרישה, היה ביחד ולחוד עם עובד אחר שפרש איתו ועבר לעבוד בחברה מתחרה.

2 מנגד, בית הדין לעבודה דחה תביעה אחרת של מעסיק נגד עובדת שלו לשעבר, להחזיר לו את כספי פיצויי הפיטורים בשל הפרת הסכם לאי תחרות. הסיבה לכך היתה שהמעסיק לא הצליח להוכיח שאכן היה ביניהם הסכם שכזה.

בית הדין קבע, כי הסכמת המעסיק לשלם לעובדת פיצויי פיטורים למרות שלא היתה זכאית לכך (היא לא התפטרה), לא הותנתה בהתחייבות העובדת שלא לעבוד בעסק שהינו מתחרה בחברה של המעסיק.

לכן דחה בית הדין את הטענה כי על העובדת להשיב את פיצויי הפיטורים נוכח הפרת התחייבותה להימנע מתחרות עם החברה.

3 היבט אחר של סוגיית החזר הפיצויים הוא ההיבט של החזר פיצויים בשל מסירת מידע כוזב. בית הדין דן במקרה בו עובד קיבל פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, בעקבות הודעתו למעסיקו כי הוא מתפטר לצורך טיפול בילדו.

לאחר שהעובד עזב את החברה התברר למעסיק כי העובד מסר לו דיווח כוזב. התברר שהעובד לא התפטר לצורך טיפול בילדו, כפי שהוא הצהיר לכאורה, אלא לצורך מעבר לחברה המתחרה במעסיק.

בעקבות זאת תבע המעסיק מהעובד להשיב לו את תשלום פיצויי הפיטורים ששולמו לו עקב הדיווח הכוזב. בית הדין קיבל את תביעת המעסיק וחייב את העובד להשיב למעסיק את פיצויי הפיטורים ששולמו לו.

 

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה