תגיות כתבות עם תגית "המסלקה הפנסיונית"

תגית: המסלקה הפנסיונית

האוצר מסדיר את רישום המעסיקים לשירותי המסלקה הפנסיונית

החל מה-31 בינואר 2016, כלומר החל מתשלום שכר החודש הראשון של השנה, תאפשר המסלקה הפנסיונית להעביר דרכה דיווחי מעסיקים לכל הגופים המוסדיים המנהלים את כספי הפנסיה של עובדיהם. לקראת תחילת העבודה על פי ממשק זה, המסלקה הפנסיונית תפתח את המערכת לרישום מעסיקים או מייצגים מטעמם.

"הקשר בין סוכן הביטוח למעסיק עתיר אינטרסים"

"הקשר בין סוכן הביטוח למעסיק עתיר אינטרסים לטובת המעסיקים והסוכנים, והבעיה היא שלאורך השנים הוא נהיה בלתי פתיר", אומר מנכ"ל המסלקה הפנסיונית. "מה שהממונה על שוק ההון עושה כעת הוא הדבר היחיד האפשרי. הקשר כל כך מסובך שדרוש ניתוק עם מאצ'טה. כל הפתרונות שניסו עד היום לא הצליחו".

ממשק מעסיקים: מורה נבוכים

האם מעסיק נדרש לפצל את הכספים לפוליסות של העובד באותו גוף מוסדי? כיצד יש לדווח במקרה שבו מופקדים כספים לחיסכון פנסיוני מתוך חלק השכר הפנסיוני ומתוך חלק השכר שאיננו מבוטח לפנסיה? האם היזון חוזר מסכם שבועי מבטל את הצורך בהעברת היזון חוזר מסכם חודשי? שאלות שכיחות ותשובות האוצר בנוגע לשימוש במסלקה הפנסיונית על ידי המעסיקים.

"מעסיק שלא ייערך כבר כעת לממשק האחיד ימצא עצמו בבעיה רצינית"

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הורה על שני מהלכים דרמטיים בתחום הפנסיה; האחד הוא חוזר הממשק האחיד של המסלקה הפנסיונית והשני הוא זכותו של העובד לבחור את מנהל ההסדר שלו. למהלכים אלו השלכות דרמטיות על המעסיקים, והם נדרשים להיערך מיידית לכך לקראת כניסת ההוראות לתוקף בינואר 2016

פורטל משאבי אנוש ברשתות החברתיות

24,924אוהדיםלייק
300עוקביםמעקב
47עוקביםמעקב
307מנוייםלהירשם