שיתוף

איך יכול הארגון לקבוע מה עדיף לחברה ועובדיה: האם עבודה על פי מודל העבודה ההיברידי או מודל העבודה מהבית באופן מלא.

כדי לקבוע מהי הדרך הטובה ביותר עבור חברה, מנהל משאבי האנוש צריך לקחת בחשבון הרבה מאוד שיקולים זהירים שכוללים את כל הגורמים הרלוונטיים.

במילים אחרות, על מנהל משאבי אנוש לקבל החלטות מושכלות המותאמות לצרכים הייחודיים ולדינמיקה של החברה.

בנוסף, עליו לבצע הערכות מחודשות בתדירות גבוהה של כל השיקולים ועליו להשאר מעודכן בתוצאות שיחות המשוב של העובדים. הערכות אלה יתרמו להצלחתו המתמשכת של מודל העבודה שייבחר.

להלן 9 גורמים שעל הארגון לשקול כדי לקבוע מהו מודל העבודה המתאים ביותר לארגון:

1 להבין את התרבות והערכים של החברה:

הערכה: הערכת התרבות הארגונית והערכים הקיימים. ההצלחה של חלק מהארגונים נגרמת הודות לשיתוף פעולה אישי בין העובדים, בעוד שארגונים אחרים נותנים עדיפות לגמישות ואוטונומיה.

שיקול: אם החברה מעריכה אינטראקציות פנים אל פנים, מודל היברידי עשוי להתאים יותר. אם גמישות ואיזון בין עבודה לחיים אישיים הם המועדפים, עבודה מרחוק באופן מלא עשויה להתאים יותר.

2 העדפות ומשוב של עובדים:

סקר ומשוב: יש לערוך סקרים ולאסוף משוב מעובדים כדי להבין את העדפותיהם לגבי עבודה מרחוק, עבודה היברידית או עבודה במשרד.

שיקול: להעדפות העובדים יש תפקיד מכריע בעיצוב מדיניות מודל העבודה – על פי המודל ההיברידי או מהבית באופן מלא. יש לשאוף לפתרון המתאים לרוב העובדים תוך מתן מענה לצרכים האישיים.

3 אופי העבודה ודרישות שיתוף הפעולה:

אופי התפקידים בארגון: יש לנתח את טיבם של התפקידים השונים בארגון. תפקידים מסוימים עשויים לדרוש שיתוף פעולה הדוק. המשמעות היא שהמודל ההיברידי המאפשר פגישות אישיות קבועות הוא המודל החיוני.

4 טכנולוגיה:

יש לבצע הערכת יעילות של כלי שיתוף פעולה קיימים ותשתית טכנולוגית בתמיכה בעבודה מרחוק.

5 שיקולי תפעול ופרודוקטיביות:

צרכים תפעוליים: יש לבצע הערכת ההשפעה של עבודה מהבית או על פי המודל ההיברידי, על הפעילות היומיומית. חלק מהמשימות עשויות להתבצע בצורה יעילה יותר במשרד.

מדדי פרודוקטיביות: יש לעקוב אחר מדדי פרודוקטיביות במהלך תקופות העבודה מהבית כדי להעריך האם הביצועים עומדים בציפיות, או לא עומדים בציפיות, או עולים על הציפיות.

6 אינטראקציות עם לקוחות:

קשרי לקוחות: יש לשקול את ההשפעה על קשרי לקוחות במצבים בהם העובדים עובדים מהבית לעומת מצב בו הם עובדים על פי המודל היברידי. חלק מהלקוחות עשויים להעדיף אינטראקציות פנים אל פנים.

ציפיות הלקוחות, השותפים והמשקיעים: יש להיות מתואמים עם הציפיות של הלקוחות הגדולים, השותפים והמשקיעים.

7 שיקולים משפטיים ואבטחת מידע:

תאימות: יש לוודא שהמודל הנבחר תואם לדיני העבודה, לתקנות ולפסיקה, באזורים שבהם החברה פועלת.

אבטחת מידע: יש להתמודד עם חששות אבטחת מידע ולוודא שנוהלי עבודה מרחוק תואמים לפרוטוקולי אבטחת הסייבר.

8 רווחת העובד ואיזון בין עבודה לחיים אישים:

יוזמות רווחה: מתן עדיפות לרווחת העובדים על ידי התחשבות בהשפעה של עבודה מרחוק או היברידית על האיזון בין העבודה לחיים.

גמישות: עיצוב מדיניות המספקת גמישות, מתוך הכרה שלעובדים יש צרכים ונסיבות שונות.

9 תקופת ניסיון לכל אחד מהמודלים:

תוכניות פיילוט: יש לשקול יישום של תוכנית פיילוט, או גישה מדורגת, לבדיקת הכדאיות של מודל העבודה ההיברידי מול עבודה מהבית באופן מלא.

משוב: יש ליזום שיחות משוב תכופות כדי לאסוף תובנות במהלך תקופת הניסיון ולבצע התאמות על סמך חוויות העובדים.

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה