שיתוף

מנהלי משאבי אנוש יכולים למדוד ביעילות התקדמות והצלחה בתחומים מרכזיים בארגון, תוך זיהוי סימנים צמיחה או של קיפאון.

ביצוע הערכות ביצועים באופן קבוע, קבלת החלטות מבוססת נתונים ומחויבות לשיפור מתמיד הם מרכיבים חיוניים באסטרטגיית משאבי אנוש יזומה התורמת להצלחה ארגונית.

מדידת התקדמות, צמיחה והצלחה בתחום משאבי האנוש הינה חיונית כדי להבטיח שניהול משאבי האנוש עולים בקנה אחד עם היעדים הארגוניים ותורמים לצמיחה הכוללת.

בה בעת, זיהוי קיפאון ואי צמיחה הוא חיוני ליישום אמצעים מתקנים.

להלן 7 קווים מנחים למנהלי משאבי אנוש שמאפשרים למדוד ביעילות התקדמות והצלחה, ולזהות סימני קיפאון:

1 לקבוע מדדים ברורים ומוגדרים היטב לביצועי מפתח:

יש להגדיר ולקבוע מדדי ביצועים מרכזיים ברורים ומדידים המתואמים הן עם יעדי משאבי אנוש והן עם יעדי הארגון.

הם יכולים לכלול מדדים הקשורים לרכישת כישרונות, מעורבות עובדים, שיעורי שימור, אפקטיביות ההכשרה וגיוון והכלה.

קיום מדדי ביצוע מרכזיים המוגדרים היטב מספק בסיס כמותי להערכת ההתקדמות.

2 לעקוב באופן קבוע אחר שיעורי התחלופה:

שיעורי תחלופה יכולים להעיד על שביעות רצון עובדים, מעורבות ובריאות ארגונית כללית.

יש לעקוב אחר שיעורי התחלופה באופן קבוע, ולנתח את הסיבות לעזיבת העובדים. ירידה בשיעורי התחלופה או שיפור בשיעורי השימור יכולים להיות סימן חיובי, בעוד שעלייה בשיעורי התחלופה עלולה לאותת על בעיות בסיסיות.

3 סקרי מעורבות עובדים:

יש לערוך סקרי מחוברות עובדים באופן קבועים כדי לאמוד את רמת שביעות הרצון והמחויבות בקרב העובדים.

יש לנתח את תוצאות הסקר כדי לזהות תחומי חוזק ונושאים הדורשים שיפור. מגמות חיוביות עקביות בציוני מעורבות מעידות על התקדמות, בעוד שסטגנציה או ירידה בציונים עשויים לאותת על בעיות הדורשות תשומת לב.

4 הערכת מדדי גיוס וגיוס כישרונות:

יש לעקוב אחר האפקטיביות של מאמצי רכישת כישרונות על ידי הערכת מדדים כגון זמן איוש משרה, איכות הגיוס והגיוון במאגר המועמדים.

תהליך גיוס שהינו מתפקד היטב ומושך באופן עקבי כישרונות איכותיים, הוא אינדיקטור חיובי להצלחת מחלקת משאבי אנוש.

5 הערכת השפעתם של ההכשרה והפיתוח המקצועי:

יש לבצע הערכת ההשפעה של יוזמות הכשרה ופיתוח מקצועי על ביצועי עובדים ושיפור המיומנויות.

יש למדוד את האפקטיביות של תוכניות למידה על ידי מעקב אחר שיפורים בכישורי מפתח ובמדדי ביצועים. שיפור מתמיד במיומנויות וביכולות של העובדים הוא סימן חיובי להצלחת משאבי אנוש.

6 מדדי גיוון והכלה:

יש לעקוב אחר מדדי גיוון והכלה כדי להבטיח שהארגון מטפח מקום עבודה מגוון ושוויוני.

יש לעקוב אחר הייצוג של נתונים דמוגרפיים שונים בכוח העבודה כולו ובתפקידי ניהול. מגמות חיוביות במדדי גיוון והכלה מצביעות על התקדמות, בעוד שסטגנציה עשויה לדרוש התערבויות ממוקדות.

7 ניהול ביצועים והשגת יעדים:

יש לבצע הערכת האפקטיביות של תהליכי ניהול ביצועים על ידי הערכת השגת יעדים ותוצאות ביצועים.

יש לסקור באופן קבוע את הביצועים האישיים והצוותיים מול יעדים שנקבעו. שיפור עקבי בביצועים ובהשגת יעדים הוא סימן להצלחה, בעוד שסטגנציה עשויה להצביע על צורך באסטרטגיות לשיפור ביצועים.

8 משוב ושיפור מתמיד:

יש לטפח תרבות ארגונית של שיחות משוב קבועות ושיפור מתמיד. יש לבקש מידע מעובדים, מנהלים ובעלי תפקידי מפתח כדי לזהות תחומים שיש לשפר.

יש לפעול על פי משוב בונה כדי לחדד את התהליכים והאסטרטגיות של משאבי אנוש, תוך הבטחת הסתגלות מתמשכת.

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה