שיתוף

העולם העסקי המשתנה תדיר, ובעיקר בתקופה הנוכחית, מחייב את הארגונים, מההנהלה הבכירה ועד אחרון העובדים, להסתגל לנסיבות המשתנות במהירות, וללמוד כל הזמן.

אין ספק שארגונים רבים מבינים כיום שהכשרה לעובדים היא אחד המרכיבים החשובים ביותר לפיתוח הארגון ועובדיו.

בסקר שנערך על ידי מקינזי השיבו כרבע מהנשאלים כי הם מאמינים שההכשרה הנכונה והמתאימה תשפר את הביצועים שלהם במידה ניכרת.

לכן ארגונים רבים מציעים שפע רב של קורסים והכשרות. אלא שמסתבר שבמקרים רבים משהו לא עובד.

העובדים אינם מיישמים את מה שלמדו ולעיתים קרובות שוכחים את החומר הנלמד, מהר יותר משמנהלי משאבי האנוש מעריכים מראש.

ממחקרים שנערכו בארה"ב עולה, כי קרוב ל-1130 מנהלים מתוך כ-1500 מנהלים שהשתתפו במחקרים שנערכו ב-50 ארגונים שונים דיווחו, כי הם לא מרוצים מתפקוד ההכשרה והפיתוח בארגון שלהם.

עוד עולה מאותם מחקרים, כי כ-70% מהעובדים דווחו כי הם לא שולטים במיומנויות הנדרשות לצורך ביצוע עבודתם.

רק כ-12% מהעובדים דיווחו כי הם מיישמים מיומנויות חדשות שנלמדו בתוכניות הפיתוח וההכשרה של הארגונים.

מסתבר שבמקרים רבים ארגונים מעבירים הכשרות שאינן יעילות או מתאימות, בין השאר משום שהמטרות שהוצבו למדריכים, עיתוי ההדרכה ו\או התוכן שלה אינם נכונים או מתאימים לעובד הספציפי.

להלן 2 סיבות מרכזיות לכך שעובדים מקבלים את ההכשרה הלא מתאימה:

1 לומדים בזמן הלא נכון:

אנשים לומדים הכי טוב כשהם צריכים ללמוד. יישום החומר הנלמד תוך כדי משימות אמיתיות בעולם האמיתי, מחזק את המיקוד והנחישות ללמוד.

למרבה הצער, מצב זה עדיין לא נהוג באופן נרחב בכל הארגונים בנוגע להכשרה בארגון.

לעיתים קרובות העובדים כיום לומדים נושאים אחידים, על פי לוח הזמנים שנקבע על ידי מחלקת ההדרכה\הכשרה בארגון, ובתקופות שבהן אין לכך רלוונטיות מיידית לתפקידם. התוצאה היא שההכשרה שלהם אינה מיושמת ובסופו של דבר אינה מועילה.

2 לומדים את הדברים הלא נכונים:

עובדים עסוקים, שהארגון שולח אותם להכשרה בנושאים שאינם רלוונטיים לתפקידם או לצורך שלהם בהכשרה ספציפית, כלומר בקורסים שהתאמתם לצרכי העובד היא מועטה, הם עובדים מתוסכלים שלא יפיקו דבר מההכשרה.

ראשית, הם ישכחו במהירות את מה שלמדו. מחקרים מראים כי אם המידע החדש שעובדים רכשו במסגרת ההכשרה אינו מיושם מיידית, הם ישכחו כ-75% ממנו כששה ימים בלבד לאחר תום ההכשרה.

שילוב החומר החדש שנלמד במסגרת העבודה השוטפת של העובד היא אחת השיטות המרכזיות לשימור הידע.

שנית, העובדים לא יחזרו לקורסי המשך. מחקרים מראים כי דרך אחרת היא חזרה על החומר אחת לתקופה והרחבת הידע הקשור אליו.

מחקרים מראים כי על ידי שימוש בחזרה על החומר בקורסי המשך מאפשרת לזכור כ-80% מהחומר שנלמד, כ-60 יום מסיום הקורס.

אין תגובות

השאר תגובה