שיתוף

על אף כל מה שידוע כיום לגבי מיתוג מעסיק חיובי והשפעתו של מיתוג המעסיק על היכולת לגייס טלנטים מבוקשים, יש עדיין לא מעט חברות שמנהיגות תרבות ארגונית של הטלת מורא על העובדים, מתוך מחשבה שמתח ולחץ דוחפים את העובדים לביצועים טובים יותר ומהירים יותר.

אלא שמספר גדל והולך של מחקרים בתחום הפסיכולוגיה החיובית במקום העבודה מראים, כי לא רק שסביבת עבודה מאיימת פוגעת בתפוקה על פני זמן, אלא אף שסביבת עבודה חיובית מובילה ליתרונות מהותיים לארגון ושיפור התוצאות העסקיות.

ממחקר שנערך על ידי הארגון האמריקאי לפסיכולוגיה עולה, כי בין 60% ל-80% מהתאונות במקום העבודה נובעות מלחצים במקום העבודה, וכי לחצים במקום העבודה גורמים לבעיות בריאות עד כדי בעיות לב ומוות.  

עוד עולה מהמחקר, כי ככל שהעובד נמוך יותר בדרגתו במקום העבודה, כך גובר הסיכון שלו לחלות במחלות לב ואף למות בעקבות התקפי לב.

מחקר שנערך בארה"ב על ידי מכון מחקר אחר וכלל 3000 עובדים גילה, כי יש קשר הדוק בין התנהגות ההנהלה הבכירה לבין התקפי הלב של העובדים.

מחקרים אחרים מראים, כי המתח הבלתי נמנע שתחושת האימה מביאה איתה, יוביל בטווח הארוך להקטנת ההזדהות של העובדים עם מטרות החברה וכתוצאה מכך גם לתחושת ניתוק של העובדים מהארגון.

במחקרים שנערכו במשותף על ידי בית הספר לעסקים קווינס וחברת המחקרים האמריקאית גאלופ עולה, כי מספר ההיעדרויות של עובדים שחשים מנותקים מהארגון היה גבוה בכ-37% לעומת מספר ההיעדרויות של עובדים שאינם חשים מנותקים.

עוד עלה מהמחקר, כי בארגונים שהעובדים שלהם חשים מנותקים מהארגון יש כ-49 אחוזים יותר תאונות, וכ-60% יותר טעויות וכשלים בעבודה.

מהמחקר עלה עוד, כי בארגונים שבהם נמדדה מידת מחוברות עובדים נמוכה, נרשם פיריון הנמוך בכ-18% לעומת ארגונים בעלי מידת מחוברות גבוהה יותר, רווחיות נמוכה בכ-16%, וגידול במספר המשרות הנמוך בכ-37%.  

מנגד, ארגונים שמידת מחוברות העובדים אצלם היתה גבוהה יותר, נהנו מ-100% יותר פניות של מועמדים עבודה.

מחיר נוסף שמשלמים ארגונים שמונהגת בהם תרבות ארגונית של הטלת מורא על עובדים וכתוצאה מכך מידת מחוברות נמוכה של העובדים לארגון, הוא חוסר נאמנות.

מחקרים מראים, כי לחץ גדול מדי במקום העבודה מוביל לעלייה של כמעט 50% בתחלופת העובדים הנובעת מהתפטרות. מתברר כי במקומות עבודה בעלי תרבות ארגונית שכזאת, עובדים רבים מעדיפים להתפטר או לכל הפחות לדחות קידום.

חברות רבות מנסות לשמר את נאמנותם של העובדים ואת מחוברותם לארגון על ידי מגוון רחב של הטבות, החל באפשרות שניתנת לעובדים להמשיך לעבוד מהבית גם לאחר תום משבר הקורונה,  ועד מכוני כושר ושאר הטבות הניתנות במשרדים.

עם זאת, גם חברות המעניקות הטבות רבות, אבל בד בבד מקיימות תרבות ארגונית שלילית של הטלת מורא על עובדים והגברת רמת הלחץ של העובדים, לא מצליחות להתגבר על מכשול המחוברות.

סקר שנערך על ידי גאלופ מראה, כי גם כאשר מקומות העבודה הציעו הטבות בזמן העבודה, עובדים מעדיפים תרבות ארגונית חיובית ומעודדת על פני כל ההטבות והיתרונות.

יצירת תרבות ארגונית חיובית ובריאה תלויה בכמה גורמים מרכזיים:

1 דאגה לעובדים, התעניינות בהם והתייחסות אליהם כאל שווים.

2 מתן תמיכה וסיוע של עובדים זה לזה (דבר שאינו יכול להתקים בתרבות ארגונית של הטלת מורא).

3 הימנעות מהפניית אצבע מאשימה ותרבות סלחנית כלפי טעויות של עובדים.

4 התייחסות מכבדת כלפי העובדים, הכרה בהישגיהם והוקרתם על כך, אמון ויושר.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה