תקווה לאיזון מגדרי? בשנת 2018 נשים ברובן מרוצות ממקום עבודתן

תקווה לאיזון מגדרי? בשנת 2018 נשים ברובן מרוצות ממקום עבודתן

הלמ"ס מפרסם לקט נתונים לרגל יום האישה הבין-לאומי

שיתוף
נשים בעבודה

נשים בעבודה

על פי נתוני הלמ"ס שנאספו לאורך שנת 2017, 61% מהמועסקות מעריכות שיש להן סיכוי גדול או סיכוי גדול מאוד למצוא עבודה במקרה שיאבדו את מקום עבודתן, ו- 56% מהנשים מרוצות מהכנסתן מעבודה

בשנת 2017 היו בישראל 122.4 אלף נשים שעבדו כעצמאיות. מספר זה מהווה 6.8% מכלל הנשים המועסקות. כאשר בקרב האימהות אחוז העובדות כעצמאיות מכלל האימהות המועסקות עומד על 10.2%.

ההכנסה החודשית הממוצעת של אישה שכירה הייתה 7,633 ש"ח ושל גבר שכיר הייתה 11,664 ש"ח.

ב-26 השנים האחרונות הצטמצמו פערי ההכנסות בין גברים ונשים שכירים באופן איטי ב-8 נקודות האחוז. בשנת 2016 פער ההכנסה בין המינים גדל מעט.
ההכנסה החודשית הממוצעת של אישה עצמאית הייתה 7,675 ש"ח ושל גבר עצמאי הייתה 13,272 ש"ח.

נשים בכוח העבודה

אחוז ההשתתפות בכוח העבודה של נשים בגיל 15 ומעלה (כוח העבודה כולל מועסקים ובלתי מועסקים) הגיע ל-59.3%, לעומת 69.0% בקרב הגברים.

בשנת 2017, אחוז הנשים הבלתי מועסקות מכוח העבודה הגיע ל-4.3% לעומת 4.1% בקרב הגברים הבלתי מועסקים.

68.2% מכלל המועסקות עבדו עבודה מלאה בדרך כלל (35 שעות ויותר בשבוע) ו-31.8% עבדו עבודה חלקית בדרך כלל (פחות מ-35 שעות בשבוע). בקרב הגברים לעומת זאת, 87.1% מהמועסקים עבדו עבודה מלאה בדרך כלל ו-12.8% עבדו עבודה חלקית בדרך כלל. מבין הנשים שעבדו עבודה חלקית בדרך כלל, 13.0% עבדו חלקית שלא מרצון, כלומר חיפשו עבודה במשרה מלאה או נוספת אך לא מצאו (בדומה לגברים שעבדו חלקית בדרך כלל ועשו זאת שלא מרצון).

29.3% מהאימהות עבדו חלקית בדרך כלל. אימהות אשר הילד הצעיר שלהן בגילי 4-0 נוטות יותר לעבוד במשרה חלקית. 31.0% מהן עבדו במשרה חלקית בדרך כלל בשנת 2017. לעומת זאת, רק 27.3% מבין האימהות לילד הצעיר בגילי 14-10 עבדו בעבודה חלקית בדרך כלל.

אחוז האימהות הנשואות המשתתפות בכוח העבודה הגיע ל-76.2%. 78.3% בקרב אימהות לילד אחד, 79.8% בקרב אימהות ל-2 ילדים ו-64.9% בקרב אימהות ל-4 ילדים או יותר. אחוז ההשתתפות בכוח העבודה של אימהות חד-הוריות היה גבוה מזה של האימהות הנשואות: 80.2%. גם אחוז הבלתי מועסקות בקרב האימהות החד-הוריות היה גבוה יותר מאשר בקרב אימהות נשואות (4.5% לעומת 3.7%, בהתאמה).

כ-10 אלף נשים התייאשו מחיפוש עבודה ב-2017, לעומת כ-11 אלף גברים. 46.7% מכלל המתייאשים היו נשים.

91.0% מהנשים המועסקות הן שכירות, לעומת 84.6% בקרב הגברים.

מספרן של השכירות המקבלות את שכרן באמצעות חברות כוח אדם (כולל קבלני כוח אדם שאינם קבלני משנה) הגיע לכ-19.1 אלף, ומספר הגברים השכירים הגיע ל-19.5 אלף. חלקן של הנשים מכלל השכירים המקבלים את שכרם באמצעות חברות כוח אדם הגיע ל-49.4%, בהשוואה לחלקן של השכירות מכלל השכירים שעמד על 49.0%.

בשנת 2017 היו בישראל 122.4 אלף נשים שעבדו כעצמאיות. מספר זה מהווה 6.8% מכלל הנשים המועסקות. כאשר בקרב האימהות אחוז העובדות כעצמאיות מכלל האימהות המועסקות עומד על 10.2%.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה