שיתוף

גם בימים אלה, כאשר מעסיקים רבים נאלצים לפטר עובדים בעל כורחם בעקבות משבר הקורונה, חשוב מאוד להקפיד על פיטורים כדין, לרבות עריכת שימוע כדין.

מצבים כמו פיטורי עובד בעת שהוא שוהה בבידוד או נמצא בחופשת מחלה, ואף ביצוע שימוע לעובד בעת שהוא נמצא בחופשת מחלה, לא יתקבלו על ידי בתי הדין לעבודה בסלחנות.

מעסיקים שמפטרים עובדים כדי לחסוך עלויות עלולים למצוא עצמם משלמים סכומים גבוהים כפיצויים ובנוסף גם הוצאות משפט.

עובדת בת 58 שפוטרה לאחר שבע שנות עבודה באותו מקום עבודה, תבעה את המעסיק בגלל פיטורים שלא כדין.

לטענתה העובדת, בעת שהיא שהתה בביתה בחופשת מחלה, כאשר רגלה נתונה בגבס והיא חסרת יכולת תנועה, הגיעו לביתה שני נציגים של החברה, ולאחר שיחה קצרה, הם מסרו לה מכתב פיטורים שהוכן מראש.

החברה טענה בבית הדין כי העובדת פוטרה בשל צמצומים.

בית הדין לעבודה קבע כי חובות ההגינות, המידתיות ותום הלב, מחייבות כל מעסיק להימנע ככל הניתן מביצוע שימוע לקראת פיטורים בעת שהעובד שוהה בביתו בחופשת מחלה.

זאת, בפרט כאשר מדובר בעובד בעל ותק של שנים רבות במקום העבודה ששוהה בחופשת מחלה הנחשבת קצרה באופן יחסי, ובמעסיק שהינו חברה גדולה המעסיקה עובדים רבים.

אותו דבר אמור גם לגבי ההחלטה הסופית בדבר פיטוריו של עובד שכזה, לאחר הליך שימוע.

בית הדין לעבודה קבע כי במקרה בו העובד שוהה בחופשת מחלה, מן הראוי היה לדחות את השימוע במידת הניתן עד להחלמת העובד ושובו למקום העבודה.

זאת ועוד, בית הדין פסק, כי מעסיק ששוקל לפטר עובדים בשל פיטורי צמצום, אמור לקחת בחשבון גם את המאפיינים האישיים של העובדים.

כאשר מעסיק מכין מראש מכתב פיטורים, עוד לפני שהחל שימוע, מצב זה מהווה ראיה חזקה לחוסר נכונותו של המעסיק לשמוע את העובדת ולתת משקל כלשהו לטענות שאולי יהיו לה, בטרם תתקבל החלטה סופית.

במילים אחרות, ברגע שהמעסיק מגיע לשימוע עם מכתב הפיטורים מוכן מראש, הוא משדר בכך כי כל טענותיה של העובדת הן חסרות חשיבות מבחינתו, הוא לא מאפשר לה לשכנע כי היא יכולה להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה, ולכן השימוע מתרוקן מתוכן.

סעיפים נוספים והפרות כלפי העובדת אליהם התייחס בית הדין לעבודה כוללים: החברה (המעסיק)  הפרה את החובה לפי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ולא מסרה לעובדת הודעות על תנאי עבודתה.

כמו כן, החברה לא קיימה לעובדת שימוע לפני שקיבלה את ההחלטה לקצץ חלק משמעותי ממשרתה ומשכרה.

בית הדין לעבודה פסק, כי לאור עוצמת הפגיעה בעובדת, לאור מכלול הנסיבות, לרבות גילה של העובדת, ותוך לקיחת שיקולי ענישה והרתעה, החברה תשלם לעובדת, בנוסף על פיצויי הפיטורים, פיצוי בסכום של שבע משכורות חודשיות.

בנוסף, החברה תשלם גם  את הוצאות המשפט בסכום של 10 אלפים שקלים.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה