שיתוף

בינואר 2018 היו בארץ כ-3.604 מיליון משרות שכירים ישראלים, כאשר השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים הסתכם בכ-10,208 שקלים, בעוד שהשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (מנוכה ממדד המחירים) הסתכם ב-9,821 שקלים. כך עולה מדו"ח שפירסמה היום (א') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בהשוואה מול חודשים קודמים עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי בינואר היו בישראל קרוב ל-3.83 מיליון משרות שכיר, מהן כ-3.604 מיליון עובדים ישראלים וכ-127.7 אלף עובדים מחו"ל. בדצמבר 2017 הגיעו סך כל המשרות בארץ לכ-3.83 מיליון משרות לשכירים, מהן כ-3.6044 מיליון עובדים ישראלים וכ-128 אלף עובדים מחו"ל.

בנובמבר 2017 הסתכם מספר המשרות לשכירים בכ-3.815 מיליון משרות, מהן כ-3.59 מיליון ישראלים וכ-129 אלף עובדים מחו"ל. מדו"ח הלמ"ס עולה עוד, כי נתוני המגמה מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר בתקופה הנסקרת (נובמבר 2017 עד ינואר 2018). בין חודש נובמבר 2017 לחודש ינואר 2018 עלה מספר משרות השכיר בכ-1.4% בחישוב שנתי. עלייה זו באה בהמשך לעלייה בשיעור של כ-2.3% בחישוב שנתי בין חודש אוגוסט 2017 לחודש אוקטובר 2017.

משרות שכירים מול שכר – ע"פ ענפים

מנתוני הלמ"ס לחודש ינואר 2018 עולה, כי כ-34% מכלל משרות השכיר במשק הישראלי (כ-1.224 מיליון משרות) היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (10,208 שקלים).

עוד עולה מהדו"ח, כי כ-66% מכלל משרות השכיר במשק (כ-2.38 מיליון משרות) היו בינואר 2018 בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים לפי ענף: ינואר 2018. מקור: דוח הלמ"ס
שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים לפי ענף: ינואר 2018. מקור: דוח הלמ"ס

בתחבורה ובדואר – עליות במספר העובדים

עוד עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי בענף שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות עלה מספר משרות השכיר בכ-3.8% בחישוב שנתי בין נובמבר 2017 לינואר 2018. עלייה זו באה בהמשך לעלייה בשיעור של כ-4.1% בחישוב שנתי שחלה בין אוגוסט לאוקטובר 2017.

ירידה במספר עובדי הנדל"ן

בענף הנדל"ן, לעומת זאת, ירד מספר משרות השכיר בכ-2.3% בחישוב שנתי בין נובמבר 2017 לינואר 2018. ירידה זו באה בהמשך לירידה בשיעור של כ-1.4% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017.

שכר עבודה: מי עלה ומי ירד

בינואר 2018 הסתכם שכר העבודה הממוצע של שכיר בישראל בכ-9,944 שקל בחודש, כאשר עובדים שכירים ישראלים קיבלו שכר חודשי ממוצע של כ-10,208 שקל, בעוד עובדים מחו"ל קיבלו באותו חודש 6,082 שקלים בממוצע לחודש.

שכר ממוצע במחירים קבועים, נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה. מקור: דוח הלמ"סמקור: דוח הלמ"ס

בדצמבר 2017 הסתכם שכרם החודשי הממוצע של כלל השכירים במשק הישראלי בכ-10,105 שקלים, בעוד ששכרם החודשי הממוצע של השכירים הישראלים בכ-10,376 שקלים, ושכרם החודשי הממוצע של העובדים מחו"ל הסתכם בכ-6,167 שקלים.

בנובמבר 2017 הסתכם שכרם החודשי הממוצע של כלל העובדים השכירים במשק הישראלי בכ-9,638 שקלים. השכר החודשי הממוצע של עובדים שכירים ישראלים הסתכם באותו חודש בכ-9,890 שקלים, בעוד שהשכר החודשי הממוצע של עובדים מחו"ל הסתכם באותו חודש בכ-5,976 שקלים.

בלמ"ס מסבירים, כי נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ובמחירים קבועים כאחד: בין חודש נובמבר 2017 לחודש ינואר 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים בכ-2.4% בחישוב שנתי. עלייה זו באה בהמשך לעלייה בשיעור של כ-1.4% בחישוב שנתי בין חודש אוגוסט לחודש אוקטובר אשתקד.

מחודש נובמבר אשתקד עד ינואר השנה עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים בשיעור של כ-1.7% בחישוב שנתי. עלייה זו בשכר מגיעה  בהמשך לעלייה בשיעור של כ-1.3% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר אשתקד.

עליות שכר בשירותים פיננסים

בענף השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח, עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים בשיעור של כ-7.5% בחישוב שנתי, בין נובמבר אשתקד לינואר השנה. עלייה זו בשכר מגיעה כהמשך ישיר לעלייה בשיעור של כ-10.1% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017.

ירידות שכר במנהל מקומי וציבורי, בביטחון ובבטל"א

בענף מנהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי, ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים בשיעור של כ-9.1% בחישוב שנתי, בין נובמבר לינואר. ירידה זו בשכר מגיעה בהמשך לירידה בשיעור של כ-6.5% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017.

שיעור השינוי במשרות שכיר בחודשים נוב-2017-ינו-2018. מקור: דוח הלמ"סשיעור השינוי במשרות שכיר בחודשים נוב-2017-ינו-2018. מקור: דוח הלמ"ס

 

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה