שיתוף

הזכות לתנאי עבודה ראויים נובעת מהחובה המוגדרת בחוק המוטלת על כל מעסיק, מכוחו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, במטרה לשמור על כבוד העובד, על צרכיו ועל סביבת עבודה ראויה עבורו.

חיבור לחשמל: המאפשר תאורה נאותה, חימום והגנה מהגשם בחורף וקירור והגנה מהשמש בקיץ, חיבור למים, גישה נוחה לשירותים וכיו"ב.

חדרי שירותים: חוק שעות עבודה ומנוחה מחייב כל מעסיק לוודא כי במקום העבודה או בקרבתו קיים חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים.

פקודת הבטיחות בעבודה מחייבת כל מעסיק להתקין שירותים נאותים עבור העובדים, להחזיק אותם במצב נקי ולנקוט אמצעים יעילים לתאורתם. הסדר מקיף ומפורט לעניין מספר חדרי השירותים, מיקומם, הציוד שאמור להיות בהם ועוד נקבע בתקנות הבטיחות בעבודה.

הספקת מים: – סעיף 136 לפקודה קובע כי חובה על המעסיק להתקין במקום העבודה נקודות מים ולספק לעובדים מים ראויים לשתייה.

כיסאות ישיבה והזכות לשבת:  חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים מחייב כל מעסיק באשר הוא, להעמיד לרשות העובדים מקומות ישיבה נוחים, ולאפשר להם לעבוד בישיבה.

עמדה מקורה לעובדי שמירה ואבטחה: החוק מחייב מעסיקים של מאבטחים לספק להם עמדה מקורה או מוצלת המספקת הגנה מגשם ומשמש. בין היתר עליהם להעמיד לרשות המאבטח בעמדה אמצעי חימום או קירור הולמים וגישה לנקודת חשמל ולמים.

הגבלת רעש: מעסיק במקום עבודה שבו עובדים ברעש הנחשב ברמות מזיקות, מחויב לנקוט אמצעים להגנה על בריאותם של העובדים.

מניעת עישון במקום העבודה: המעסיק עצמו, וכל מי שמחזיק בבעלות על בניין שבו מועסקים העובדים, חייבים לנקוט אמצעים סבירים למניעת העישון במקום העבודה. זאת, לבד מחדר סגור שמיועד לעישון ושאינו מפריע לאזורים האחרים.

המעסיק חייב לפקח על עובדיו, ולדרוש מעובדים המעשנים במקום העבודה להפסיק את העישון. כמו כן על המעסיק (או על בעלי המקום) להציב שלטים המורים על איסור העישון.

זכות זו לתנאים פיזיים סבירים הינה זכות אוטומטית של כל עובד.

במקרים בהם הופרה זכות זו, יכולים העובדים להגיש תביעה משפטית בבית הדין לעבודה נגד המעסיק. בית המשפט יכול לחייב את המעסיק לשלם לעובד פיצוי על נזקים שנגרמו לו בעקבות הפרה זו, בהם פיצוי בגין עוגמת נפש.

היעדרם של תנאים פיזיים הולמים כפי שתוארו בכתבה זו, יכול לשמש נסיבות המצדיקות התפטרות של העובדים בגדר מפוטר, כלומר תוך שמירה על זכותם של העובדים לקבל פיצויי פיטורים למרות שהתפטרו ולא פוטרו.

במקרים מסוימים יכולים העובדים להגיש כנגד המעסיק תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה