שיתוף

השכר הממוצע במשק בינואר השנה, למשרת שכיר במחירים שוטפים עלה בכ-3.4% לעומת ינואר 2018 ועמד על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה10,538 שקלים חדשים. העלייה הגדולה ביותר נצפתה בענף מידע ותקשורת והיא עמדה על כ-10.4%. כך עולה מדו"ח מחדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים עלה בכ-2.2% לעומת ינואר 2018 והוא עמד על 10,018 שקלים. מספר משרות השכיר המשק עמד על 3.683 מיליון – עלייה של 1.3% לעומת ינואר 2018.

ממבט על ממוצע כלל העובדים במשק עולה, כי בינואר הסתכם השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-10,257 שקלים, לעומת 10,512 שקלים בדצמבר 2018 ו-10,047 שקלים בנובמבר 2018.

מהתפלגות לפי עובדים ישראלים ולא ישראלים עולה, כי בינואר השנה עמד השכר הממוצע למשרת עובד ישראלי שכיר על 10,538 שקלים בעוד ששכר העובדים הלא ישראלים במחירים שוטפים עמד על 6,510 שקלים.

שכר ממוצע לשכיר במחירים שוטפים בינואר 2019. מקור: למ"ס
שכר ממוצע לשכיר במחירים שוטפים בינואר 2019. מקור: למ"ס

לשם השוואה, בדצמבר 2018 הסתכם השכר הממוצע למשרת שכיר ישראלי על 10,806 שקלים. מדובר בירידה של כ-2.5% בשכר בין דצמבר לינואר.

השכר הממוצע למשרת עובד שכיר מחו"ל הסתכם בדצמבר 2018 ב-6,589 שקלים, כלומר בשכר השכירים מחו"ל חלה עלייה בין דצמבר 2018 לינואר 2019.

כ-1.25 מיליון משרות שכיר במשק, המהוות כ-33.9% מכלל משרות השכיר, היו בינואר השנה בענפים כלכליים, אשר בהם השכר הממוצע למשרת שכיר הינו גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (שכאמור עמד על 10,538 שקלים).

כ-2.433 מיליון משרות שכיר, המהוות כ-66.1% מכלל משרות השכיר במשק היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.

בענף מידע ותקשורת עלה השכר הממוצע למשרת שכיר (בינואר 2019) במחירים קבועים ב-4.7% בחישוב שנתי לעומת נובמבר 2018. עלייה זו באה בהמשך לעלייה של 8.3% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2018.

מנגד, בענף מנהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-2.3%

שכר ממוצע בינואר 2019 - נתוני מגמה. מקור: למ"ס
שכר ממוצע בינואר 2019 – נתוני מגמה. מקור: למ"ס

בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2018-ינואר 2019 , לעומת עלייה של 3.2% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2018.

בינואר 2019 המגזר הגדול ביותר במשק (מבחינת העסקת שכירים) היה מגזר החברות הלא-פיננסיות. במגזר זה היו בינואר  2.348 מיליון משרות שכירים, המהוות כ-63.8% מכלל משרות השכיר במשק. השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה עמד על 11,383 שקלים.

בענף ההייטק עמד השכר הממוצע למשרת שכיר (בינואר 2019) על 23,328 שקלים. מדובר בעלייה של כ-7.2% לעומת ינואר 2018, בו עמד שכר השכירים בממוצע בענף ההייטק על 21,757 שקלים.

 

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה