שיתוף

בימים אלה יש עובדים רבים שמגלים התעניינות באפשרות למשוך כספים מקרנות הפנסיה וההשתלמות. אף שצעד כזה כלל אינו מומלץ למי שיכול להסתדר בלי הכסף הזה, הוא גורם לרבים לבדוק מה קורה בקופות שלהם, דבר שבימי שגרה לא כל אחד טורח לעשות.

ראשית נזכיר כי החובה להפריש אחוזים מסויימים משכר העובד לביטוח הפנסיוני שלו, החלה בשנת 2008 והיא כבר מוכרת לרוב הארגונים שפועלים על פיה.

בארבע השנים האחרונות חובת ההפקדה לפנסיה היא 12.5 אחוזים על ידי המעסיק וששה אחוזים על ידי העובד. בנוסף, מעסיקים רבים מפקידים לקרנות ההשתלמות של העובדים.

אחת הבעיות הגדולות בנושא זה היא, שגם בארגונים בהם מפקידים לכל עובד את הסכומים המגיעים לו, לא תמיד מגיעים כל הסכומים אל קופת הביטוח הפנסיוני וקרן ההשתלמות של כל עובד.

יש לא מעט כספים ש"נתקעים" במעין חשבון מעבר המכונה 'פנדינג' (בהמתנה). כל עוד הכסף נמצא באותו חשבון פנדינג הוא אינו משוייך לחשבונותיהם של העובדים.

אם כן, למה זה קורה? יש כמה סיבות לכך שכסף נותר מיותם בחשבון הפנדינג:  

  • המעסיק העביר כספים למספר חשבון בנק שגוי.
  • העובד כלל לא רשום בגוף המוסדי (כלומר, לגוף שבו מתנהל החשבון אין תיעוד מסודר ורשום של פרטי העובד).
  • הרשימות נשלחו בדואר ולא הגיעו אל יעדן.

 

רשות שוק ההון במשרד האוצר יזמה רפורמה שקובעת את הכללים הבאים:

1 מעסיקים שמעסיקים פחות מ-20 עובדים, חייבים לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר.

2 כל מעסיק, קטן כגדול, חייב לעקוב אחר הביצוע ולוודא קליטה תקינה של הכספים בחשבונות של העובדים, בהתאם לרכיבי ההפרשה שהמעסיק דיווח.

3 שימו לב, על המעסיק מוטלת האחריות לכספים אלה ולשיוכם הנכון. לכן, במקרים בהם ההפקדות לא מתבצעות על פי הכללים והתקנות החדשים, לממונה על שוק ההון יש סמכות להטיל עיצומים כספיים על המעסיק.

למעשה, הדיווח באמצעות ממשק אחיד מטיל על המעסיק אחריות שלא היתה לו בעבר: פרט לחובה להעביר את הכספים על פי חוק ובזמן, מוטלת עליו כעת גם החובה לדווח על רשימות הפיצול לגופים המוסדיים באופן ממוכן ודיגיטלי.

זאת ועוד, על המעסיק מוטלת גם החובה לוודא שהכספים שוייכו לעובדים בצורה תקינה.

זה לא עניין של מה בכך מבחינת המעסיק. מנהלי משאבי אנוש חייבים לשים לב לעובדה שאחריות זו דורשת מהם לנהל מעקב צמוד אחר אופן קליטת הכספים. המשמעות היא התעסקות ארוכה ומסורבלת מול הגופים המוסדיים בטיפול בשגויים.

מנגד, אחד היתרונות שנובע מתהליך זה הוא עצם ביצוע הבקרה על שיוך נכון של התשלומים. יתרון נוסף טמון בצמצום החשיפה לתביעות מצד העובדים.

בשורה התחתונה, הכללים החדשים יוצרים הגנה על זכויותיהם הפנסיוניות והביטוחיות של העובדים.

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה