שיתוף

השכר הקובע לעובד שמקבל שכר לפי שעה נקבע על פי חלקיות המשרה המשתנה לאורך כל תקופת עבודתו, ולאו דווקא בשנת עבודתו האחרונה. כך קבע לאחרונה בית הדין לעבודה בריענון בנושא חישוב השכר, במסגרת ערעור של עובד על פסק דין בנוגע לפיצויי הפיטורים שלו.

מפסיקת בין הדין לעבודה עולה, כי חישוב השכר הקובע צריך להתבצע כך: מכפילים את הממוצע החודשי של שעות העבודה של העובד בכל אחת משנות עבודתו, בשכרו השעתי האחרון, ובתוספת פרמיה ממוצעת.

נטל ההוכחה הוטל על העובד שסירב לבצע את חלקו בדיווח

בהתאם לגובה השכר הקובע שייקבע, מבצעים את החישוב המחודש של פיצויי הפיטורים, על אף ההודעה המוקדמת ופדיון ימי החופשה. עוד נפסק, כי במקרים בהם הוכח שהמעסיק עשה ככל יכולתו לצורך ניהול פנקס שעות עבודה בהתאם לחוק, והעובד סירב לקיים את חלקו בדיווח הנדרש ללא הסבר ראוי, הרי שהתנהגותו (של העובד) מונעת ממנו להינות מחוק הגנת השכר במובן שנטל ההוכחה מוטל עליו ולא על המעסיק.

אשר לגובה השכר הקובע בנוגע לפיצויי הלנת שכר, יש לקחת בחשבון את השכר הקובע, את שכרו השעתי של העובד ואת הפרמיה ששולמה לו מדי חודש.

החישוב כלל חודשים בהם כמעט לא עבד

חילוקי הדעות במקרה המסוים שנדון בבית הדין נבעו מכך, שעבור עובד שעתי שערער על פסק דין חישבו את הממוצע על פי 12 חודשי העבודה שטרם סיום עבודתו בחברה. החישוב כלל גם את חודשי העבודה האחרונים במהלכם העובד כמעט לא עבד בפועל. כתוצאה מכך נקבע לו שכר קובע נמוך יחסית, שאינו עומד בהתאמה לגובה שכרו הממוצע.

כדי לתקן זאת נקבעה לאחרונה הלכה חדשה, שלפיה חישוב השכר הקובע לעובד שעתי יתבצע על פי חלקיות המשרה המשתנה לאורך כל תקופת עבודתו. ולאו דווקא בשנת עבודתו האחרונה. ומכיוון שכך הטיל בית הדין על החברה לחשב את שכרו הקובע מחדש.

החישוב יבוצע, כאמור על ידי הכפלת ממוצע חודשי של שעות עבודתו של העובד בכל אחת משנות עבודתו בשכרו השעתי האחרון, ובתוספת פרמיה ממוצעת.

בית הדין לעבודה פסק, כי בהתאם לגובה השכר הקובע שייקבע, יבוצע חישוב חדש של פיצויי פיטורים, על אף הודעה מוקדמת ופדיון ימי החופשה שנפסקו לזכותו.

שעות נוספות

בנוגע לגמול תמורת שעות נוספות לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 24, נקבע כאמור, כי כאשר המעסיק עושה את כל הניתן לצורך ניהול פנקס שעות עבודה בהתאם לחוק, אבל העובד מצידו מסרב לקיים את חלקו בדיווח הנדרש ללא הסבר ראוי, הרי שהתנהגותו זו של העובד מונעת ממנו להשען על חוק הגנת השכר בנוגע לנטל ההוכחה. מכיוון שכך, לא יחול נטל השכנוע על המעסיק.

כנס מיזוגים ורכישות בהיבט המשאב האנושי

אין תגובות

השאר תגובה