שיתוף

הן מפרנסות יחידות, הן צריכות לג'נגל בין עבודה לטיפול בילדים, ולא תמיד יש להן עזרה כספית או עזרה בטיפול בילדים. רבות דנים בנושא חווית עובד חיובית ובתרומתה האדירה לקידום הארגון ותוצאותיו הכספיות, ובחשיבותו הרבה של האושר במקום העבודה.

השאלה הגדולה היא מה לגבי חווית העובדת החד הורית. מה עושים ארגונים בנוגע לעובדות שלהם, שנאלצות להתמודד עם אתגרים שהם הרבה יותר גדולים מאלו של עובדים שהם הורים נשואים, ורחוקות מלהוות את רוב העובדים בארגונים, או בכלל במשק.

מסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי רובן המכריע של האימהות החד הוריות בישראל (יותר מ-80%) יוצאות לעבודה. אם כן, מה ניתן לעשות כדי לסייע להן להתמודד עם חובותיהן כאימהות באופן שהן לא יעמדו בסתירה לחובותיהן כעובדות בארגון ואיך הארגונים יכולים ללכת לקראתן.

לפני כחודש כתבנו כאן, למה כדאי וחשוב להקים גן ילדים במקומות עבודה. חשיבותו של גן ילדים בעבודה גדולה שבעתים כאשר מדובר באמא חד הורית (או אב חד הורי). אין ספק שזה לא עניין פעוט עבור הארגון. הקמת גן ילדים דורשת קבלת אישורים והתמודדות עם הרבה מאוד ביורוקרטיה. אבל הארגונים המעטים מאד שמתגייסים לטובת המטרה הזאת, זוכים בעובדות נאמנות ואסירות תודה ומשיגים בכך חווית עובד מצויינת.

אימהות חד הוריות משתתפות יותר בכוח העבודה

אם כן, על כמה עובדות מדובר. מסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי מספר האימהות החד הוריות בישראל הגיע בשנת 2017 לכ-99.8 אלף נשים, לעומת כ-103.4 אלף האימהות החד הוריות בשנת 2016.

כ-80.2% מכלל האימהות החד הוריות השתתפו בשנת 2017 בכוח העבודה, כלומר, מדובר בכ-80 אלף אימהות חד הוריות עובדות. זוהי ירידה של כ-1.2% לעומת שנת 2016 בה השתתפו כ-81.4% מהכלל האימהות החד הוריות בכוח העבודה (כ-84.2 אלף אימהות חד הוריות).

עם זאת, שיעור האימהות החד הוריות בכוח העבודה היה אשתקד גבוה משיעור ההשתתפות בכוח העבודה של כלל הנשים שיש להן ילדים. השתתפותן של כלל האימהות לילדים בכוח העבודה הגיע אשתקד לכ-76.9%, עלייה לעומת שנת 2016 בה עמד שיעור זה על כ-76.2%.

בשנת 2017 עמד שיעורן של כלל האימהות היהודיות בכוח העבודה על כ-88.4%, לעומת כ-88.2% בשנת 2016. הסקר מציין, כי רוב האימהות החד הוריות הן יהודיות.

חד הוריות במשרה מלאה

אחוז האימהות החד הוריות המועסקות בהיקף מלא בדרך כלל, כלומר, 35 שעות בשבוע או יותר, עמד בשנת 2017 על כ-71.4%, לעומת כ-70.4% בשנת 2016.

לשם השוואה: שיעורן של כלל האימהות לילדים, המועסקות בהיקף מלא בדרך כלל, כלומר 35 שעות בשבוע או יותר, הגיע ב-2017 לכ-70.4%, לעומת כ-70.3% בשנת 2016. מתוך כלל האימהות לילדים המועסקות במשרה מלאה של 35 שעות שבועיות ומעלה, כ-69.7% הן אימהות יהודיות, לעומת שיעורן בשנת 2016 שעמד על כ-70.3%.

שיעורי התעסוקה של האימהות החד הוריות 

כ-52.2% מהאימהות החד הוריות הן אימהות לילד אחד, לעומת כ-53.7% בשנת 2016. אשתקד הגיע שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של אימהות חד הוריות לילד אחד או שניים לכ-83.2%, לעומת כ-84.6% בשנת 2016.

שיעור התעסוקה של האימהות החד הוריות (אימהות חד הוריות מועסקות מתוך כלל האימהות החד הוריות) עמד בשנת 2017 על כ-76.7%, גבוה יותר גבוה יותר מאשר שיעור התעסוקה של כלל האימהות לילדים, שעמד ב-2017 על כ-74%.

גם בשנת 2016 היה שיעור האימהות החד הוריות המועסקות גבוה יותר מזה של כלל האימהות לילדים. בשנת 2016 עמד שיעור התעסוקה של אימהות חד הוריות על כ-76.5%, בעוד ששיעור התעסוקה של כלל האימהות לילדים עמד על כ-72.9%.

במבט על האימהות היהודיות המועסקות ניתן לראות כי שיעורן של כלל האימהות היהודיות המועסקות עמד ב-2017 על כ-85.1% לעומת כ-84.6% בשנת 2016.

יריד תעסוקה וירטואלי אוניברסיטת תל אביב

אין תגובות

השאר תגובה