שיתוף

מעסיקים מחויבים להתאים את מקום העבודה ואת תנאי העבודה לעובדים בעלי מוגבלות לפי צרכיהם המיוחדים, כדי לאפשר להם למלא את תפקידם, באותה מידה כמו עובדים ללא מוגבלות, כך קובע חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

כמו כן קובע החוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כי ארגון שמעסיק 25 עובדים או יותר, חייב לפעול לכך שבין עובדיו יהיו גם עובדים בעלי מוגבלויות.

החובה להתאים את מקום העבודה לעובדים בעלי מוגבלות מהווה חלק מאיסור על אפליית אנשים בעלי מוגבלות בעבודה ומהחובה לפעול להעסקת מספר הולם של אנשים עם מוגבלויות במקום העבודה.

על העובד בעל המוגבלות מוטל לבקש את ההתאמות הדרושות לו ולנמק את בקשתו, ועל המעסיק מוטל לספק את ההתאמות הנדרשות בהתאם לבקשה. זאת, למעט מקרים בהם ביצוע ההתאמות מטיל על המעסיק נטל בלתי סביר.

על המעסיק לנקוט שני סוגים של התאמות: את ההתאמות הנדרשות בגלל המוגבלות של העובד ואת ההתאמות הנובעות מדרישות התפקיד.

כאשר מדברים על התאמה, הכוונה היא לתוספת, שינוי, אביזר או אמצעי, הנדרשים לעובד בעל המוגבלות כדי שיוכל לתפקד באופן יומיומי במקום העבודה, ככל שאר העובדים.

על פי החוק, המעסיק נדרש לבצע את ההתאמות לא רק לאחר שהעובד התקבל לעבודה, אלא גם בכל שלבי תהליך הקבלה לעבודה.

על המעסיק, למשל, לבצע התאמה של הבחינות שנערכות למועמדים, להתאים את ריאיון העבודה בהתאם למוגבלותו של המועמד לעבודה וכו'.

עבור עובדים בכיסאות גלגלים, למשל, יש להתאים מעלית שניתן להכנס אליה בקלות או מעלון. כמו כן יש להרחיב את דלת הכניסה למקום העבודה באופן שהפתח יהיה רחב מספיק כדי לאפשר מעבר של כיסא גלגלים, יש להתקין חדרי שירותים נגישים לרבות רמפה במקרה שבפתח השירותים יש מדרגות, וכו.

עבור עובדים כבדי ראייה יש לרכוש מסך מחשב גדול דיו, המקל עליו לקרוא, יש לוודא שיש תמלול או תרגום לשפת הסימנים לעובדים בעלי לקות שמיעה,

בנוסף, יש להתאים את דרישות התפקיד או את שעות העבודה, ולבצע התאמות הקשורות בהכשרה ובהדרכה של העובד.

אם, למשל, יש עובד שבגלל מוגבלותו הוא לא יכול לעבוד שעות עבודה רבות ברצף, יש לאפשר לו לצאת לכמה הפסקות במקום העבודה, או לאפשר לו לעבוד מביתו.

זאת ועוד, אם במקום העבודה קיימים לפחות שלושה מקומות חניה המיועדים לעובדים, על המעסיק להקצות מקום חניה לכל עובד בעל מוגבלות שיש לו תג חניה לנכה.

יש גם מקרים בהם המעסיק אינו חייב לבצע התאמות. מקרים אלה כוללים מצב בו ההתאמות פוגעות במהות התפקיד, ומצב בו ביצוע ההתאמות מטיל על המעסיק נטל בלתי סביר.

חשוב להדגיש, כי המדינה משתתפת במימון ההוצאות של מעסיקים לטובת התאמות סביבת העבודה לעובדים עם מוגבלות.

בנוסף, משרד העבודה והרווחה בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי ויד שרה הקימו מרכז המשאיל ציוד למעסיקים לצורך בדיקת ההתאמה לעובדים בעלי מוגבלות.

נדגיש, כי אי ביצוע התאמות לצורך העסקת מספר הולם של עובדים בעלי מוגבלויות מהווה עבירה פלילית, ובנוסף, ניתן להגיש תביעה אזרחית כנגד אותו מעסיק. בית הדין לעבודה עשוי להטיל על המעסיק תשלום פיצויים גם אם לעובד לא נגרם נזק.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה