שיתוף

בחודש אפריל חלה עלייה בשכר הממוצע למשרות שכירים, במחירים שוטפים ובמחירים קבועים כאחד, כך עולה מנתוני המגמה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי בחודשים פברואר-אפריל 2019 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהבכ-2.6% בחישוב שנתי. עלייה זו באה בהמשך לעלייה של כ-4.3% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2018-ינואר 2019.

בחודשים אלה (פברואר-אפריל 2019) עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-1.8% בחישוב שנתי. עלייה זו באה לאחר עלייה של כשלושה אחוזים בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2018-ינואר 2019.

בחברות הלא-פיננסיות – כ-63.4% מכלל השכירים

בחודש אפריל 2019 היה מגזר החברות הלא-פיננסיות המגזר הגדול ביותר, והוא העסיק כ-2.349 מיליון משרות של שכירים, שמהוות כ-63.4% מכלל משרות השכירים במשק. השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 11,706 שקלים.

בתחום ההייטק הסתכם השכר הממוצע למשרת שכיר ב-23,734 שקלים. מדובר בעלייה של כ-5.4% לעומת החודש המקביל אשתקד בו עמד השכר הממוצע של ענף ההייטק על 22,526 שקלים.

שכירים ושכר בהייטק

אשר למספר המשרות בענף ההייטק: בחודש אפריל 2019 הסתכם מספר משרות השכירים בתעשיית ההייטק בכ-323.3 אלף משרות.

זוהי ירידה של כ-0.7% לעומת מספר המשרות במארס 2019, בו הסתכם מספר המשרות בענף ההייטק בכ-325.5 אלף. מספר משרות השכיר בענף ההייטק היווה באפריל כ-8.7% מכלל משרות השכיר במשק – בדומה לשיעורן בחודש הקודם.

ענף ההייטק: שכר ממוצע ומספר משרות שכיר
ענף ההייטק: שכר ממוצע ומספר משרות שכיר; מקור: הלמ"ס

בתחום שירותי התקשורת עמד השכר הממוצע באפריל 2019 על 15,560 שקלים. ענף זה העסיק באפריל כ-20.6 אלף שכירים המהווים כ-6.4% מכלל השכירים בענף ההייטק.

בתחום התכנות ויעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים עמד השכר הממוצע באפריל 2019 על 24,390 שקלים. ענף זה העסיק באפריל 2019 כ-149.5 אלף שכירים, המהווים כ-46.2% מכלל השכירים בענף ההייטק.

בתחום המחקר המדעי והפיתוח עמד השכר הממוצע באפריל 2019 על 27,878 שקלים. ענף זה העסיק באפריל 2019 כ-49.3 אלף שכירים, המהווים כ-15.3% מכלל השכירים בענף ההייטק.

בתחום שירותי המידע עמד השכר הממוצע באפריל 2019 על 20,228 שקלים. ענף זה העסיק באפריל 2019 פחות מ-20 אלף שכירים.

בתחום ייצור המחשבים, והמכשור האלקטרוני והאופטי עמד השכר הממוצע למשרת שכיר באפריל 2019 על 24,390 שקלים.

שכר עולה ושכר יורד

בחודשים פברואר, מארס ואפריל 2019, עלה השכר הממוצע למשרת שכיר בענף השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים, (במחירים קבועים) בכששה אחוזים בחישוב שנתי.

עלייה זו באה לאחר עלייה של כ-5.9% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר-דצמבר 2018, וינואר 2019.

מנגד, בענף פעילויות בנדל"ן ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים בכ-3.1% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל 2019.

ירידה זו מתווספת לירידה בשיעור של כ-2.4% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2018-ינואר 2019.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה