שיתוף

פיצויי הפיטורים הם אחת מזכויות הבסיס של כל עובד שפוטר, כל עוד סיים שנת עבודה אחת אצל מעסיקו, ולמעט מקרים חריגים ביותר שבהם ניתן לשלול ממנו את קבלת הפיצויים.

כמו כן, עובד זכאי לקבל פיצויי פיטורים במקרים של הרעה מוחשית בתנאי העבודה, ובמקרים בהם השתנו נסיבות העסקתו ושלא ניתן לדרוש ממנו להמשיך לעבוד באותו מקום, כמו למשל מעבר לאיזור גיאוגרפי מרוחק שמוגדר כאיזור פיתוח וכד.

עובד שרוצה להתפטר בדין מפוטר בעקבות הרעה מוחשית בתנאי העבודה חייב להוכיח לבית הדין לעבודה כי אכן היתה בתנאי עבודתו הרעה מוחשית או שהיו נסיבות אחרות שבגללן לא ניתן לדרוש ממנו להמשיך ולעבוד במקום זה.

בנוסף, עליו להוכיח לבית הדין לעבודה כי התפטר בגלל נסיבות אלה או ההרעה המוחשית הספציפית (כלומר הרעת התנאים הפכה את המשך עבודתו בחברה לבלתי אפשרי).

וכמו כן עליו להוכיח כי התריע בפני המעסיק כל כוונתו להתפטר בגלל הרעת התנאים (או הנסיבות) ואפשר למעסיק הזדמנות לתקן את הדברים.

אם העובד המשיך לעבוד למרות ההרעה בתנאים ובלי שהתריע על כך בפני המעסיק, הוא עלול להפסיד את זכאותו לקבל פיצויי פיטורים.

במקרה של הרעה מוחשית בתנאי ההעסקה, העובד יכול לעזוב מיוזמתו את העבודה ולזכות במלוא הפיצויים כאילו פוטר.

על אף הזכות להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים בעקבות הרעה מוחשית בתנאי העבודה, עובדים רבים נתקלים בסירוב של המעסיק לתת להם את הפיצויים.

לא אחת קורה שמעסיקים מרעים את תנאי העבודה של עובד מסויים באופן מכוון, כדי לגרום לו להתפטר בלי לשלם לו את פיצויי הפיטורים.

במקרים כאלה ניתן לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה, ואם בית הדין ימצא שהעובד צודק, הוא יחשב למתפטר בדין מפוטר ויזכה לקבל את מלוא פיצויי הפיטורים המגיעים לו.

החוק קובע, כי התפטרות בעקבות הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או התפטרות בעקבות שינוי נסיבות שאינו מאפשר לעובד להמשיך בעבודתו, מאפשרת לעובד לקבל את פיצויי הפיטורים.

לא מדובר באי שביעות רצונו של העובד מהתפקיד, או מכך שלא קידמו אותו במהירות שציפה לה, או מתחושה שמיצה עצמו וכדומה.

מדובר בעובדות שמעידות על הרעת תנאים, כמו למשל יחס משפיל, הפחתת שכר, ביטול סעיפים בשכר והטבות, קיצוץ בשעות העבודה ועוד.

כמו כן מכירה הפסיקה בהרעת תנאים שנובעת מאי קבלת תשלומים ותוספות המגיעים לעובד על פי חוק, כמו למשל דמי חופשה, דמי ביטוח לאומי, תשלום עבור שעות נוספות וכדומה.

בכל פעם שהמעסיק מבצע שינויים בחוזה העבודה הפוגעים בתנאי העובד, מדובר בהרעה בתנאים המצדיקה קבלת פיצויי פיטורים. אותו דבר אמור גם לגבי עיכובים בתשלום שכר העבודה, בין שבהסכמת העובד או ללא הסכמתו.

הרעה מסוג אחר היא כאשר משתנה המיקום הגיאוגרפי של העבודה, או כאשר חלה פגיעה קיצונית במעמדו המקצועי של העובד.

כאמור, כדי להוכיח את הזכאות לקבלת הפיצויים, העובד יצטרך להוכיח בבית הדין כי אכן חלה הרעה מוחשית בתנאים, או לחלופין להוכיח כי התנאים במקום העבודה לא אפשרו לו להמשיך לעבוד.

דוגמה לצורך המחשה: בית הדין לעבודה פסק כי עובדת שהועסקה במשרה חלקית במערכת החינוך זכאית לקבל פיצויי פיטורים אף על פי שהיא זו שהתפטרה, משום שלא הסכימה להמשיך ולעבוד בתנאים החדשים שהוצעו לה הכוללים שעות עבודה פחותות ופגיעה של ממש בשכרה.

העובדת טענה כי המעסיק לא עדכן אותה לגבי המשך העסקתה והודיע לה כי הוא מעוניין להמשיך להעסיק אותה בשנת הלימודים הבאה, רק כמה ימים לפני ששנת הלימודים נפתחה.

אלא שבהודעה נמסר לה כי היא תמשיך לעבוד בתנאים שונים: המעסיק הפחית חמש שעות שבועיות, שמשמען הפחתה של כמה מאות שקלים בשכרה. בנסיבות אלה, טענה העובדת, היא לא יכולה להמשיך לעבוד.

המעסיק טען כי העובדת בחרה להתפטר משום שמצאה מקום עבודה חדש.

אבל בית הדין לעבודה קבע, כי תנאי ההעסקה החדשים שהוצעו לעובדת נחשבים להרעה משמעותית במשכורת החודשית שלה, ולכן היא זכאית לקבל פיצויי פיטורים.

כנס משאבי אנוש כנס קהילת הגיוס השנתי 2021

אין תגובות

השאר תגובה