שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

בימים אלה, כשרבים מבין העובדים נמצאים עדיין בחופשות ללא תשלום (חל"ת) ומקבלים דמי אבטלה, ורבים אחרים מפוטרים ממקומות העבודה, או מעדיפים להתפטר בדין מפוטר וזכאים גם הם לדמי אבטלה, עולה השאלה, מה קורה לסכום דמי האבטלה במקרה שבו עובד מועסק בשתי חברות שונות, חברה אחת פיטרה אותו או הוציאה אותו לחל"ת, בעוד הוא ממשיך לעבוד עבור המעסיק השני.

או לחלופין, מה קורה לגבי דמי האבטלה של עובד שעבד כשכיר ופוטר (או הוצא לחל"ת) ובד בבד ממשיך לעבוד כפרילנסר עבור מעסיק\לקוח אחר.  

ובכן, אם בתקופה שהעובד מקבל דמי אבטלה יש לו הכנסה מעבודה אחרת כשכיר, כעצמאי או מפנסיה (או אבדן כושר עבודה הנחשב על ידי הביטוח הלאומי לפנסיה) – ההכנסה הזאת תופחת מדמי האבטלה שלהם הוא זכאי.

ההפחתה מתבצעת בהתאם לסוג ההכנסה: אם העובד הינו שכיר במקום עבודה אחר (כלומר עובד במקום עבודה אחר מזה שפיטר אותו או הוציאו לחל"ת), או שלאחר פיטוריו הוא החל לעבוד כשכיר עבור מעסיק אחר, אבל הכנסתו נמוכה מדמי האבטלה אותם הוא זכאי לקבל בעקבות הפיטורים או הוצאתו לחל"ת, הוא יוכל אמנם לקבל דמי אבטלה, אבל את הסכום שאותו הוא משתכר כשכיר במקום עבודה אחר, ינכו מסכום דמי האבטלה.

כך מחושבת ההפחתה: ראשית, מחשבים את השכר היומי הממוצע מעבודה, על ידי חלוקת השכר הברוטו החודשי במספר הימים שבהם עבד בפועל.

לדוגמה: אם בחודש שבו הוא מקבל דמי אבטלה הוא עבד שבעה ימים וקיבל שכר של 700 שקל, אז השכר היומי הממוצע הוא 100 שקלים.

לאחר מכן מחשבים: אם השכר היומי הממוצע נמוך מדמי האבטלה ליום, העובד יקבל את ההפרש שביניהם.

אבל אם השכר היומי הממוצע הינו גבוה מדמי האבטלה – העובד לא יקבל דמי אבטלה בגין פיטוריו או הוצאתו לחל"ת על ידי מקום העבודה האחר.

אם העובד עבד רק ימים בודדים באותו חודש, וההכנסה בהם היתה נמוכה מדמי האבטלה ליום, הוא יוכל לבקש משירות התעסוקה שלא ירשמו לו ימי אבטלה בימים אלו.

כך הוא יקבל דמי אבטלה רק עבור הימים שבהם הוא לא עובד, ולא ינוכה כל סכום מדמי האבטלה.

אמנם עבור אותם ימים שלא נרשמו לו כימי אבטלה הוא לא יקבל דמי אבטלה, אבל הוא יוכל "לחסוך" ימי אבטלה לימים שבהם הוא לא עובד ולקבל בהם את מלוא סכום דמי האבטלה.

עובדים שממשיכים לעבוד עבור מעסיק אחר מזה שפיטר אותם (או הוציאם לחל"ת) צריכים להגיש לביטוח הלאומי בכל חודש את תלוש השכר שקיבלו מהמעסיק שממשיך להעסיקם.

בתלוש צריך להיות מצוין מספר הימים שבהם העובד עבד באותו חודש ומה היה שכרו.

אם לאחר שהעובד התייצב בשירות התעסוקה הוא החל לעבוד עבור מעסיק אחר, והוא מקבל ממנו שכר, בל השכר היומי הממוצע נמוך מדמי האבטלה המגיעים לעובד ליום, מומלץ לעובד לבדוק את זכאותו לקבל מענק עבודה בשכר נמוך.

יריד משאבי אנוש 2022 - ריבוע

אין תגובות

השאר תגובה